Statistieken buurt Dichterswijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dichterswijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dichterswijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Dichterswijk telt 5.280 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dichterswijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dichterswijk:

JaarAantal inwoners de buurt Dichterswijk% verschil
20235.2801,15%
20225.220-0,29%
20215.235-1,97%
20205.3401,33%
20195.270-0,85%
20185.315-0,84%
20175.360-0,83%
20165.405-0,18%
20155.4151,88%
20145.3152,61%
20135.180geen data

Het aantal inwoners in de buurt Dichterswijk is met 100 inwoners gegroeid van 5.180 inwoners in 2013 tot 5.280 inwoners in 2023 (dat is een groei van 1,93%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 10 inwoners (0,20%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Dichterswijk:

In 2013 waren er 5.180 inwoners in de buurt Dichterswijk. Het aantal van 5.180 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2015 is het aantal gestegen tot 5.415 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 235 (4,54%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 100 (1,88%). Het aantal van 5.415 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 5.280 inwoners in de buurt Dichterswijk.

Over de buurt Dichterswijk

Buurt Dichterswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 44 hectare, waarvan 40 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.195 adressen per km2. Er wonen 2.750 huishoudens in de buurt Dichterswijk. Postcode 3521 is de meest voorkomende postcode in de buurt Dichterswijk. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Utrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dichterswijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuidwest met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dichterswijk, 2: Transwijk-Noord, 3: Kanaleneiland-Noord, 4: Rivierenwijk, 5: Transwijk-Zuid, 6: Kanaleneiland-Zuid, 7: Bedrijvengebied Kanaleneiland.

Woningkenmerken
Er zijn 2.335 woningen in de buurt Dichterswijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Dichterswijk was €524.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Dichterswijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dichterswijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Dichterswijk% verschil
2023€524.00017%
2022€447.0007,2%
2021€417.0006,9%
2020€390.0008,9%
2019€358.00017%
2018€307.00011%
2017€277.00013%
2016€246.0002,50%
2015€240.000-5,1%
2014€253.000-5,6%
2013€268.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Dichterswijk is met €256.000 gestegen van €268.000 in 2013 tot €524.000 in 2023 (dat is een groei van 96%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €25.600 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Utrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Dichterswijk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Utrecht.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Dichterswijk is €524.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 8% en er zijn 2.335 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrecht (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Zuidwest (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Dichterswijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Dichterswijk: er zijn 2.059 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Dichterswijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.886 totaal in de buurt Dichterswijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Dichterswijk telt in totaal 2.886 adressen, met 2.836 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 46 ligplaatsen. Alle adressen in buurt Dichterswijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Utrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Dichterswijk zijn er 2.735 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Dichterswijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 562 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Dichterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Dichterswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Dichterswijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Dichterswijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Dichterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Dichterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Dichterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Dichterswijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dichterswijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.705615955
20223.800556864
20213.800562873
20203.915558867
20193.920529821
20183.980523812
20174.110490760
20164.185478742
20154.205474736
20144.093479743
20133.989467724

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Dichterswijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 9% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Dichterswijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Dichterswijk in 2022 zijn Westers (720 inwoners) en Overig (345 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Dichterswijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Dichterswijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Dichterswijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Dichterswijk zijn A (684 adressen) en G (503 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Dichterswijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Dichterswijk: 684 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 14 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Dichterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Dichterswijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Dichterswijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Dichterswijk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Dichterswijk voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Dichterswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Heycopplein in Utrecht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Heycopplein in Utrecht is uitgebracht. Stembureau Heycopplein in Utrecht was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Dichterswijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Utrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Heycopplein in Utrecht bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Dichterswijk stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 596 stembureaus in de gemeente Utrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€43.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Dichterswijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuidwest (Dichterswijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuidwest is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Dichterswijk is €43.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €52.200. Buurt Dichterswijk telt 4.300 inkomensontvangers op 5.280 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,20% procent van de huishoudens in buurt Dichterswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuidwest (Dichterswijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuidwest is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (815 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Dichterswijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Dichterswijk zijn in totaal 815 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Dichterswijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Dichterswijk
Er zijn 968 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Dichterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Dichterswijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 968 elektrische auto’s in de buurt Dichterswijk. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Dichterswijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.105 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Dichterswijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Dichterswijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.528 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Dichterswijk (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.156 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Dichterswijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Dichterswijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Dichterswijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 246 misdrijven in de buurt Dichterswijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Dichterswijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Dichterswijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.973 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Dichterswijk 246 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Dichterswijk in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (56 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (37 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Dichterswijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 26 misdrijven in de buurt Dichterswijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Dichterswijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Dichterswijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,73 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Dichterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Dichterswijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Dichterswijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Dichterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Dichterswijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Dichterswijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Dichterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Dichterswijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Dichterswijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dichterswijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
67% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dichterswijk heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dichterswijk sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dichterswijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Dichterswijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dichterswijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Dichterswijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dichterswijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Dichterswijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dichterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dichterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dichterswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal815Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening275Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg165Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.280Aantal2023
Mannen2.560Aantal2023
Vrouwen2.725Aantal2023
0 tot 15 jaar785Aantal2023
15 tot 25 jaar735Aantal2023
25 tot 45 jaar2.205Aantal2023
45 tot 65 jaar1.130Aantal2023
65 jaar of ouder420Aantal2023
Ongehuwd3.760Aantal2023
Gehuwd1.215Aantal2023
Gescheiden200Aantal2023
Verweduwd105Aantal2023
Geboorte totaal75Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid13.200Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag550Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar760Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.000Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura150Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten155Aantal2022
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning700Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming26%Percentage2022
Adressen zonder energielabel149Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel904Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.833Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++113Aantal2024
Energielabels A++234Aantal2024
Energielabels A+107Aantal2024
Energielabels A684Aantal2024
Energielabels B148Aantal2024
Energielabels C213Aantal2024
Energielabels D222Aantal2024
Energielabels E176Aantal2024
Energielabels F337Aantal2024
Energielabels G503Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht32%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn64%percentage2020
Wekelijkse sporters68%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk65%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk55%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.750Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.325Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen760Aantal2023
Huishoudens met kinderen665Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€52.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€43.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen27%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen40%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€117x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO110Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW380Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.705Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.570Aantal2023
Herkomst Europa615Aantal2023
Herkomst buiten Europa955Aantal2023
Geboren in Nederland3.705Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa435Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa520Aantal2023
Autochtoon3.800Aantal2022
Westers totaal720Aantal2022
Niet-westers totaal700Aantal2022
Marokko200Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname50Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers345Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal157Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting29Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling16Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven246Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km168Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km250Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km78Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km177Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km260Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km340Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km477Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km34,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km69Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km129Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km96Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440811Code2023
RegionaamDichterswijkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03440811Code2023
Oppervlakte totaal44Aantal hectaren2023
Oppervlakte land40Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.195Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.886Aantal2024
Adressen met postcode2.877Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.735Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie23Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie88Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie58Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie35Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie19Aantal2024
Verblijfsobjecten2.836Aantal2024
Ligplaatsen46Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres1.108Aantal2024
Adressen met pand2.829Aantal2024
Percelen met adres997Aantal2024
Adressen met perceel2.886Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.886Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.735Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925385Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950562Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197011Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010139Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925627Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950969Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197017Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199027Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010668Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202090Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later427Aantal2024
Postcodegebied3521AB-3521XZNaam2024
Meest voorkomende postcode3521Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal14Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.420Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.115Aantal2023
Personenautos - overige brandstof305Aantal2023
Personenautos per huishouden0,52Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.550Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.335Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€524.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning28%Percentage2023
Percentage meergezinswoning72%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen57%Percentage2023
Huurwoningen totaal43%Percentage2023
In bezit woningcorporatie12%Percentage2023
In bezit overige verhuurders31%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200068%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200032%Percentage2023
Appartement2.059Aantal2024
Tussen of geschakelde woning602Aantal2024
Hoekwoning67Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning5Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.101Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Dichterswijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Dichterswijk
Tabel met 2.886 adressen in de buurt Dichterswijk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dichterswijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anna Maria van Schurmanstraat1 t/m 243521XB t/m 3521XDUtrecht27
Asselijnstraat1 t/m 293521TA t/m 3521TBUtrecht38
Balijebrug--Utrecht0
Balijelaan3 t/m 953521GJ t/m 3521GPUtrecht103
Bijleveldstraat1 t/m 443521EL t/m 3521EMUtrecht44
Bolksbeekstraat2 t/m 733521CM t/m 3521CVUtrecht124
Brederoplein1 t/m 403521XAUtrecht27
Coornhertstraat1 t/m 763521XE t/m 3521XKUtrecht98
Croeselaan94 t/m 4173521BM t/m 3521CLUtrecht369
Da Costakade1 t/m 1213521VR t/m 3521VZUtrecht114
Dichtersbrug--Utrecht0
Eelderdiephof1 t/m 10013521DK t/m 3521DMUtrecht106
Fruitstraat1 t/m 503521AEUtrecht15
Groenendaalstraat1 t/m 63521AC t/m 3521ADUtrecht4
Groenmarktstraat1 t/m 603521AVUtrecht60
Hendrik Tollensstraat1 t/m 363521XXUtrecht23
Heycopplantsoen--Utrecht0
Heycopplein1 t/m 53521EXUtrecht3
Heycopstraat1 t/m 1713521ENUtrecht40
Hubert Pootstraat1 t/m 1003521VAUtrecht19
Huygensstraat1 t/m 453521VL t/m 3521VNUtrecht70
Jacob Catsstraat1 t/m 393521VD t/m 3521VEUtrecht46
Jan Luykenstraat1 t/m 273521VB t/m 3521VCUtrecht24
Jekerstraat1 t/m 783521EA t/m 3521EHUtrecht79
Jeremias de Deckerstraat2 t/m 523521TN t/m 3521TPUtrecht30
Merwedekade100 t/m 1293521EP t/m 3521ERUtrecht32
Merwedeplantsoen1 t/m 153521ESUtrecht8
Molenbeekstraat1 t/m 813521ET t/m 3521EVUtrecht59
P.C. Hooftstraat1 t/m 293521VG t/m 3521VKUtrecht61
Raadwijk1 t/m 53521XZUtrecht15
Reviuskade1 t/m 1163521TC t/m 3521TEUtrecht22
Rolderdiephof1 t/m 2233521DA t/m 3521DDUtrecht223
Schaarsbeekstraat1 t/m 173521EWUtrecht10
Spieghelstraat1 t/m 703521XL t/m 3521XPUtrecht72
Stalpaert van der Wielenstraat1 t/m 43521TG t/m 3521THUtrecht6
Tesselschadestraat1 t/m 383521XR t/m 3521XWUtrecht57
Twellosebeeklaan1 t/m 10033521DP t/m 3521DVUtrecht358
Van Baerlestraat1 t/m 63521VPUtrecht7
Van Zijstweg513521ABUtrecht1
Van der Goesstraat1 t/m 883521TJ t/m 3521TMUtrecht73
Veilinghaven--Utrecht0
Veilinghavenkade1 t/m 1773521AK t/m 3521ATUtrecht106
Veilingstraat1 t/m 1753521BE t/m 3521BHUtrecht89
Vondellaan1 t/m 553521GA t/m 3521GCUtrecht65
Voorsterbeeklaan1 t/m 2083521DE t/m 3521DJUtrecht144
Zoomstraat1 t/m 63521CWUtrecht15

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 46 openbare ruimtes en 2.886 adressen in de buurt Dichterswijk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Utrecht
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Dichterswijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Dichterswijk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek35212877
WoonkernUtrecht2886
WoonplaatsUtrecht2890
WijkZuidwest2890
GemeenteUtrecht2890
StadsdeelZuidwest2886
ProvincieUtrecht2890
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden2890
LandNederland2890

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Dichterswijk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Dichterswijk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Dichterswijk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Dichterswijk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven