Statistieken woonplaats Vleuten

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vleuten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vleuten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Vleuten telt 28.241 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vleuten.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vleuten:

JaarAantal inwoners de woonplaats Vleuten% verschil
202328.2410,41%
202228.1271,69%
202127.6592,30%
202027.0372,98%
201926.2551,29%
201825.9211,67%
201725.4962,86%
201624.7882,39%
201524.2092,36%
201423.6502,95%
201322.973geen data

De bevolking van de woonplaats Vleuten is met 5.268 personen toegenomen van 22.973 personen in 2013 tot 28.241 personen in 2023 (dat is een grote toename van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 527 personen (2,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Vleuten:

In 2013 waren er 22.973 inwoners in de woonplaats Vleuten. Het aantal van 22.973 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 28.241 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 5.268 (23%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 114 (0,41%). Het aantal van 28.241 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Vleuten

Woonplaats Vleuten heeft afgerond een totale oppervlakte van 923 hectare, waarvan 878 land en 48 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vleuten telt 10.612 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.165 adressen per km2. Er wonen 10.153 huishoudens en er zijn in totaal 10.108 woningen. De woonplaats telt 11.295 auto's en 3.370 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vleuten ligt in de gemeente Utrecht.

De brondata voor woonplaats Vleuten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vleuten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vleuten valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 8 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Haarrijn, buurt Haarzuilens en omgeving, buurt Vleuten, buurt Máximapark, buurt Vleuterweide-West, buurt Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum, buurt Vleuterweide-Zuid en buurt De Meern-Noord. De cijfers voor de woonplaats Vleuten zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vleuten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vleuten
Kaart van de woonplaats Vleuten. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vleuten binnen de gemeente Utrecht.

Woningkenmerken
Er zijn 10.108 woningen in de woonplaats Vleuten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Vleuten was €595.622 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Vleuten.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vleuten:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Vleuten% verschil
2023€595.62221%
2022€491.03012%
2021€437.7237,1%
2020€408.8529,5%
2019€373.37516%
2018€321.2099,8%
2017€292.5129,6%
2016€266.9720,46%
2015€265.742-2,99%
2014€273.924-5,4%
2013€289.445geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vleuten is met €306.177 gegroeid van €289.445 in 2013 tot €595.622 in 2023 (dat is een groei van 106%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €30.617 (7,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Utrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Utrecht.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vleuten is €595.622, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 10.108 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrecht (geel), 3 woonplaatsen (groen) en 10 wijken (oranje). De woonplaats Vleuten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Vleuten: er zijn 4.907 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Vleuten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 10.612 totaal in de woonplaats Vleuten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Vleuten telt in totaal 10.612 adressen, met 10.606 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Vleuten ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Utrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Vleuten zijn er 10.180 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Vleuten.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.786 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de woonplaats Vleuten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vleuten. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Vleuten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vleuten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vleuten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vleuten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Vleuten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Vleuten per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vleuten:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202319.9161.9886.342
202220.2961.8695.961
202120.1391.7955.725
202019.9701.6875.380
201919.6891.5675.000
201819.5891.5124.823
201719.4481.4434.604
201619.0971.3584.331
201518.6821.3194.207
201418.3621.2604.020
201317.8791.2133.871

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Vleuten als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 7% en herkomst uit landen buiten Europa: 22% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 5,3% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vleuten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vleuten in 2022 zijn Westers (2.583 inwoners) en Overig (2.118 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vleuten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Vleuten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vleuten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Vleuten.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Vleuten:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.113582
Tussenwoning2.939857
Hoekwoning3.244983
Twee onder één kap woning4.1951.091
Vrijstaande woning4.9561.528
Huurwoning2.401689
Eigen woning3.390976

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vleuten zijn A (6.111 adressen) en B (2.021 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vleuten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Vleuten: 6.111 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Vleuten voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Vleuten voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Vleuten
Bevolking5333.217
Adressen2.0551.165
Autos2651.286

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Vleuten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 91 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Vleuten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Vleuten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vleuten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Vleuten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 12 stembureaus in de woonplaats Vleuten. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 12 stembureaus in de woonplaats Vleuten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 12 stembureaus in de woonplaats Vleuten.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 388 stembureaus in de gemeente Utrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Stembureaus Utrecht
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.020)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Vleuten.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vleuten was in 2022 €34.020.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (3.370 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vleuten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Vleuten voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Vleuten zijn in totaal 3.370 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.370 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.376 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vleuten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Vleuten
Er zijn 658 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Vleuten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Vleuten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 658 elektrische auto’s in de woonplaats Vleuten. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Vleuten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 10.453 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vleuten in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vleuten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 14.300 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vleuten (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 11.555 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vleuten in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vleuten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vleuten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 952 misdrijven in de woonplaats Vleuten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vleuten, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vleuten zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 10.931 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Vleuten 952 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vleuten in 2023 zijn Horizontale fraude (139 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (138 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Vleuten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 64 misdrijven in de woonplaats Vleuten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vleuten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vleuten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,64 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Vleuten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Vleuten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vleuten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Vleuten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vleuten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vleuten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Vleuten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vleuten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vleuten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.370Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij14Aantal2023
B-F Nijverheid en energie251Aantal2023
G+I Handel en horeca366Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie369Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed263Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.088Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg744Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten281Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners28.241Aantal2023
Mannen13.822Aantal2023
Vrouwen14.421Aantal2023
0 tot 15 jaar7.046Aantal2023
15 tot 25 jaar3.441Aantal2023
25 tot 45 jaar7.403Aantal2023
45 tot 65 jaar7.364Aantal2023
65 jaar of ouder3.015Aantal2023
Ongehuwd15.449Aantal2023
Gehuwd10.395Aantal2023
Gescheiden1.627Aantal2023
Verweduwd782Aantal2023
Geboorte totaal348Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal130Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.217Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.838Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar6.650Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.233Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.325Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten1.109Aantal2022
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.112Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.113Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.939Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.244Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.195Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.956Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.401Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal894Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement582Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning857Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning983Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.091Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.528Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning689Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning976Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2022
Adressen zonder energielabel248Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.982Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.382Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++16Aantal2024
Energielabels A+++118Aantal2024
Energielabels A++72Aantal2024
Energielabels A+317Aantal2024
Energielabels A6.111Aantal2024
Energielabels B2.021Aantal2024
Energielabels C846Aantal2024
Energielabels D378Aantal2024
Energielabels E138Aantal2024
Energielabels F143Aantal2024
Energielabels G204Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.153Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.329Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.261Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.579Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,78Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers20.319Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.007Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.020Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen36%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen21%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen44%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,22%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,01%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,62%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€346x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand257Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO854Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW188Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.726Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland19.916Aantal2023
Herkomst buiten Nederland8.330Aantal2023
Herkomst Europa1.988Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.342Aantal2023
Geboren in Nederland19.914Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.024Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.597Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa966Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.724Aantal2023
Autochtoon20.296Aantal2022
Westers totaal2.583Aantal2022
Niet-westers totaal5.247Aantal2022
Marokko1.595Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba223Aantal2022
Suriname720Aantal2022
Turkije576Aantal2022
Overig niet-westers2.118Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal470Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven55Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting157Aantal2023
Verkeersovertredingen164Aantal2023
Vernieling65Aantal2023
Overige misdrijven41Aantal2023
Totaal misdrijven952Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,32Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,11Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,32Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,32Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,13Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,42Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,15Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,24Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km63Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,22Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,22Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,22Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,37Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,01Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,35Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,35Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,16Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,65Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,91Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,37Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,25Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,23Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,46Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,41Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,45Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,77Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,64Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,71Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,71Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3296Code2024
RegionaamVleutenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal923Aantal hectaren2023
Oppervlakte land878Aantal hectaren2023
Oppervlakte water48Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.165Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10.612Aantal2024
Adressen met postcode10.497Aantal2024
Adressen met woonfunctie10.180Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie84Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie39Aantal2024
Adressen met industriefunctie86Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie64Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie18Aantal2024
Adressen met sportfunctie25Aantal2024
Adressen met winkelfunctie153Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie185Aantal2024
Verblijfsobjecten10.606Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres8.627Aantal2024
Adressen met pand10.593Aantal2024
Percelen met adres7.275Aantal2024
Adressen met perceel10.612Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom10.546Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom66Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.125Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom55Aantal2024
Panden met adres voor 17007Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900107Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192571Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950117Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.277Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980106Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990261Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000935Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103.786Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.707Aantal2024
Panden met adres 2020 en later253Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900122Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192576Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950117Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.373Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980113Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990409Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.219Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104.808Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.092Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later257Aantal2024
Postcodegebied3451AA-3454HENaam2024
Meest voorkomende postcode3452Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode51%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade71Aantal2022
Verkeersongevallen totaal91Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal11.295Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine8.766Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.531Aantal2023
Personenautos per huishouden1,11Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.286Aantal2023
Motorfietsen830Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.108Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€595.622Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200032%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200068%Percentage2023
Appartement1.935Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.907Aantal2024
Hoekwoning1.770Aantal2024
Tweeonder1kap848Aantal2024
Vrijstaande woning720Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.426Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!