Statistieken buurt Rubenslaan en omgeving

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rubenslaan en omgeving in de gemeente Utrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rubenslaan en omgeving in de gemeente Utrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Rubenslaan en omgeving telt 3.250 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rubenslaan en omgeving.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rubenslaan en omgeving:

JaarAantal inwoners de buurt Rubenslaan en omgeving% verschil
20233.2504,17%
20223.120-0,32%
20213.1308,5%
20202.885-1,20%
20192.920-0,51%
20182.935-3,14%
20173.030-0,82%
20163.0550,33%
20153.0450,66%
20143.0250,33%
20133.015geen data

De bevolking van de buurt Rubenslaan en omgeving is met 235 inwoners gegroeid van 3.015 inwoners in 2013 tot 3.250 inwoners in 2023 (dat is een groei van 7,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 24 inwoners (0,80%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Rubenslaan en omgeving:

In 2013 waren er 3.015 inwoners in de buurt Rubenslaan en omgeving. In 2020 is het aantal gedaald tot 2.885 inwoners. Dit is een daling van 130 (-4,31%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -35 (-1,20%). Het aantal van 2.885 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.250 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 365 (13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 130 (4,17%). Het aantal van 3.250 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Rubenslaan en omgeving

Buurt Rubenslaan en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 37 hectare, waarvan 36 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.704 adressen per km2. Er wonen 2.625 huishoudens in de buurt Rubenslaan en omgeving. Postcode 3582 is de meest voorkomende postcode in de buurt Rubenslaan en omgeving. De buurt Rubenslaan en omgeving ligt binnen Oost in de gemeente Utrecht. Het Krommerijnpark ligt binnen de buurt Rubenslaan en omgeving.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Rubenslaan en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buiten Wittevrouwen, 2: Wilhelminapark en omgeving, 3: Rijnsweerd, 4: Oudwijk, 5: Utrecht Science Park ...Toon meer... Kaart van de wijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buiten Wittevrouwen, 2: Wilhelminapark en omgeving, 3: Rijnsweerd, 4: Oudwijk, 5: Utrecht Science Park, 6: Schildersbuurt, 7: Abstede Tolsteegsingel en omgeving, 8: Galgenwaard en omgeving, 9: Sterrenwijk, 10: Rubenslaan en omgeving, 11: Watervogelbuurt, 12: L. Napoleonplantsoen en omgeving, 13: Maarschalkerweerd en Mereveld ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.668 woningen in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Rubenslaan en omgeving was €299.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Rubenslaan en omgeving.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rubenslaan en omgeving:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Rubenslaan en omgeving% verschil
2023€299.0009,5%
2022€273.000-6,5%
2021€292.0008,1%
2020€270.00011%
2019€244.00017%
2018€209.00010%
2017€190.00012%
2016€170.0000%
2015€170.000-19%
2014€210.00012%
2013€187.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Rubenslaan en omgeving is met €112.000 gestegen van €187.000 in 2013 tot €299.000 in 2023 (dat is een toename van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.200 (5,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Utrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Rubenslaan en omgeving is €299.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 8% en er zijn 1.668 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrecht (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Oost (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Rubenslaan en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Rubenslaan en omgeving: er zijn 1.638 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Rubenslaan en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.002 totaal in de buurt Rubenslaan en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Rubenslaan en omgeving telt in totaal 2.002 adressen, met 1.987 verblijfsobjecten en 15 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Rubenslaan en omgeving liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Utrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Rubenslaan en omgeving zijn er 1.816 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Rubenslaan en omgeving.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 183 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Rubenslaan en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Rubenslaan en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Rubenslaan en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Rubenslaan en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Rubenslaan en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Rubenslaan en omgeving per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rubenslaan en omgeving:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.460305490
20222.425267428
20212.460257413
20202.290228367
20192.345221354
20182.350224361
20172.445224361
20162.495215345
20152.485215345
20142.480208336
20132.472209334

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Rubenslaan en omgeving als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 9,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 6,9% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Rubenslaan en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Rubenslaan en omgeving in 2022 zijn Westers (385 inwoners) en Overig (215 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Rubenslaan en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Rubenslaan en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Rubenslaan en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Rubenslaan en omgeving.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Rubenslaan en omgeving:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.640270
Tussenwoning3.080590
Hoekwoning3.380800
Twee onder één kap woning3.210410
Vrijstaande woning4.900760
Huurwoning1.720310
Eigen woning2.240340

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Rubenslaan en omgeving zijn A (610 adressen) en E (421 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Rubenslaan en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Rubenslaan en omgeving: 610 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Rubenslaan en omgeving voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Rubenslaan en omgeving voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Rubenslaan en omgeving
Bevolking5339.028
Adressen2.0553.704
Autos2651.347

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Rubenslaan en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Rubenslaan en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Rubenslaan en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Rubenslaan en omgeving

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Rubenslaan en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Rubenslaan en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Rubenslaan en omgeving.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 388 stembureaus in de gemeente Utrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Stembureaus Utrecht

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Rubenslaan en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oost (Rubenslaan en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oost is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Rubenslaan en omgeving is €24.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.700. Buurt Rubenslaan en omgeving telt 2.800 inkomensontvangers op 3.250 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de buurt Rubenslaan en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Utrecht.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (355 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Rubenslaan en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Rubenslaan en omgeving voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Rubenslaan en omgeving zijn in totaal 355 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 355 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 350 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Rubenslaan en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Rubenslaan en omgeving
Er zijn 56 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Rubenslaan en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 56 elektrische auto’s in de buurt Rubenslaan en omgeving. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Rubenslaan en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.004 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Rubenslaan en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Rubenslaan en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.335 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Rubenslaan en omgeving (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.013 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Rubenslaan en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Rubenslaan en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Rubenslaan en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 278 misdrijven in de buurt Rubenslaan en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Rubenslaan en omgeving, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Rubenslaan en omgeving zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.917 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Rubenslaan en omgeving 278 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Rubenslaan en omgeving in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (74 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (48 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Rubenslaan en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 29 misdrijven in de buurt Rubenslaan en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Rubenslaan en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Rubenslaan en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 55,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Rubenslaan en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Rubenslaan en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Rubenslaan en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Rubenslaan en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Rubenslaan en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Rubenslaan en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Rubenslaan en omgeving ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Rubenslaan en omgeving per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Rubenslaan en omgeving geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rubenslaan en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rubenslaan en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Rubenslaan en omgeving.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Rubenslaan en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal355Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.250Aantal2023
Mannen1.490Aantal2023
Vrouwen1.760Aantal2023
0 tot 15 jaar135Aantal2023
15 tot 25 jaar1.515Aantal2023
25 tot 45 jaar1.080Aantal2023
45 tot 65 jaar270Aantal2023
65 jaar of ouder245Aantal2023
Ongehuwd2.820Aantal2023
Gehuwd240Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9.028Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag480Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.030Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.430Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,0%Percentage2022
WMO cliënten175Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning760Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning340Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming55%Percentage2022
Adressen zonder energielabel139Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel549Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.314Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++26Aantal2024
Energielabels A++218Aantal2024
Energielabels A+159Aantal2024
Energielabels A610Aantal2024
Energielabels B132Aantal2024
Energielabels C100Aantal2024
Energielabels D87Aantal2024
Energielabels E421Aantal2024
Energielabels F57Aantal2024
Energielabels G53Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker26%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn24%percentage2022
Drinker90%percentage2022
Zware drinker25%percentage2022
Overmatige drinker15%percentage2022
Ondergewicht4%percentage2022
Normaal gewicht71%percentage2022
Overgewicht25%percentage2022
Ernstig overgewicht7%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn63%percentage2022
Wekelijkse sporters74%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk79%percentage2022
Lopen naar school of werk24%percentage2022
Fietsen naar school of werk71%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam35%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen33%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger5%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)32%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)27%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2022
Psychische klachten33%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht39%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden20%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie60%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken35%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking2%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.625Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.270Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen240Aantal2023
Huishoudens met kinderen115Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen61%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar18%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen83%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.460Aantal2023
Herkomst buiten Nederland795Aantal2023
Herkomst Europa305Aantal2023
Herkomst buiten Europa490Aantal2023
Geboren in Nederland2.460Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa230Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa260Aantal2023
Autochtoon2.425Aantal2022
Westers totaal385Aantal2022
Niet-westers totaal310Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers215Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal179Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting16Aantal2023
Verkeersovertredingen21Aantal2023
Vernieling31Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven278Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km117Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km234Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km71Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km111Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km138Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km240Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km298Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km460Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km34,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km70Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km56Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km84Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440523Code2023
RegionaamRubenslaan en omgevingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03440523Code2023
Oppervlakte totaal37Aantal hectaren2023
Oppervlakte land36Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.704Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.002Aantal2024
Adressen met postcode1.959Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.816Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie39Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie16Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie24Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie109Aantal2024
Verblijfsobjecten1.987Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen15Aantal2024
Panden met adres316Aantal2024
Adressen met pand1.987Aantal2024
Percelen met adres222Aantal2024
Adressen met perceel2.002Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.002Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.816Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192547Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195015Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970183Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199021Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201012Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202027Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192588Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195024Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970837Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199021Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000122Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010263Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020360Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later270Aantal2024
Postcodegebied3582CJ-3583RCNaam2024
Meest voorkomende postcode3582Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode89%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal485Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine395Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden0,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.347Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.668Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€299.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning10%Percentage2023
Percentage meergezinswoning90%Percentage2023
Percentage bewoond88%Percentage2023
Percentage onbewoond12%Percentage2023
Koopwoningen19%Percentage2023
Huurwoningen totaal80%Percentage2023
In bezit woningcorporatie50%Percentage2023
In bezit overige verhuurders30%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200050%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200050%Percentage2023
Appartement1.638Aantal2024
Tussen of geschakelde woning113Aantal2024
Hoekwoning48Aantal2024
Tweeonder1kap8Aantal2024
Vrijstaande woning9Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.171Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Rubenslaan en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Rubenslaan en omgeving
Tabel met 2.002 adressen in de buurt Rubenslaan en omgeving.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Rubenslaan en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adriaen van Ostadelaan67 t/m 1693583AC t/m 3583AMUtrecht143
Bosboomstraat1 t/m 93582KEUtrecht7
Breitnerlaan1 t/m 223582HA t/m 3582HBUtrecht21
Burgemeester Annie Brouwerlaan2 t/m 10063582LT t/m 3582LVUtrecht89
Burgemeester Fockema Andreaelaan9 t/m 10093582KA t/m 3582LSUtrecht126
Burgemeester Fockema Andreaeplein1 t/m 10023582LA t/m 3582LKUtrecht478
Burgemeester ter Pelkwijklaan1 t/m 10103582JK t/m 3582LZUtrecht290
Ferdinand Bolstraat1 t/m 73583AN t/m 3583ARUtrecht15
Gabriëllaan4 t/m 103582HCUtrecht4
Ina Boudier-Bakkerhof2 t/m 1183582VXUtrecht65
Ina Boudier-Bakkerlaan1 t/m 2313582VA t/m 3582ZWUtrecht355
Israëlslaan1 t/m 1183582HH t/m 3582HMUtrecht65
Kranenburgerweg203582GRUtrecht1
Marislaan1 t/m 403582HD t/m 3582HGUtrecht28
Mesdaglaan43582HNUtrecht1
Notebomenlaan91 t/m 1373582CJUtrecht19
Rubenslaan43 t/m 2043582JA t/m 3582JJUtrecht203
Schippersplantsoen--Utrecht0
Stadionlaan1 t/m 893583RA t/m 3583RCUtrecht70
Van de Hulsthof2 t/m 443582VZUtrecht22

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 20 openbare ruimtes en 2.002 adressen in de buurt Rubenslaan en omgeving. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Utrecht
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Rubenslaan en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Rubenslaan en omgeving ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek35821745
Postcode numeriek3583214
WoonkernUtrecht2002
WoonplaatsUtrecht2003
WijkOost2003
GemeenteUtrecht2003
StadsdeelOost2002
ProvincieUtrecht2003
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden2003
LandNederland2003

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Rubenslaan en omgeving ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Rubenslaan en omgeving dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Rubenslaan en omgeving ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Rubenslaan en omgeving en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven