Statistieken buurt Buiksloterdijk-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buiksloterdijk-West in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buiksloterdijk-West in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Buiksloterdijk-West telt 175 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buiksloterdijk-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buiksloterdijk-West:

JaarAantal inwoners de buurt Buiksloterdijk-West% verschil
20231756,1%
202216514%
20211450%
2020145-3,33%
20191503,45%
2018145-3,33%
2017150-3,23%
2016155-0,64%
2015156-1,27%
20141581,28%
2013156geen data

De bevolking van de buurt Buiksloterdijk-West is met 19 inwoners toegenomen van 156 inwoners in 2013 tot 175 inwoners in 2023 (dat is een groei van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoner (1,28%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buiksloterdijk-West:

In 2013 waren er 156 inwoners in de buurt Buiksloterdijk-West. In 2018 is het aantal gedaald tot 145 inwoners. Dit is een daling van 11 (-7,1%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -5 (-3,33%). Het aantal van 145 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 was het aantal ook op het laagste punt van 145 inwoners. In 2021 was het aantal ook op het laagste punt van 145 inwoners. In 2023 is het aantal gestegen tot 175 inwoners. De stijging ten opzichte van 2021 is 30 (21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (6,1%). Het aantal van 175 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Buiksloterdijk-West

Buurt Buiksloterdijk-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 2 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.388 adressen per km2. Er wonen 65 huishoudens in de buurt Buiksloterdijk-West. Postcode 1034 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buiksloterdijk-West. De buurt Buiksloterdijk-West ligt binnen Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Buiksloterdijk-West voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buiksloterdijk-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buiksloterdijk-West, 2: Buiksloterdijk-Oost, 3: Nieuwendammerdijk-West, 4: Nieuwendammerdijk-Oost, 5: Nieuwendammerdijk-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 60 woningen in de buurt Buiksloterdijk-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Buiksloterdijk-West was €885.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Buiksloterdijk-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buiksloterdijk-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Buiksloterdijk-West% verschil
2023€885.00018%
2022€750.0004,02%
2021€721.0004,49%
2020€690.00011%
2019€621.00029%
2018€482.0000%
2017€482.0008,3%
2016€445.00016%
2015€385.000-0,26%
2014€386.000-3,02%
2013€398.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buiksloterdijk-West is met €487.000 gegroeid van €398.000 in 2013 tot €885.000 in 2023 (dat is een stijging van 122%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €48.700 (8,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buiksloterdijk-West is €885.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 60 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Buiksloterdijk-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buiksloterdijk-West: er zijn 28 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buiksloterdijk-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 60 totaal in de buurt Buiksloterdijk-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Buiksloterdijk-West telt in totaal 60 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Buiksloterdijk-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Buiksloterdijk-West zijn er 60 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buiksloterdijk-West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 20 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Buiksloterdijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buiksloterdijk-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Buiksloterdijk-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buiksloterdijk-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buiksloterdijk-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buiksloterdijk-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buiksloterdijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buiksloterdijk-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buiksloterdijk-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231352015
20221401411
20211201411
20201151713
20191251411
20181151713
20171201713
20161251713
20151251713
20141261813
20131271712

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buiksloterdijk-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 7,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buiksloterdijk-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Buiksloterdijk-West in 2022 zijn Westers (20 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Buiksloterdijk-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Buiksloterdijk-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buiksloterdijk-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Buiksloterdijk-West.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Buiksloterdijk-West:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.8401.390
Tussenwoning2.8201.430
Hoekwoning3.5902.210
Twee onder één kap woning2.9801.200
Vrijstaande woning3.7801.670
Huurwoning3.0201.720
Eigen woning3.3401.530

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buiksloterdijk-West zijn G (22 adressen) en A (14 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buiksloterdijk-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Buiksloterdijk-West: 22 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buiksloterdijk-West voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buiksloterdijk-West voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Buiksloterdijk-West
Bevolking5338.750
Adressen2.0553.388
Autos2652.750

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Buiksloterdijk-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buiksloterdijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buiksloterdijk-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buiksloterdijk-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Buiksloterkerk in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Buiksloterkerk in Amsterdam is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Buiksloterdijk-West. Stembureau De Buiksloterkerk in Amsterdam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buiksloterdijk-West ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Buiksloterkerk in Amsterdam bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau De Buiksloterkerk in Amsterdam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€46.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buiksloterdijk-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk (Buiksloterdijk-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Buiksloterdijk-West is €46.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €62.400. Buurt Buiksloterdijk-West telt 100 inkomensontvangers op 175 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Buiksloterdijk-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (50 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Buiksloterdijk-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Buiksloterdijk-West voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Buiksloterdijk-West zijn in totaal 50 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buiksloterdijk-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Buiksloterdijk-West
Er zijn 1 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Buiksloterdijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buiksloterdijk-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1 elektrische auto’s in de buurt Buiksloterdijk-West. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buiksloterdijk-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 36 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buiksloterdijk-West in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buiksloterdijk-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 47 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buiksloterdijk-West (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 37 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buiksloterdijk-West in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buiksloterdijk-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buiksloterdijk-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 5 misdrijven in de buurt Buiksloterdijk-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buiksloterdijk-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buiksloterdijk-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 121 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Buiksloterdijk-West 5 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buiksloterdijk-West van 2012 t/m 2023 zijn Diefstal/inbraak woning (32 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Buiksloterdijk-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Buiksloterdijk-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buiksloterdijk-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buiksloterdijk-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Buiksloterdijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Buiksloterdijk-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buiksloterdijk-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Buiksloterdijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Buiksloterdijk-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Buiksloterdijk-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Buiksloterdijk-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Buiksloterdijk-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
82% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Buiksloterdijk-West ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Buiksloterdijk-West per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buiksloterdijk-West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buiksloterdijk-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buiksloterdijk-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Buiksloterdijk-West.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buiksloterdijk-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal50Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners175Aantal2023
Mannen85Aantal2023
Vrouwen90Aantal2023
0 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 25 jaar20Aantal2023
25 tot 45 jaar25Aantal2023
45 tot 65 jaar45Aantal2023
65 jaar of ouder30Aantal2023
Ongehuwd115Aantal2023
Gehuwd50Aantal2023
Gescheiden5Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.750Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2022
Opleidingsniveau hoog90Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.020Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.430Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.720Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.530Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel0Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel45Aantal2024
Adressen met definitief energielabel15Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A14Aantal2024
Energielabels B6Aantal2024
Energielabels C6Aantal2024
Energielabels D6Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F5Aantal2024
Energielabels G22Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2022
Drinker89%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht62%percentage2022
Overgewicht34%percentage2022
Ernstig overgewicht8%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2022
Wekelijkse sporters69%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk65%percentage2022
Lopen naar school of werk23%percentage2022
Fietsen naar school of werk60%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)7%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)5%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht9%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht57%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal65Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens20Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2023
Huishoudens met kinderen30Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€62.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€46.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen26%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen42%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar57%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen16%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen53%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW30Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland135Aantal2023
Herkomst buiten Nederland35Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon140Aantal2022
Westers totaal20Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven5Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km89Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km90Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km187Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km30,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km389Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km490Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km59Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363NF01Code2023
RegionaamBuiksloterdijk-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363NF01Code2023
Oppervlakte totaal3Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.388Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal60Aantal2024
Adressen met postcode60Aantal2024
Adressen met woonfunctie60Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie0Aantal2024
Verblijfsobjecten60Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres54Aantal2024
Adressen met pand59Aantal2024
Percelen met adres58Aantal2024
Adressen met perceel60Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom60Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom60Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19255Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195020Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20007Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19255Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195020Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200010Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201011Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied1034ZD-1034ZJNaam2024
Meest voorkomende postcode1034Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal55Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine40Aantal2023
Personenautos - overige brandstof15Aantal2023
Personenautos per huishouden0,85Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.750Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad60Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€885.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen92%Percentage2023
Huurwoningen totaal8%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement10Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2Aantal2024
Hoekwoning6Aantal2024
Tweeonder1kap14Aantal2024
Vrijstaande woning28Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.0Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buiksloterdijk-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buiksloterdijk-West
Tabel met openbare ruimtes in de buurt Buiksloterdijk-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buiksloterdijk-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Buiksloterdijk270 t/m 4321034ZD t/m 1034ZJAmsterdam60

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 1 openbare ruimtes en 60 adressen in de buurt Buiksloterdijk-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buiksloterdijk-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buiksloterdijk-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek103460
WoonkernAmsterdam60
WoonplaatsAmsterdam60
WijkNieuwendammerdijk/Buiksloterdijk60
GemeenteAmsterdam60
StadsdeelNoord60
ProvincieNoord-Holland60
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier60
LandNederland60

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buiksloterdijk-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buiksloterdijk-West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buiksloterdijk-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buiksloterdijk-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven