Statistieken buurt Don Bosco

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Don Bosco in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Don Bosco in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Don Bosco telt 2.155 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Don Bosco.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Don Bosco:

JaarAantal inwoners de buurt Don Bosco% verschil
20232.1550,47%
20222.1451,90%
20212.105-0,24%
20202.110-1,40%
20192.140-0,47%
20182.1501,42%
20172.1201,44%
20162.0901,46%
20152.0604,99%
20141.9623,65%
20131.893geen data

Het aantal inwoners in de buurt Don Bosco is met 262 personen gegroeid van 1.893 personen in 2013 tot 2.155 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 personen (1,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Don Bosco:

In 2013 telde de buurt Don Bosco 1.893 inwoners. Het aantal van 1.893 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.155 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 262 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (0,47%). Het aantal van 2.155 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Don Bosco

Buurt Don Bosco heeft afgerond een totale oppervlakte van 16 hectare, waarvan 16 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.354 adressen per km2. Er wonen 1.065 huishoudens in de buurt Don Bosco. Postcode 1097 is de meest voorkomende postcode in de buurt Don Bosco. De buurt Don Bosco ligt binnen Frankendael in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Don Bosco voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Don Bosco
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Frankendael met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Don Bosco, 2: Frankendael, 3: De Eenhoorn, 4: Van der Kunbuurt, 5: Tuindorp Frankendael, 6: Julianapark, 7: Tuindorp Amstelstation, 8: De Wetbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 1.016 woningen in de buurt Don Bosco.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Don Bosco was €668.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Don Bosco.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Don Bosco:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Don Bosco% verschil
2023€668.00023%
2022€545.0003,22%
2021€528.0003,94%
2020€508.0007,4%
2019€473.00010%
2018€429.00017%
2017€367.00021%
2016€304.00048%
2015€206.0000,98%
2014€204.000-5,6%
2013€216.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Don Bosco is met €452.000 gegroeid van €216.000 in 2013 tot €668.000 in 2023 (dat is een toename van 209%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €45.200 (13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Don Bosco met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Don Bosco is €668.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 1.016 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Frankendael (oranje) en 7 buurten (blauw). De buurt Don Bosco wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Don Bosco: er zijn 946 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Don Bosco.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.196 totaal in de buurt Don Bosco

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Don Bosco telt in totaal 1.196 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Don Bosco liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Don Bosco zijn er 1.101 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Don Bosco.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 206 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Don Bosco.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Don Bosco. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Don Bosco

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Don Bosco. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Don Bosco


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Don Bosco


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Don Bosco.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Don Bosco per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Don Bosco:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.275370515
20221.320345480
20211.290341474
20201.335324451
20191.360326454
20181.375324451
20171.370314436
20161.365303422
20151.314309431
20141.275286397
20131.189289402

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Don Bosco als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 59%, herkomst uit Europese landen: 17% en herkomst uit landen buiten Europa: 24% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europa: 15% en herkomst van buiten Europa: 21%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Don Bosco
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Don Bosco in 2022 zijn Westers (430 inwoners) en Overig (165 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Don Bosco: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Don Bosco.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Don Bosco. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Don Bosco zijn G (268 adressen) en C (176 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Don Bosco. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Don Bosco: 268 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Don Bosco.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Don Bosco. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Don Bosco vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Don Bosco.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Don Bosco voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Don Bosco ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gymzaal Lidwinaschool in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gymzaal Lidwinaschool in Amsterdam is uitgebracht. Stembureau Gymzaal Lidwinaschool in Amsterdam was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Don Bosco. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gymzaal Lidwinaschool in Amsterdam bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Don Bosco stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Don Bosco.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Frankendael (Don Bosco is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Frankendael is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Don Bosco is €39.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €49.200. Buurt Don Bosco telt 1.700 inkomensontvangers op 2.155 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,8% procent van de huishoudens in buurt Don Bosco heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Frankendael (Don Bosco is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Frankendael is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (445 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Don Bosco (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Don Bosco zijn in totaal 445 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 445 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 450 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Don Bosco. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Don Bosco
Er zijn 612 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Don Bosco.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Don Bosco op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 612 elektrische auto’s in de buurt Don Bosco. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Don Bosco die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 626 voertuigen met ‘elektriciteit’ als energiebron in de buurt Don Bosco in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Don Bosco geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.339 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Don Bosco (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.150 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Don Bosco in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Don Bosco geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Don Bosco. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 135 misdrijven in de buurt Don Bosco geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Don Bosco, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Don Bosco zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.632 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Don Bosco 135 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Don Bosco in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (25 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Don Bosco.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 18 misdrijven in de buurt Don Bosco geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Don Bosco met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Don Bosco over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 42,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Don Bosco.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Don Bosco.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Don Bosco. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Don Bosco.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Don Bosco.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Don Bosco genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Don Bosco.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Don Bosco.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Don Bosco ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Don Bosco per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Don Bosco geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Don Bosco. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Don Bosco is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Don Bosco.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Don Bosco voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal445Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten100Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.155Aantal2023
Mannen1.075Aantal2023
Vrouwen1.085Aantal2023
0 tot 15 jaar345Aantal2023
15 tot 25 jaar245Aantal2023
25 tot 45 jaar730Aantal2023
45 tot 65 jaar525Aantal2023
65 jaar of ouder310Aantal2023
Ongehuwd1.435Aantal2023
Gehuwd555Aantal2023
Gescheiden115Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid13.469Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag210Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.110Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten90Aantal2022
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.660Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.300Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel144Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel307Aantal2024
Adressen met definitief energielabel745Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++7Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+7Aantal2024
Energielabels A165Aantal2024
Energielabels B90Aantal2024
Energielabels C176Aantal2024
Energielabels D170Aantal2024
Energielabels E114Aantal2024
Energielabels F50Aantal2024
Energielabels G268Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht59%percentage2022
Overgewicht37%percentage2022
Ernstig overgewicht9%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2022
Wekelijkse sporters65%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk72%percentage2022
Lopen naar school of werk31%percentage2022
Fietsen naar school of werk58%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.065Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens475Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen265Aantal2023
Huishoudens met kinderen325Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€49.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€69x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.275Aantal2023
Herkomst buiten Nederland885Aantal2023
Herkomst Europa370Aantal2023
Herkomst buiten Europa515Aantal2023
Geboren in Nederland1.275Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa210Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa300Aantal2023
Autochtoon1.320Aantal2022
Westers totaal430Aantal2022
Niet-westers totaal395Aantal2022
Marokko135Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers165Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal91Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting14Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven135Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km108Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km202Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km567Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km82Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km440Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km146Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km554Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km34Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km334Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.284Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km285,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km429Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km498Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km94Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km170Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km56Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km49Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km60Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km51Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363MM03Code2023
RegionaamDon BoscoNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363MM03Code2023
Oppervlakte totaal16Aantal hectaren2023
Oppervlakte land16Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid7.354Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.196Aantal2024
Adressen met postcode1.196Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.101Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie30Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie23Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie15Aantal2024
Verblijfsobjecten1.196Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres452Aantal2024
Adressen met pand1.192Aantal2024
Percelen met adres321Aantal2024
Adressen met perceel1.196Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.196Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.101Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190051Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925206Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195027Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970129Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20007Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later18Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900147Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925568Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195050Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970218Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199084Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200045Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202013Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later49Aantal2024
Postcodegebied1097AA-1097JJNaam2024
Meest voorkomende postcode1097Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal620Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine455Aantal2023
Personenautos - overige brandstof165Aantal2023
Personenautos per huishouden0,58Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.875Aantal2023
Motorfietsen40Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.016Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€668.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning14%Percentage2023
Percentage meergezinswoning86%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen44%Percentage2023
Huurwoningen totaal56%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders28%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement946Aantal2024
Tussen of geschakelde woning125Aantal2024
Hoekwoning27Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning3Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.95Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Don Bosco: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Don Bosco
Tabel met 1.196 adressen in de buurt Don Bosco.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Don Bosco. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Alan Turingplein2 t/m 581097JJAmsterdam25
Becquerelstraat1 t/m 121097DCAmsterdam12
Bessemerstraat1 t/m 941097AM t/m 1097ANAmsterdam62
Cornelis Drebbelstraat2 t/m 351097AJ t/m 1097ALAmsterdam81
Foucaultstraat--Amsterdam0
Graham Bellstraat1 t/m 121097DDAmsterdam12
Hollemanstraat1 t/m 121097DBAmsterdam12
James Wattstraat1 t/m 721097DJ t/m 1097DMAmsterdam54
Kamerlingh Onneslaan2 t/m 761097DG t/m 1097DHAmsterdam39
Lise Meitnerpad--Amsterdam0
Middenweg6 t/m 521097BM t/m 1097BRAmsterdam88
Morsestraat1 t/m 121097DAAmsterdam12
Nobelweg1 t/m 271097AP t/m 1097ARAmsterdam46
Ornsteinstraat1 t/m 121097CZAmsterdam12
Ringdijk1 t/m 541097AA t/m 1097AHAmsterdam145
Senefelderstraat1 t/m 471097CV t/m 1097CXAmsterdam71
Simon Stevinstraat1 t/m 661097BW t/m 1097CAAmsterdam113
Wakkerstraat1 t/m 591097CB t/m 1097CGAmsterdam123
Willem Beukelsstraat1 t/m 1511097CP t/m 1097CTAmsterdam147
Zacharias Jansestraat1 t/m 621097CH t/m 1097CNAmsterdam142

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 20 openbare ruimtes en 1.196 adressen in de buurt Don Bosco. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Don Bosco. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Don Bosco ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek10971196
WoonkernAmsterdam1196
WoonplaatsAmsterdam1198
WijkFrankendael1198
GemeenteAmsterdam1198
StadsdeelOost1196
ProvincieNoord-Holland1198
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht1198
LandNederland1198

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Don Bosco ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Don Bosco dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Don Bosco ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Don Bosco en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven