Statistieken woonplaats Udenhout

Aantal inwoners per jaar
(toename van 16% naar 8.401 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Udenhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Udenhout is met 1.168 personen toegenomen van 7.233 in 2013 tot 8.401 in 2022 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Udenhout

Woonplaats Udenhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.771 hectare, waarvan 1.768 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Udenhout telt 3.901 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 293 adressen per km2. Er wonen 3.312 huishoudens en er zijn in totaal 3.477 woningen. De woonplaats telt 4.938 auto's en 1.001 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Udenhout ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Udenhout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Udenhout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Udenhout valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 10 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Udenhout zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Udenhout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Udenhout
Kaart van de woonplaats Udenhout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Udenhout binnen de gemeente Tilburg.

Woningkenmerken
Er zijn 3.477 woningen in de woonplaats Udenhout.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 19% naar €385.679 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Udenhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Udenhout, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Udenhout is met €62.888 toegenomen van €322.791 in 2013 tot €385.679 in 2022 (dat is 19%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 3.901 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Udenhout telt in totaal 3.901 adressen, met 3.898 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Udenhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Udenhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Udenhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Udenhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Udenhout

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Udenhout is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Udenhout. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Tilburg als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Udenhout.

De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 67 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Udenhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Udenhout, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Udenhout is met 895 personen toegenomen van 6.735 in 2013 tot 7.630 in 2022 (dat is 13%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Udenhout
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Udenhout in 2022 zijn Westers (416 inwoners) en Overig (150 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Udenhout: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Udenhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Udenhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Tilburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Udenhout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Udenhout was in 2021 €29.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.001 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Udenhout (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Udenhout zijn in totaal 1.001 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.001 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 950 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Udenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Udenhout.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Udenhout genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Udenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Udenhout.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 180 misdrijven in de woonplaats Udenhout geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Udenhout, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Udenhout zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.586 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.586 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.532 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Udenhout 180 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Udenhout in 2022 zijn Horizontale fraude (33 delicten) en Ongevallen (weg) (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Udenhout.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 21 misdrijven in de woonplaats Udenhout geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Udenhout met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Udenhout over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Udenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Udenhout.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Udenhout. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Udenhout op 3 januari 2023 zijn B (827 adressen) en C (785 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Udenhout. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Udenhout: 827 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Udenhout

Er zijn voor de woonplaats Udenhout geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Udenhout vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Udenhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.001Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij49Aantal2021
B-F Nijverheid en energie131Aantal2021
G+I Handel en horeca199Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie53Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed78Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening199Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg149Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten91Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.401Aantal2022
Mannen4.106Aantal2022
Vrouwen4.310Aantal2022
0 tot 15 jaar1.318Aantal2022
15 tot 25 jaar951Aantal2022
25 tot 45 jaar1.739Aantal2022
45 tot 65 jaar2.466Aantal2022
65 jaar of ouder1.907Aantal2022
Ongehuwd3.942Aantal2022
Gehuwd3.483Aantal2022
Gescheiden478Aantal2022
Verweduwd503Aantal2022
Westers totaal416Aantal2022
Geboorte totaal97Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal94Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid476,62Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.683Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar2.581Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.812Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura208Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten721Aantal2021
WMO cliënten relatief98Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.393Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.123Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.169Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.224Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.675Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.329Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.569Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.705Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.546Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement935Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.296Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.435Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.605Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.205Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.228Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.681Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.997Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.465Aantal2023
Energielabels Onbepaald421Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++47Aantal2023
Energielabels A+++25Aantal2023
Energielabels A++28Aantal2023
Energielabels A+29Aantal2023
Energielabels A616Aantal2023
Energielabels B827Aantal2023
Energielabels C785Aantal2023
Energielabels D524Aantal2023
Energielabels E103Aantal2023
Energielabels F204Aantal2023
Energielabels G272Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.312Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens835Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.165Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.322Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,37Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers6.470Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.386Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,11%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,99%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,77%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.811x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand48Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO532Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW48Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.772Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.630Aantal2022
Niet-westers totaal355Aantal2022
Marokko92Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba49Aantal2022
Suriname34Aantal2022
Turkije19Aantal2022
Overig niet-westers150Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal58Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting50Aantal2022
Verkeersovertredingen34Aantal2022
Vernieling18Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven180Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,95Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,46Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,95Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,75Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand8,51Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,84Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,68Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,72Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,59Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,06Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km62Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,55Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,72Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,99Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,99Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,44Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,98Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,71Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,79Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,74Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,76Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,05Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,25Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,24Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,96Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,92Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,24Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand5,85Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,63Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,35Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand10,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand7,79Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,01Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,22Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,68Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1045CodeWP1045
RegionaamUdenhoutNaamUdenhout
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.771Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.768Aantal hectaren2022
Oppervlakte water3Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid293Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal3.901Aantal2023
Adressen met postcode3.883Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.519Aantal2023
Panden3.428Aantal2023
Percelen3.028Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 1900143Aantal2023
Panden 1900 tot 1925120Aantal2023
Panden 1925 tot 1950194Aantal2023
Panden 1950 tot 1970611Aantal2023
Panden 1970 tot 1980721Aantal2023
Panden 1980 tot 1990696Aantal2023
Panden 1990 tot 2000661Aantal2023
Panden 2000 tot 2010316Aantal2023
Panden 2010 tot 2020248Aantal2023
Panden 2020 en later133Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade27Aantal2021
Verkeersongevallen totaal32Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.938Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.992Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof946Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,34Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen380Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.477Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€385.679Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen72%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie20%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!