Statistieken woonplaats Dongen

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Dongen telt 24.955 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dongen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dongen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Dongen% verschil
202324.9553,03%
202224.2200,48%
202124.1050,69%
202023.9400,74%
201923.7651,19%
201823.4851,32%
201723.1800,43%
201623.0800,07%
201523.0650,24%
201423.010-0,35%
201323.090geen data

De bevolking van de woonplaats Dongen is met 1.865 inwoners toegenomen van 23.090 inwoners in 2013 tot 24.955 inwoners in 2023 (dat is een toename van 8,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 186 inwoners (0,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dongen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Dongen:

In 2013 telde de woonplaats Dongen 23.090 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 23.010 inwoners. Dit is een daling van 80 (-0,35%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 23.010 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 24.955 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 1.945 (8,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 735 (3,03%). Het aantal van 24.955 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Dongen

Woonplaats Dongen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.451 hectare, waarvan 2.408 land en 43 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Dongen telt 12.629 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.353 adressen per km2. Er wonen 10.955 huishoudens en er zijn in totaal 10.741 woningen. De woonplaats telt 13.460 auto's en 2.680 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Dongen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Dongen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Dongen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Dongen valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Dongen en wijk Dongen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Dongen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Dongen
Kaart van de woonplaats Dongen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Dongen binnen de gemeente Dongen.

Woningkenmerken
Er zijn 10.741 woningen in de woonplaats Dongen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dongen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Dongen was €338.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Dongen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dongen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Dongen% verschil
2023€338.00012%
2022€301.0007,9%
2021€279.0006,5%
2020€262.0007,4%
2019€244.0007%
2018€228.0003,64%
2017€220.0001,85%
2016€216.0000,00%
2015€216.000-2,69%
2014€221.972-5,4%
2013€234.528geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Dongen is met €103.472 gestegen van €234.528 in 2013 tot €338.000 in 2023 (dat is een groei van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.347 (3,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dongen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Dongen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Dongen is €338.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 10.741 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Dongen (geel), woonplaats (groen), 2 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De woonplaats Dongen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Dongen: er zijn 4.082 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Dongen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 12.642 totaal in de woonplaats Dongen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Dongen telt in totaal 12.642 adressen, met 12.635 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 97% van de adressen in woonplaats Dongen ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Dongen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Dongen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Dongen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Dongen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Dongen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Dongen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dongen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Dongen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Dongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Dongen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dongen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202320.5901.9252.445
202220.5651.6102.045
202120.5251.5772.003
202020.4701.5291.941
201920.3651.4981.902
201820.2451.4271.813
201720.0851.3631.732
201620.0851.3191.676
201520.1601.2801.625
201420.0951.2491.586
201320.1411.2661.608

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Dongen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 7,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 5,5% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dongen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Dongen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Dongen in 2022 zijn Westers (1.835 inwoners) en Turkije (840 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Dongen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Dongen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Dongen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dongen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dongen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Dongen zijn C (3.009 adressen) en A (2.370 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Dongen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Dongen: 3.009 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dongen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 85 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Dongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Dongen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Dongen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Dongen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de woonplaats Dongen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de woonplaats Dongen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Dongen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de woonplaats Dongen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 18 stembureaus in de gemeente Dongen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dongen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dongen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Dongen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Dongen was in 2022 €30.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.680 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Dongen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Dongen zijn in totaal 2.680 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dongen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Dongen
Er zijn 350 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Dongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Dongen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 350 elektrische auto’s in de woonplaats Dongen. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Dongen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 14.094 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Dongen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dongen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18.696 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dongen (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.705 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Dongen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dongen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Dongen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 705 misdrijven in de woonplaats Dongen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Dongen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Dongen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 8.999 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Dongen 705 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Dongen in 2022 zijn Horizontale fraude (103 delicten) en Ongevallen (weg) (80 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Dongen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 51 misdrijven in de woonplaats Dongen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Dongen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Dongen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dongen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Dongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Dongen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Dongen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Dongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Dongen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Dongen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Dongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Dongen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Dongen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.680Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij110Aantal2022
B-F Nijverheid en energie460Aantal2022
G+I Handel en horeca505Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie155Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening570Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg375Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten285Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.955Aantal2023
Mannen12.420Aantal2023
Vrouwen12.530Aantal2023
0 tot 15 jaar3.750Aantal2023
15 tot 25 jaar2.735Aantal2023
25 tot 45 jaar6.040Aantal2023
45 tot 65 jaar6.955Aantal2023
65 jaar of ouder5.470Aantal2023
Ongehuwd11.095Aantal2023
Gehuwd10.605Aantal2023
Gescheiden1.845Aantal2023
Verweduwd1.405Aantal2023
Geboorte totaal240Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal300Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.036Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.050Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar8.360Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.790Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura700Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten1.270Aantal2022
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming2%Percentage2014
Energielabels Definitief6.470Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.619Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.536Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++124Aantal2023
Energielabels A+++171Aantal2023
Energielabels A++52Aantal2023
Energielabels A+113Aantal2023
Energielabels A2.370Aantal2023
Energielabels B1.892Aantal2023
Energielabels C3.009Aantal2023
Energielabels D1.130Aantal2023
Energielabels E621Aantal2023
Energielabels F728Aantal2023
Energielabels G878Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.955Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.585Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.515Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.860Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers19.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€201x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand300Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO1.000Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW4.920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland20.590Aantal2023
Herkomst Europa1.925Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.445Aantal2023
Geboren in Nederland20.590Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa630Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.290Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.205Aantal2023
Autochtoon20.565Aantal2022
Westers totaal1.835Aantal2022
Niet-westers totaal1.820Aantal2022
Marokko60Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname145Aantal2022
Turkije840Aantal2022
Overig niet-westers700Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal271Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven57Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting145Aantal2022
Verkeersovertredingen109Aantal2022
Vernieling81Aantal2022
Overige misdrijven19Aantal2022
Totaal misdrijven705Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2799CodeWP2799
RegionaamDongenNaamDongen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.451Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.408Aantal hectaren2023
Oppervlakte water43Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.353Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.629Aantal2023
Adressen met postcode12.625Aantal2023
Adressen met woonfunctie11.021Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom12.289Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom340Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.771Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom250Aantal2023
Percelen8.903Aantal2023
Panden10.423Aantal2023
Adressen met panden12.581Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 1900208Aantal2023
Panden 1900 tot 1925476Aantal2023
Panden 1925 tot 1950818Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.466Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.574Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.580Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.537Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.326Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.001Aantal2023
Panden 2020 en later590Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade15Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade70Aantal2022
Verkeersongevallen totaal85Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.460Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine11.195Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof2.265Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte559Aantal2023
Motorfietsen1.175Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.741Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€338.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement1.976Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4.082Aantal2023
Hoekwoning1.938Aantal2023
Tweeonder1kap1.275Aantal2023
Vrijstaande woning1.750Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats7Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend46Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.601Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!