Statistieken wijk Binnenstad

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 12% naar 19.070 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Binnenstad. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de wijk Binnenstad is met 2.095 personen toegenomen van 16.975 in 2013 tot 19.070 in 2022 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Binnenstad

Wijk Binnenstad heeft afgerond een totale oppervlakte van 271 hectare, waarvan 259 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.736 adressen per km2. De wijk Binnenstad ligt in de gemeente Utrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Binnenstad
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, 2: Wijk C, 3: Nobelstraat en omgeving, 4: Domplein Neude Janskerkhof, 5: Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving ...Toon meer... Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, 2: Wijk C, 3: Nobelstraat en omgeving, 4: Domplein Neude Janskerkhof, 5: Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving, 6: Nieuwegracht-Oost, 7: Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs, 8: Springweg en omgeving Geertebuurt, 9: Lange Nieuwstraat en omgeving, 10: Hooch Boulandt, 11: Bleekstraat en omgeving ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 10.404 woningen in de wijk Binnenstad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 61% naar €472.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Binnenstad. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Binnenstad, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Binnenstad is met €178.000 gestegen van €294.000 in 2013 tot €472.000 in 2022 (dat is 61%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Utrecht.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 14.773 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Binnenstad telt in totaal 14.773 adressen, met 14.754 verblijfsobjecten en 19 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Binnenstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Binnenstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Binnenstad. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Binnenstad, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Binnenstad is met 12.990 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond wijk Binnenstad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Binnenstad in 2022 zijn Westers (3.605 inwoners) en Overig (1.480 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Binnenstad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Binnenstad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Binnenstad is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 14 stembureaus in de wijk Binnenstad. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Utrecht als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 14 stembureaus in de wijk Binnenstad.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Inwoners naar leeftijd - wijk Binnenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Binnenstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Binnenstad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Binnenstad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de wijk Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Binnenstad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Binnenstad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de wijk Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Binnenstad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 5.990 misdrijven in de wijk Binnenstad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Binnenstad, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de wijk Binnenstad zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 66.850 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 66.850 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 64.608 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Binnenstad 5.990 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Binnenstad in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (1.283 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.077 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Binnenstad.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 533 misdrijven in de wijk Binnenstad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Binnenstad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Binnenstad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 222,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Binnenstad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Binnenstad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€41.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Binnenstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Utrecht (wijk Binnenstad is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Binnenstad is €41.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.700. Wijk Binnenstad telt 16.700 inkomensontvangers op 19.070 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,3% procent van de huishoudens in wijk Binnenstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Utrecht (wijk Binnenstad is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (5.685 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Binnenstad (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Binnenstad zijn in totaal 5.685 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.685 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.680 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Binnenstad
Er waren 143 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Binnenstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Binnenstad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Binnenstad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Binnenstad op 3 januari 2023 zijn G (2.986 adressen) en A (2.632 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Binnenstad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Binnenstad: 2.986 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Binnenstad.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Binnenstad voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Binnenstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 wijk Binnenstad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Binnenstad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.685Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie165Aantal2021
G+I Handel en horeca1.270Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie540Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed380Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.495Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg855Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten975Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.070Aantal2022
Mannen9.785Aantal2022
Vrouwen9.285Aantal2022
0 tot 15 jaar900Aantal2022
15 tot 25 jaar3.260Aantal2022
25 tot 45 jaar9.185Aantal2022
45 tot 65 jaar3.545Aantal2022
65 jaar of ouder2.180Aantal2022
Ongehuwd14.520Aantal2022
Gehuwd3.150Aantal2022
Gescheiden1.040Aantal2022
Verweduwd360Aantal2022
Westers totaal3.605Aantal2022
Geboorte totaal140Aantal2021
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal90Aantal2021
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid7.353,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag2.160Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.710Aantal2020
Opleidingsniveau hoog11.910Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura180Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2020
WMO cliënten645Aantal2021
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.330Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.760Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal650Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.470Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning620Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning740Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming45%Percentage2021
Energielabels Definitief6.661Aantal2023
Energielabels Voorlopig5.528Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.376Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++20Aantal2023
Energielabels A+++34Aantal2023
Energielabels A++83Aantal2023
Energielabels A+117Aantal2023
Energielabels A2.632Aantal2023
Energielabels B1.212Aantal2023
Energielabels C2.423Aantal2023
Energielabels D788Aantal2023
Energielabels E551Aantal2023
Energielabels F1.343Aantal2023
Energielabels G2.986Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn24%percentage2020
Drinker91%percentage2020
Zware drinker16%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht70%percentage2020
Overgewicht28%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn66%percentage2020
Wekelijkse sporters70%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk67%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk54%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam34%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.720Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens8.535Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.225Aantal2022
Huishoudens met kinderen970Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers16.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€41.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,3%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,3%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€13x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand260Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO500Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW180Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.980Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.990Aantal2022
Niet-westers totaal2.475Aantal2022
Marokko385Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba175Aantal2022
Suriname210Aantal2022
Turkije225Aantal2022
Overig niet-westers1.480Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.250Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven608Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting197Aantal2022
Verkeersovertredingen233Aantal2022
Vernieling271Aantal2022
Overige misdrijven215Aantal2022
Totaal misdrijven5.990Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km46Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km46Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km77Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km43Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km195Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km276Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km42Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km100Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km114Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km66Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km222Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km292Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km151Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km409Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km469Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km34,40Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km43Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km75Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km88Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km145Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km62Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km109Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km71Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK034406Code2022
RegionaamBinnenstadNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode03440600Code2022
Oppervlakte totaal271Aantal hectaren2022
Oppervlakte land259Aantal hectaren2022
Oppervlakte water11Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid5.736Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal14.773Aantal2023
Adressen met postcode14.565Aantal2023
Adressen met woonfunctie11.822Aantal2023
Panden4.592Aantal2023
Percelen4.071Aantal2023
Panden voor 17002.790Aantal2023
Panden 1700 tot 19003.109Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.416Aantal2023
Panden 1925 tot 1950334Aantal2023
Panden 1950 tot 1970478Aantal2023
Panden 1970 tot 1980970Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.688Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.353Aantal2023
Panden 2000 tot 2010288Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.265Aantal2023
Panden 2020 en later663Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade13Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade129Aantal2021
Verkeersongevallen totaal143Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.385Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.360Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof3.025Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.847Aantal2022
Motorfietsen495Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.404Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€472.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning20%Percentage2022
Percentage meergezinswoning80%Percentage2022
Percentage bewoond89%Percentage2022
Percentage onbewoond11%Percentage2022
Koopwoningen30%Percentage2022
Huurwoningen totaal70%Percentage2022
In bezit woningcorporatie17%Percentage2022
In bezit overige verhuurders53%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200091%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!