Statistieken Orteliusbuurt-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Orteliusbuurt-Zuid in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Orteliusbuurt-Zuid in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Orteliusbuurt-Zuid telt 1.865 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Orteliusbuurt-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Orteliusbuurt-Zuid:

JaarAantal inwoners de Orteliusbuurt-Zuid% verschil
20231.865-1,06%
20221.8850,53%
20211.875-1,06%
20201.8951,61%
20191.8650,27%
20181.860-2,36%
20171.9054,10%
20161.8301,27%
20151.8070,56%
20141.7971,53%
20131.770geen data

Het aantal inwoners in de Orteliusbuurt-Zuid is met 95 inwoners gegroeid van 1.770 inwoners in 2013 tot 1.865 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 10 inwoners (0,54%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Orteliusbuurt-Zuid:

In 2013 telde de Orteliusbuurt-Zuid 1.770 inwoners. Het aantal van 1.770 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2017 is het aantal gestegen tot 1.905 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 135 (7,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 75 (4,10%). Het aantal van 1.905 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de Orteliusbuurt-Zuid 1.865 inwoners.

Over de Orteliusbuurt-Zuid

Orteliusbuurt-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 8 hectare, waarvan 8 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 10.211 adressen per km2. Er wonen 1.105 huishoudens in de Orteliusbuurt-Zuid. Postcode 1057 is de meest voorkomende postcode in de Orteliusbuurt-Zuid. De Orteliusbuurt-Zuid ligt binnen Hoofdweg en omgeving in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de Orteliusbuurt-Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Orteliusbuurt-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoofdweg en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Balboaplein en omgeving, 2: Orteliusbuurt-Midden, 3: Columbusplein en omgeving, 4: Orteliusbuurt-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 1.068 woningen in de Orteliusbuurt-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Orteliusbuurt-Zuid was €469.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Orteliusbuurt-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Orteliusbuurt-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Orteliusbuurt-Zuid% verschil
2023€469.00026%
2022€372.0002,20%
2021€364.0002,82%
2020€354.00012%
2019€316.0009,7%
2018€288.00023%
2017€235.00018%
2016€200.00017%
2015€171.0000,59%
2014€170.000-6,6%
2013€182.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Orteliusbuurt-Zuid is met €287.000 toegenomen van €182.000 in 2013 tot €469.000 in 2023 (dat is een toename van 158%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €28.700 (10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Orteliusbuurt-Zuid met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Orteliusbuurt-Zuid is €469.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 1.068 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Hoofdweg en omgeving (oranje) en 3 buurten (blauw). De Orteliusbuurt-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Orteliusbuurt-Zuid: er zijn 1.074 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Orteliusbuurt-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.107 totaal in de Orteliusbuurt-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Orteliusbuurt-Zuid telt in totaal 1.107 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Orteliusbuurt-Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de Orteliusbuurt-Zuid zijn er 1.074 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Orteliusbuurt-Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 153 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de Orteliusbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Orteliusbuurt-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Orteliusbuurt-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Orteliusbuurt-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Orteliusbuurt-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Orteliusbuurt-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Orteliusbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Orteliusbuurt-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Orteliusbuurt-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023850385635
2022910368607
2021935355585
2020960353582
2019955343567
2018985330545
20171.030330545
20161.025304501
2015960311513
2014969305502
2013914310511

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Orteliusbuurt-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 45%, herkomst uit Europese landen: 21% en herkomst uit landen buiten Europa: 34% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 53%, herkomst uit Europa: 18% en herkomst van buiten Europa: 29%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Orteliusbuurt-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Orteliusbuurt-Zuid in 2022 zijn Westers (465 inwoners) en Overig (205 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Orteliusbuurt-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Orteliusbuurt-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Orteliusbuurt-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Orteliusbuurt-Zuid.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Orteliusbuurt-Zuid:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.590730
Tussenwoning1.900850
Hoekwoning1.6001.000
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.500730
Eigen woning1.850730

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Orteliusbuurt-Zuid zijn G (272 adressen) en C (236 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Orteliusbuurt-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de Orteliusbuurt-Zuid: 272 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Orteliusbuurt-Zuid voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Orteliusbuurt-Zuid voor 2023:

DichtheidNederlandOrteliusbuurt-Zuid
Bevolking53323.312
Adressen2.05510.211
Autos2654.250

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Orteliusbuurt-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Orteliusbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Orteliusbuurt-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Orteliusbuurt-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Nieuw Vredenburgh in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Nieuw Vredenburgh in Amsterdam is uitgebracht. Stembureau Nieuw Vredenburgh in Amsterdam was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Orteliusbuurt-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Nieuw Vredenburgh in Amsterdam bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de Orteliusbuurt-Zuid stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Orteliusbuurt-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoofdweg en omgeving (Orteliusbuurt-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoofdweg en omgeving is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Orteliusbuurt-Zuid is €34.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.600. Orteliusbuurt-Zuid telt 1.600 inkomensontvangers op 1.865 inwoners totaal.
13% van de huishoudens in de Orteliusbuurt-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (345 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Orteliusbuurt-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Orteliusbuurt-Zuid voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Orteliusbuurt-Zuid zijn in totaal 345 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Orteliusbuurt-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Orteliusbuurt-Zuid
Er zijn 10 elektrische auto’s in juli 2024 in de Orteliusbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Orteliusbuurt-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10 elektrische auto’s in de Orteliusbuurt-Zuid. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Orteliusbuurt-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 458 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Orteliusbuurt-Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Orteliusbuurt-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 581 op naam geregistreerde voertuigen in de Orteliusbuurt-Zuid (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 395 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Orteliusbuurt-Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Orteliusbuurt-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Orteliusbuurt-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 93 misdrijven in de Orteliusbuurt-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Orteliusbuurt-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Orteliusbuurt-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.158 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Orteliusbuurt-Zuid 93 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Orteliusbuurt-Zuid in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (23 delicten) en Horizontale fraude (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Orteliusbuurt-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 10 misdrijven in de Orteliusbuurt-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Orteliusbuurt-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Orteliusbuurt-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 30,56 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Orteliusbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Orteliusbuurt-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Orteliusbuurt-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Orteliusbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Orteliusbuurt-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Orteliusbuurt-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 22 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Orteliusbuurt-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Orteliusbuurt-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Orteliusbuurt-Zuid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Orteliusbuurt-Zuid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Orteliusbuurt-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Orteliusbuurt-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Orteliusbuurt-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in Orteliusbuurt-Zuid.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Orteliusbuurt-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal345Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.865Aantal2023
Mannen900Aantal2023
Vrouwen965Aantal2023
0 tot 15 jaar145Aantal2023
15 tot 25 jaar210Aantal2023
25 tot 45 jaar895Aantal2023
45 tot 65 jaar360Aantal2023
65 jaar of ouder260Aantal2023
Ongehuwd1.315Aantal2023
Gehuwd335Aantal2023
Gescheiden145Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief22Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid23.312Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag260Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog940Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten215Aantal2022
WMO cliënten relatief114Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.900Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.600Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning730Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel26Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel229Aantal2024
Adressen met definitief energielabel852Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A122Aantal2024
Energielabels B86Aantal2024
Energielabels C236Aantal2024
Energielabels D176Aantal2024
Energielabels E113Aantal2024
Energielabels F75Aantal2024
Energielabels G272Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker27%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht59%percentage2022
Overgewicht37%percentage2022
Ernstig overgewicht10%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2022
Wekelijkse sporters64%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk73%percentage2022
Lopen naar school of werk33%percentage2022
Fietsen naar school of werk59%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam20%percentage2022
Emotioneel eenzaam40%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen30%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren13%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk17%percentage2022
Mantelzorger9%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)34%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)21%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten32%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht21%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht43%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie15%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken32%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.105Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens645Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen310Aantal2023
Huishoudens met kinderen155Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€9x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland850Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.020Aantal2023
Herkomst Europa385Aantal2023
Herkomst buiten Europa635Aantal2023
Geboren in Nederland850Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon910Aantal2022
Westers totaal465Aantal2022
Niet-westers totaal510Aantal2022
Marokko110Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname90Aantal2022
Turkije70Aantal2022
Overig niet-westers205Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal57Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven93Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km145Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km39Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km325Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km874Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km18Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km183Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km598Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km248Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km762Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km650Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.800Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km350,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km431Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km525Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km146Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km270Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km68Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km131Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km74Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km53Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km49Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km49Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km69Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363EM03Code2023
RegionaamOrteliusbuurt-ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363EM03Code2023
Oppervlakte totaal8Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid10.211Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.107Aantal2024
Adressen met postcode1.105Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.074Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie5Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie10Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie6Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4Aantal2024
Verblijfsobjecten1.107Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres264Aantal2024
Adressen met pand1.106Aantal2024
Percelen met adres234Aantal2024
Adressen met perceel1.107Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.107Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.074Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925153Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950108Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925602Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950465Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199025Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200014Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1057AA-1057RLNaam2024
Meest voorkomende postcode1057Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal340Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine285Aantal2023
Personenautos - overige brandstof55Aantal2023
Personenautos per huishouden0,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte4.250Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.068Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€469.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning0%Percentage2023
Percentage meergezinswoning100%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen26%Percentage2023
Huurwoningen totaal74%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders52%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement1.074Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.33Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Orteliusbuurt-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Orteliusbuurt-Zuid
Tabel met 1.107 adressen in de Orteliusbuurt-Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Orteliusbuurt-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Hoofdweg131 t/m 2411057CN t/m 1057CWAmsterdam220
Orteliuskade2 t/m 281057AA t/m 1057ADAmsterdam111
Orteliusstraat1 t/m 911057AR t/m 1057BEAmsterdam220
Postjeskade2 t/m 981057DR t/m 1057KNAmsterdam44
Postjesweg106 t/m 1351057DZ t/m 1057KEAmsterdam95
Van Middellandtstraat1 t/m 331057APAmsterdam28
Van Spilbergenstraat1 t/m 961057PV t/m 1057RLAmsterdam338
Willem Schoutenstraat29 t/m 631057DL t/m 1057DMAmsterdam51

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 8 openbare ruimtes en 1.107 adressen in de Orteliusbuurt-Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Orteliusbuurt-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Orteliusbuurt-Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek10571105
WoonkernAmsterdam1107
WoonplaatsAmsterdam1107
WijkHoofdweg en omgeving1107
GemeenteAmsterdam1107
StadsdeelWest1107
ProvincieNoord-Holland1107
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht1107
LandNederland1107

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Orteliusbuurt-Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de Orteliusbuurt-Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Orteliusbuurt-Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Orteliusbuurt-Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven