Adressen in de gemeente Dongen

Overzicht van alle adressen in de gemeente Dongen. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2021. De gemeente Dongen telt 26.483 inwoners en 13.489 adressen. Van de totaal 13.489 adressen hebben 13.484 adressen een postcode. En van de 13.484 adressen met postcode hebben 11.862 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Dongen. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2021. De gemeente Dongen telt 26.483 inwoners en 13.489 adressen. Van de totaal 13.489 adressen hebben 13.484 adressen een postcode. En van de 13.484 adressen met postcode hebben 11.862 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.

Tabel met adressen in de gemeente Dongen:

Bovenstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers per (statistische) buurt in de gemeente Dongen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen.

Download een Excel document met alle volledige adresgegevens voor de gemeente Dongen. Het document heeft voor ieder individueel adres een aparte rij. De Excel tabel is daarom veel langer dan de tabel op deze pagina waar de huisnummers zijn gecombineerd. De rij toont de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities en de woonplaats. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen zeer eenvoudig alle adressen voor 1 of meer buurten getoond worden.

Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De adressen zijn toegekend aan buurten op basis van de geografische buurtindeling van het CBS. Zie deze toelichting.