Statistieken buurt Kantershof

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kantershof in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kantershof in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kantershof telt 2.250 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kantershof.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kantershof:

JaarAantal inwoners de buurt Kantershof% verschil
20232.250-0,22%
20222.2550,67%
20212.2402,28%
20202.1900,46%
20192.180-1,36%
20182.2100,68%
20172.1951,62%
20162.1600,42%
20152.1510,84%
20142.1331,23%
20132.107geen data

Het aantal inwoners in de buurt Kantershof is met 143 inwoners gestegen van 2.107 inwoners in 2013 tot 2.250 inwoners in 2023 (dat is een toename van 6,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 inwoners (0,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kantershof:

In 2013 telde de buurt Kantershof 2.107 inwoners. Het aantal van 2.107 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 2.255 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 148 (7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 15 (0,67%). Het aantal van 2.255 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 2.250 inwoners in de buurt Kantershof.

Over de buurt Kantershof

Buurt Kantershof heeft afgerond een totale oppervlakte van 60 hectare, waarvan 49 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.127 adressen per km2. Er wonen 1.235 huishoudens in de buurt Kantershof. Postcode 1104 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kantershof. De buurt Kantershof ligt binnen Geerdinkhof/Kantershof in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Kantershof voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kantershof
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Geerdinkhof/Kantershof met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: G-buurt-Oost, 2: Grunder/Koningshoef, 3: Kantershof.

Woningkenmerken
Er zijn 1.055 woningen in de buurt Kantershof.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kantershof was €339.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kantershof.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kantershof:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kantershof% verschil
2023€339.00022%
2022€277.0006,9%
2021€259.0006,1%
2020€244.00025%
2019€195.00013%
2018€172.0008,2%
2017€159.0009,7%
2016€145.0000,69%
2015€144.0000,70%
2014€143.000-5,3%
2013€151.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kantershof is met €188.000 toegenomen van €151.000 in 2013 tot €339.000 in 2023 (dat is een stijging van 125%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.800 (8,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kantershof met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kantershof is €339.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.055 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Geerdinkhof/Kantershof (oranje) en 2 buurten (blauw). De buurt Kantershof wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kantershof: er zijn 509 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kantershof.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.076 totaal in de buurt Kantershof

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Kantershof telt in totaal 1.076 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kantershof liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kantershof zijn er 1.060 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kantershof.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 605 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Kantershof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kantershof. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kantershof

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kantershof. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kantershof


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kantershof


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kantershof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kantershof per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kantershof:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236052551.395
20226452491.361
20216652431.332
20206702351.285
20196702331.277
20187052331.272
20176952321.268
20167152231.222
20156262291.253
20146072281.250
20135992261.234

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kantershof als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 27%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 62% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 29%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 60%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kantershof
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kantershof in 2022 zijn Suriname (620 inwoners) en Overig (555 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kantershof: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kantershof.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kantershof. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Kantershof.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Kantershof:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.42060
Tussenwoning2.720990
Hoekwoning2.9701.120
Twee onder één kap woning4.010970
Vrijstaande woning3.7001.250
Huurwoning1.690300
Eigen woning2.800990

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kantershof zijn C (685 adressen) en D (208 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kantershof. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kantershof: 685 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kantershof voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kantershof voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Kantershof
Bevolking5334.592
Adressen2.0552.127
Autos2651.469

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Kantershof ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kantershof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kantershof. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kantershof vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Kantershof

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Kantershof. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Kantershof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Kantershof.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kantershof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Geerdinkhof/Kantershof (Kantershof is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Geerdinkhof/Kantershof is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Kantershof is €23.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.500. Buurt Kantershof telt 1.800 inkomensontvangers op 2.250 inwoners totaal.
22% van de huishoudens in de buurt Kantershof heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Kantershof (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Kantershof voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Kantershof zijn in totaal 240 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 240 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 235 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kantershof. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Kantershof
Er zijn 14 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Kantershof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kantershof op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 14 elektrische auto’s in de buurt Kantershof. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kantershof die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 647 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kantershof in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kantershof geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 817 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kantershof (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 624 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kantershof in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kantershof geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kantershof. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 63 misdrijven in de buurt Kantershof geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kantershof, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kantershof zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.363 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kantershof 63 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kantershof in 2023 zijn Horizontale fraude (8 delicten) en Diefstal van motorvoertuigen (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kantershof.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 9 misdrijven in de buurt Kantershof geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kantershof met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kantershof over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kantershof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kantershof.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kantershof. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kantershof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kantershof.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kantershof genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kantershof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kantershof.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
60% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Kantershof ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Kantershof per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
73% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kantershof geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kantershof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kantershof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Kantershof.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kantershof voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.250Aantal2023
Mannen1.190Aantal2023
Vrouwen1.065Aantal2023
0 tot 15 jaar320Aantal2023
15 tot 25 jaar260Aantal2023
25 tot 45 jaar540Aantal2023
45 tot 65 jaar610Aantal2023
65 jaar of ouder515Aantal2023
Ongehuwd1.265Aantal2023
Gehuwd530Aantal2023
Gescheiden380Aantal2023
Verweduwd80Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.592Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag590Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten280Aantal2022
WMO cliënten relatief124Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.010Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement60Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning970Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.250Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming33%Percentage2022
Adressen zonder energielabel17Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel359Aantal2024
Adressen met definitief energielabel700Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A83Aantal2024
Energielabels B38Aantal2024
Energielabels C685Aantal2024
Energielabels D208Aantal2024
Energielabels E35Aantal2024
Energielabels F8Aantal2024
Energielabels G2Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2022
Drinker70%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2022
Lopen naar school of werk29%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam64%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam25%percentage2022
Emotioneel eenzaam42%percentage2022
Sociaal eenzaam49%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen34%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk16%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid60%percentage2022
Niet-specifieke klachten60%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten30%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht45%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.235Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens730Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen185Aantal2023
Huishoudens met kinderen325Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen60%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum22%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum25%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€11x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW440Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland605Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.650Aantal2023
Herkomst Europa255Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.395Aantal2023
Geboren in Nederland605Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa480Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa915Aantal2023
Autochtoon645Aantal2022
Westers totaal315Aantal2022
Niet-westers totaal1.295Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba80Aantal2022
Suriname620Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers555Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen9Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven63Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km75Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km120Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km475Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363TF03Code2023
RegionaamKantershofNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363TF03Code2023
Oppervlakte totaal60Aantal hectaren2023
Oppervlakte land49Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.127Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.076Aantal2024
Adressen met postcode1.076Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.060Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten1.076Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres671Aantal2024
Adressen met pand1.074Aantal2024
Percelen met adres650Aantal2024
Adressen met perceel1.076Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.072Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.057Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980605Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201061Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980981Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201087Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1103RR-1104RANaam2024
Meest voorkomende postcode1104Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal720Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine600Aantal2023
Personenautos - overige brandstof120Aantal2023
Personenautos per huishouden0,58Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.469Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.055Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€339.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen52%Percentage2023
Huurwoningen totaal48%Percentage2023
In bezit woningcorporatie37%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement407Aantal2024
Tussen of geschakelde woning509Aantal2024
Hoekwoning143Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning1Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.16Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kantershof: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kantershof
Tabel met 1.076 adressen in de buurt Kantershof.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kantershof. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bijlmerweide11103RRAmsterdam1
Kantershof1 t/m 6421104GA t/m 1104HJAmsterdam615
Kantershofstraat2 t/m 341104DPAmsterdam17
Koornhorst1 t/m 6311104JA t/m 1104JNAmsterdam368
Provincialeweg44 t/m 461103SB t/m 1104RAAmsterdam4
’s-Gravendijkdreef239 t/m 3691104DNAmsterdam71

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 6 openbare ruimtes en 1.076 adressen in de buurt Kantershof. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kantershof. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kantershof ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek11032
Postcode numeriek11041074
WoonkernAmsterdam1072
WoonplaatsAmsterdam1076
WijkGeerdinkhof/Kantershof1076
GemeenteAmsterdam1076
StadsdeelZuidoost1076
ProvincieNoord-Holland1076
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht1076
LandNederland1076

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kantershof ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kantershof dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kantershof ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kantershof en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven