Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Adressen in de gemeente Amsterdam

Overzicht van alle adressen in de gemeente Amsterdam. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Amsterdam telt 882.633 inwoners en 542.252 adressen. Van de totaal 542.252 adressen hebben 539.764 adressen een postcode. En van de 539.764 adressen met postcode hebben 485.524 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Amsterdam. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Amsterdam telt 882.633 inwoners en 542.252 adressen. Van de totaal 542.252 adressen hebben 539.764 adressen een postcode. En van de 539.764 adressen met postcode hebben 485.524 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.