Statistieken buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving in de gemeente Utrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving in de gemeente Utrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving telt 4.900 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving:

JaarAantal inwoners de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving% verschil
20234.9001,14%
20224.8451,68%
20214.765-1,24%
20204.825-0,52%
20194.850-1,72%
20184.9350,61%
20174.905-0,10%
20164.9102,61%
20154.7858,9%
20144.3957,3%
20134.095geen data

De bevolking van de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving is met 805 personen toegenomen van 4.095 personen in 2013 tot 4.900 personen in 2023 (dat is een grote toename van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 80 personen (1,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving:

In 2013 telde de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving 4.095 inwoners. Het aantal van 4.095 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 4.935 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 840 (21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 30 (0,61%). Het aantal van 4.935 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 4.900 inwoners in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

Over de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving

Buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 53 hectare, waarvan 52 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.993 adressen per km2. Er wonen 2.175 huishoudens in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Postcode 3561 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. De buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving ligt binnen Overvecht in de gemeente Utrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Overvecht met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein en omgeving, 2: Tigrisdreef en omgeving, 3: Poldergebied Overvecht, 4: Vechtzoom-noord Klopvaart, 5: Zambesidreef en omgeving, 6: Neckardreef en omgeving, 7: Vechtzoom-zuid, 8: Wolga- en Donaudreef en omgeving, 9: Zamenhofdreef en omgeving, 10: Taag- en Rubicondreef en omgeving.

Woningkenmerken
Er zijn 2.166 woningen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving was €318.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving% verschil
2023€318.00019%
2022€267.00012%
2021€238.00011%
2020€215.00016%
2019€185.00015%
2018€161.00010%
2017€146.0004,29%
2016€140.000-1,41%
2015€142.000-0,70%
2014€143.000-5,9%
2013€152.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving is met €166.000 gestegen van €152.000 in 2013 tot €318.000 in 2023 (dat is een stijging van 109%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.600 (8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Utrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving is €318.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 2.166 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrecht (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Overvecht (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving: er zijn 1.407 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.272 totaal in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving telt in totaal 2.272 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Utrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving zijn er 2.175 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 635 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.5953052.995
20221.6202982.927
20211.6402892.836
20201.6552932.877
20191.6702942.886
20181.7652932.877
20171.8002872.818
20161.8302852.795
20151.7852772.723
20141.6262562.513
20131.5152382.342

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 33%, herkomst uit Europese landen: 6,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 61% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 37%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 57%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving in 2022 zijn Marokko (1.640 inwoners) en Overig (625 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.74020
Tussenwoning2.310660
Hoekwoning2.340740
Twee onder één kap woning2.390geen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.840260
Eigen woning2.600200

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving zijn A (1.092 adressen) en A+ (259 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving: 1.092 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Wolga- en Donaudreef en omgeving
Bevolking5339.423
Adressen2.0552.993
Autos2652.904

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 25 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 388 stembureaus in de gemeente Utrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Stembureaus Utrecht

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Overvecht (Wolga- en Donaudreef en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Overvecht is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving is €21.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.100. Buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving telt 3.600 inkomensontvangers op 4.900 inwoners totaal.
18% van de huishoudens in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Utrecht.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (420 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving zijn in totaal 420 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving
Er zijn 15 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.350 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.785 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.394 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 189 misdrijven in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.505 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving 189 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving in 2023 zijn Ongevallen (weg) (23 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 15 misdrijven in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
56% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal420Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg135Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.900Aantal2023
Mannen2.450Aantal2023
Vrouwen2.450Aantal2023
0 tot 15 jaar1.025Aantal2023
15 tot 25 jaar585Aantal2023
25 tot 45 jaar1.580Aantal2023
45 tot 65 jaar1.100Aantal2023
65 jaar of ouder610Aantal2023
Ongehuwd2.780Aantal2023
Gehuwd1.520Aantal2023
Gescheiden455Aantal2023
Verweduwd145Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9.423Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.380Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog930Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura200Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten415Aantal2022
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement20Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming70%Percentage2022
Adressen zonder energielabel62Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel524Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.686Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++40Aantal2024
Energielabels A+259Aantal2024
Energielabels A1.092Aantal2024
Energielabels B99Aantal2024
Energielabels C218Aantal2024
Energielabels D101Aantal2024
Energielabels E256Aantal2024
Energielabels F138Aantal2024
Energielabels G4Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn64%percentage2022
Drinker49%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2022
Lopen naar school of werk33%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam24%percentage2022
Emotioneel eenzaam44%percentage2022
Sociaal eenzaam45%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven83%percentage2020
Moeite met rondkomen41%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun12%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid56%percentage2022
Niet-specifieke klachten64%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten36%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht29%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht38%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie20%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2022
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking11%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.175Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens965Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen405Aantal2023
Huishoudens met kinderen805Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie55%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen58%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,8%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum26%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum31%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand380Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO380Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW550Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.595Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.300Aantal2023
Herkomst Europa305Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.995Aantal2023
Geboren in Nederland1.595Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.465Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.535Aantal2023
Autochtoon1.620Aantal2022
Westers totaal390Aantal2022
Niet-westers totaal2.835Aantal2022
Marokko1.640Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname120Aantal2022
Turkije415Aantal2022
Overig niet-westers625Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal93Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven24Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting18Aantal2023
Verkeersovertredingen30Aantal2023
Vernieling18Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven189Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km68Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km232Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km56Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km231Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km107Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km442Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km30,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km40Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km78Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440312Code2023
RegionaamWolga- en Donaudreef en omgevingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03440312Code2023
Oppervlakte totaal53Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.993Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.272Aantal2024
Adressen met postcode2.266Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.175Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie14Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie10Aantal2024
Adressen met industriefunctie38Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie17Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie23Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie44Aantal2024
Verblijfsobjecten2.272Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres844Aantal2024
Adressen met pand2.250Aantal2024
Percelen met adres319Aantal2024
Adressen met perceel2.272Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.272Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.175Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970635Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198013Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010133Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202055Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.616Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198018Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199050Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010267Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020298Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied3561AA-3561TMNaam2024
Meest voorkomende postcode3561Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal25Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.510Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.155Aantal2023
Personenautos - overige brandstof355Aantal2023
Personenautos per huishouden0,69Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.904Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.166Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€318.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning36%Percentage2023
Percentage meergezinswoning64%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen15%Percentage2023
Huurwoningen totaal85%Percentage2023
In bezit woningcorporatie81%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement1.407Aantal2024
Tussen of geschakelde woning520Aantal2024
Hoekwoning242Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.97Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving
Tabel met 2.272 adressen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achillesdreef1 t/m 123561BJUtrecht12
Adonisdreef1 t/m 123561BKUtrecht12
Agamemnondreef2 t/m 243561BNUtrecht18
Aidadreef17 t/m 1553561GEUtrecht70
Ajaxdreef1 t/m 243561BPUtrecht24
Anna Boleyndreef1 t/m 373561STUtrecht25
Anna van Burendreef1 t/m 743561ESUtrecht40
Anna van Saksendreef1 t/m 383561SVUtrecht25
Aphroditedreef1 t/m 243561BLUtrecht24
Apollodreef1 t/m 1983561BA t/m 3561BHUtrecht111
Argonautendreef1 t/m 243561BMUtrecht18
Ariadnedreef1 t/m 123561BRUtrecht12
Atlasdreef1 t/m 2893561AB t/m 3561AMUtrecht145
Berezinadreef2 t/m 483561SL t/m 3561SMUtrecht24
Centaurusdreef2 t/m 2383561AN t/m 3561AVUtrecht119
Charlotte van Bourbondreef1 t/m 543561ETUtrecht39
Cleopatradreef1 t/m 5273561RA t/m 3561RVUtrecht264
Cupidodreef1 t/m 123561EEUtrecht12
Dianadreef5 t/m 1733561AAUtrecht60
Donaudreef1 t/m 903561EL t/m 3561ENUtrecht63
Euterpedreef1 t/m 973561CV t/m 3561CZUtrecht74
Fortunadreef1 t/m 1673561EAUtrecht90
Hektordreef1 t/m 123561EBUtrecht12
Heradreef1 t/m 303561EDUtrecht18
Hermesdreef1 t/m 123561ECUtrecht12
Ikarosdreef2 t/m 553561EHUtrecht9
Jacoba van Beierendreef1 t/m 1043561EX t/m 3561EZUtrecht95
Jasondreef1 t/m 123561EGUtrecht12
Jeanne d’Arcdreef1 t/m 1983561SB t/m 3561SKUtrecht165
Kassandradreef1 t/m 143561EKUtrecht14
Kastordreef1 t/m 123561EJUtrecht9
Katherijn van Leemputdreef1 t/m 683561TL t/m 3561TMUtrecht60
Kronosdreef--Utrecht0
Margaretha van Parmadreef1 t/m 1013561SN t/m 3561SRUtrecht62
Maria Theresiadreef1 t/m 783561TA t/m 3561TBUtrecht61
Maria van Hongarijedreef1 t/m 793561TC t/m 3561TDUtrecht50
Medusadreef1 t/m 243561PAUtrecht14
Midasdreef1 t/m 243561PGUtrecht18
Moezeldreef4003561GDUtrecht1
Nestordreef1 t/m 233561PHUtrecht18
Pallas-Athenedreef1 t/m 313561PEUtrecht20
Pandoradreef1 t/m 243561PJUtrecht18
Parnassusdreef1 t/m 243561PBUtrecht24
Plutodreef2 t/m 123561PKUtrecht7
Polluxdreef1 t/m 243561PCUtrecht25
Robert Kochplein--Utrecht0
Suster Bertkendreef1 t/m 243561EVUtrecht24
Tritondreef1 t/m 233561PDUtrecht12
Vestadreef--Utrecht0
Vulcanusdreef1 t/m 3913561CA t/m 3561CPUtrecht191
Wolgadreef1 t/m 1503561CR t/m 3561CTUtrecht40

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 51 openbare ruimtes en 2.272 adressen in de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Utrecht
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek35612266
WoonkernUtrecht2272
WoonplaatsUtrecht2276
WijkOvervecht2276
GemeenteUtrecht2276
StadsdeelOvervecht2272
ProvincieUtrecht2276
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden2276
LandNederland2276

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Wolga- en Donaudreef en omgeving en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven