Statistieken woonplaats Tilburg

Aantal inwoners per jaar
(groei van 11% naar 203.640 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Tilburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Tilburg is met 19.409 personen toegenomen van 184.231 in 2013 tot 203.640 in 2023 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Tilburg

Woonplaats Tilburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.763 hectare, waarvan 8.567 land en 191 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tilburg telt 113.473 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.286 adressen per km2. Er wonen 104.590 huishoudens en er zijn in totaal 94.415 woningen. De woonplaats telt 108.220 auto's en 21.955 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tilburg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Tilburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tilburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tilburg valt samen met 219 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tilburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Tilburg
Kaart van de woonplaats Tilburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Tilburg binnen de gemeente Tilburg.

Woningkenmerken
Er zijn 94.415 woningen in de woonplaats Tilburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 35% naar €254.842 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Tilburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Tilburg, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Tilburg is met €66.651 gestegen van €188.191 in 2013 tot €254.842 in 2022 (dat is 35%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 113.473 totaal in de woonplaats Tilburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Tilburg telt in totaal 113.473 adressen, met 113.385 verblijfsobjecten, 71 standplaatsen en 17 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Tilburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Tilburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Tilburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Tilburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Tilburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Tilburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Tilburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Tilburg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Tilburg is met 135.750 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Tilburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Tilburg in 2022 zijn Westers (28.095 inwoners) en Overig (14.240 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Tilburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Tilburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Tilburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Tilburg zijn A (27.198 adressen) en C (22.739 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Tilburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Tilburg: 27.198 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Tilburg

Er zijn voor de woonplaats Tilburg geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Tilburg vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Tilburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Tilburg is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 58 stembureaus in de woonplaats Tilburg. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Tilburg als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 58 stembureaus in de woonplaats Tilburg.

De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 67 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Tilburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Tilburg was in 2021 €28.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (21.955 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Tilburg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Tilburg zijn in totaal 21.955 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 21.955 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 21.520 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Tilburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Tilburg
Er zijn 19.497 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Tilburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Tilburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 19.497 elektrische auto’s in de woonplaats Tilburg. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Tilburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 212.580 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Tilburg in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Tilburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 307.135 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Tilburg (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 235.231 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Tilburg in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Tilburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Tilburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 13.483 misdrijven in de woonplaats Tilburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Tilburg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Tilburg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 155.756 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Tilburg 13.483 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Tilburg in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (2.744 delicten) en Ongevallen (weg) (1.317 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Tilburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 1.068 misdrijven in de woonplaats Tilburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Tilburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Tilburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 34,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Tilburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Tilburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Tilburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Tilburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Tilburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Tilburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Tilburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Tilburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Tilburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal21.955Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie2.995Aantal2022
G+I Handel en horeca4.165Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.620Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.245Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening4.865Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg3.590Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten3.020Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners203.640Aantal2023
Mannen101.585Aantal2023
Vrouwen102.040Aantal2023
0 tot 15 jaar28.155Aantal2023
15 tot 25 jaar32.550Aantal2023
25 tot 45 jaar58.805Aantal2023
45 tot 65 jaar50.070Aantal2023
65 jaar of ouder34.050Aantal2023
Ongehuwd115.615Aantal2023
Gehuwd62.430Aantal2023
Gescheiden16.830Aantal2023
Verweduwd8.825Aantal2023
Westers totaal28.095Aantal2022
Geboorte totaal1.980Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal1.825Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.676Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag42.960Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar61.410Aantal2021
Opleidingsniveau hoog47.660Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura4.620Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2021
WMO cliënten16.505Aantal2021
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.689Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.035Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.968Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.163Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.478Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.459Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.335Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.079Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal881Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement595Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.264Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.787Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.048Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming64%Percentage2021
Energielabels Definitief67.916Aantal2023
Energielabels Voorlopig29.213Aantal2023
Energielabels Onbepaald15.645Aantal2023
Energielabels A+++++11Aantal2023
Energielabels A++++55Aantal2023
Energielabels A+++864Aantal2023
Energielabels A++956Aantal2023
Energielabels A+1.186Aantal2023
Energielabels A27.198Aantal2023
Energielabels B15.455Aantal2023
Energielabels C22.739Aantal2023
Energielabels D7.819Aantal2023
Energielabels E8.102Aantal2023
Energielabels F8.293Aantal2023
Energielabels G4.451Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal104.590Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens50.905Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen25.760Aantal2023
Huishoudens met kinderen27.930Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,92Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers161.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.439Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,6%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€11.751x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand6.770Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO9.040Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW2.340Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW30.650Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon135.750Aantal2022
Niet-westers totaal37.365Aantal2022
Marokko6.090Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5.185Aantal2022
Suriname3.385Aantal2022
Turkije8.305Aantal2022
Overig niet-westers14.240Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6.925Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1.416Aantal2022
Milieu overtredingen12Aantal2022
Oplichting1.377Aantal2022
Verkeersovertredingen1.803Aantal2022
Vernieling1.208Aantal2022
Overige misdrijven378Aantal2022
Totaal misdrijven13.483Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,31Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km63Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km122Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km83Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km144Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km76Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km126Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,71Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,57Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,22Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,51Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,99Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,32Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,24Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,85Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,94Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,91Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,44Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,07Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,62Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,23Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,76Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,75Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,16Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,62Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,74Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1043CodeWP1043
RegionaamTilburgNaamTilburg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal8.763Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8.567Aantal hectaren2023
Oppervlakte water191Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.286Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal113.473Aantal2023
Adressen met postcode112.774Aantal2023
Adressen met woonfunctie97.670Aantal2023
Panden70.710Aantal2023
Percelen57.104Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900648Aantal2023
Panden 1900 tot 19258.046Aantal2023
Panden 1925 tot 195010.407Aantal2023
Panden 1950 tot 197027.040Aantal2023
Panden 1970 tot 198013.787Aantal2023
Panden 1980 tot 199013.824Aantal2023
Panden 1990 tot 200014.231Aantal2023
Panden 2000 tot 201010.466Aantal2023
Panden 2010 tot 20209.415Aantal2023
Panden 2020 en later4.250Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk5Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade142Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.426Aantal2021
Verkeersongevallen totaal1.573Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal108.220Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine83.380Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof24.740Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,83Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen5.455Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad94.415Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€254.842Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning61%Percentage2022
Percentage meergezinswoning39%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen47%Percentage2022
Huurwoningen totaal53%Percentage2022
In bezit woningcorporatie34%Percentage2022
In bezit overige verhuurders19%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200078%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!