Statistieken woonplaats De Meern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Meern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Meern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats De Meern telt 21.965 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Meern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Meern:

JaarAantal inwoners de woonplaats De Meern% verschil
202321.9650,64%
202221.8250,05%
202121.8150,23%
202021.7651,02%
201921.5450,68%
201821.4000,45%
201721.3051,16%
201621.060-0,24%
201521.1100,33%
201421.0400,21%
201320.995geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats De Meern is met 970 personen gestegen van 20.995 personen in 2013 tot 21.965 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 4,62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 97 personen (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats De Meern:

In 2013 telde de woonplaats De Meern 20.995 inwoners. Het aantal van 20.995 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 21.965 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 970 (4,62%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 140 (0,64%). Het aantal van 21.965 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats De Meern

Woonplaats De Meern heeft afgerond een totale oppervlakte van 889 hectare, waarvan 854 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats De Meern telt 9.579 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.462 adressen per km2. Er wonen 8.475 huishoudens en er zijn in totaal 8.414 woningen. De woonplaats telt 9.980 auto's en 3.100 bedrijfsvestigingen. Woonplaats De Meern ligt in de gemeente Utrecht.

De brondata voor woonplaats De Meern is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats De Meern zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats De Meern valt samen met 4 buurten. Dit zijn: buurt Veldhuizen, buurt De Meern-Noord, buurt De Meern-Zuid en buurt Bedrijvengebied Oudenrijn. De cijfers voor de woonplaats De Meern zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats De Meern zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats De Meern
Kaart van de woonplaats De Meern. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats De Meern binnen de gemeente Utrecht.

Woningkenmerken
Er zijn 8.414 woningen in de woonplaats De Meern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats De Meern was €545.288 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats De Meern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Meern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats De Meern% verschil
2023€545.28822%
2022€447.01512%
2021€400.1977,4%
2020€372.52511%
2019€336.19415%
2018€291.7128%
2017€269.9938,6%
2016€248.6270,10%
2015€248.367-3,20%
2014€256.576-6%
2013€272.974geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats De Meern is met €272.314 gegroeid van €272.974 in 2013 tot €545.288 in 2023 (dat is een groei van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.231 (7,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Utrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Utrecht.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats De Meern is €545.288, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 8.414 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrecht (geel), 3 woonplaatsen (groen) en 10 wijken (oranje). De woonplaats De Meern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats De Meern: er zijn 4.635 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats De Meern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.579 totaal in de woonplaats De Meern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats De Meern telt in totaal 9.579 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats De Meern ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Utrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats De Meern zijn er 8.638 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats De Meern.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.511 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de woonplaats De Meern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats De Meern. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats De Meern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats De Meern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats De Meern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats De Meern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats De Meern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats De Meern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Meern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202315.9701.5054.490
202216.3101.3844.131
202116.4901.3373.988
202016.5701.3043.891
201916.5151.2633.767
201816.5451.2193.636
201716.5851.1853.535
201616.5151.1413.404
201516.6201.1273.363
201416.6191.1103.311
201316.7381.0693.188

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats De Meern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 6,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 5,1% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats De Meern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats De Meern in 2022 zijn Westers (2.010 inwoners) en Overig (1.445 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats De Meern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats De Meern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats De Meern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats De Meern zijn A (3.253 adressen) en B (2.841 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats De Meern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats De Meern: 3.253 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 173 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats De Meern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats De Meern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats De Meern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats De Meern

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats De Meern. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats De Meern. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Utrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats De Meern.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 596 stembureaus in de gemeente Utrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.275)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats De Meern.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats De Meern was in 2022 €34.275.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.100 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats De Meern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats De Meern zijn in totaal 3.100 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.100 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.105 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Meern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats De Meern
Er zijn 526 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats De Meern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats De Meern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 526 elektrische auto’s in de woonplaats De Meern. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats De Meern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.661 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats De Meern in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Meern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 13.740 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Meern (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.262 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats De Meern in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Meern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats De Meern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 852 misdrijven in de woonplaats De Meern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats De Meern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats De Meern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 11.180 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats De Meern 852 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats De Meern in 2023 zijn Horizontale fraude (110 delicten) en Overige vermogensdelicten (98 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats De Meern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 56 misdrijven in de woonplaats De Meern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats De Meern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats De Meern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,66 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats De Meern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats De Meern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats De Meern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats De Meern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats De Meern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats De Meern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats De Meern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats De Meern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats De Meern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.100Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie350Aantal2023
G+I Handel en horeca435Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie315Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed240Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening885Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg605Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners21.965Aantal2023
Mannen10.840Aantal2023
Vrouwen11.125Aantal2023
0 tot 15 jaar4.345Aantal2023
15 tot 25 jaar2.935Aantal2023
25 tot 45 jaar5.005Aantal2023
45 tot 65 jaar6.660Aantal2023
65 jaar of ouder3.035Aantal2023
Ongehuwd11.230Aantal2023
Gehuwd8.545Aantal2023
Gescheiden1.425Aantal2023
Verweduwd780Aantal2023
Geboorte totaal230Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal120Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.572Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.880Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.720Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.560Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura725Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.005Aantal2022
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.969Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.943Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.876Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.115Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.649Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.982Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.226Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal938Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement548Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning895Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.041Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.222Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.674Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning748Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.012Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming7%Percentage2022
Adressen zonder energielabel527Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.487Aantal2024
Adressen met definitief energielabel5.565Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++27Aantal2024
Energielabels A+++93Aantal2024
Energielabels A++32Aantal2024
Energielabels A+95Aantal2024
Energielabels A3.253Aantal2024
Energielabels B2.841Aantal2024
Energielabels C1.393Aantal2024
Energielabels D462Aantal2024
Energielabels E385Aantal2024
Energielabels F275Aantal2024
Energielabels G194Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.475Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.195Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.085Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.185Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers16.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.153Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.275Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen37%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,31%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,04%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,76%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€347x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand250Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO750Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW150Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.750Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland15.970Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.995Aantal2023
Herkomst Europa1.505Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.490Aantal2023
Geboren in Nederland15.970Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.280Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa730Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.220Aantal2023
Autochtoon16.310Aantal2022
Westers totaal2.010Aantal2022
Niet-westers totaal3.505Aantal2022
Marokko900Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba125Aantal2022
Suriname580Aantal2022
Turkije460Aantal2022
Overig niet-westers1.445Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal344Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven55Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting130Aantal2023
Verkeersovertredingen190Aantal2023
Vernieling66Aantal2023
Overige misdrijven66Aantal2023
Totaal misdrijven852Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,08Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,81Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,34Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,33Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km35Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,34Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,34Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,31Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,24Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,84Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,64Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,14Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,65Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,46Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,68Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,64Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,59Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,99Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,79Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,48Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,03Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,43Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,46Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,58Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,99Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3297Code2024
RegionaamDe MeernNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal889Aantal hectaren2023
Oppervlakte land854Aantal hectaren2023
Oppervlakte water36Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.462Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.579Aantal2024
Adressen met postcode9.365Aantal2024
Adressen met woonfunctie8.638Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie50Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie58Aantal2024
Adressen met industriefunctie525Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie282Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie18Aantal2024
Adressen met sportfunctie19Aantal2024
Adressen met winkelfunctie78Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie333Aantal2024
Verblijfsobjecten9.579Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres7.973Aantal2024
Adressen met pand9.559Aantal2024
Percelen met adres7.045Aantal2024
Adressen met perceel9.579Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom9.455Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom124Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.519Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom119Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190073Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192539Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950175Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.703Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980603Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990291Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.511Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.113Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020316Aantal2024
Panden met adres 2020 en later143Aantal2024
Adressen met pand voor 17008Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190088Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192545Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950180Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.807Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980742Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990446Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.888Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.629Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020538Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later188Aantal2024
Postcodegebied3453HA-3454XZNaam2024
Meest voorkomende postcode3454Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode63%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade161Aantal2022
Verkeersongevallen totaal173Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal9.980Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.770Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.210Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.169Aantal2023
Motorfietsen825Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.414Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€545.288Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200059%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200041%Percentage2023
Appartement1.280Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.635Aantal2024
Hoekwoning1.555Aantal2024
Tweeonder1kap539Aantal2024
Vrijstaande woning629Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.941Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!