Statistieken buurt Holysloot

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Holysloot in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Holysloot in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Holysloot telt 285 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Holysloot.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Holysloot:

JaarAantal inwoners de buurt Holysloot% verschil
2023285-1,72%
20222900%
2021290-1,69%
20202953,51%
20192855,6%
20182703,85%
2017260-1,89%
2016265-2,57%
20152720,74%
2014270-0,37%
2013271geen data

Het aantal inwoners in de buurt Holysloot is met 14 inwoners gegroeid van 271 inwoners in 2013 tot 285 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,54%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Holysloot:

In 2013 waren er 271 inwoners in de buurt Holysloot. In 2017 is het aantal gedaald tot 260 inwoners. Dit is een daling van 11 (-4,06%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -5 (-1,89%). Het aantal van 260 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 295 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 35 (13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 10 (3,51%). Het aantal van 295 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 285 inwoners in de buurt Holysloot.

Over de buurt Holysloot

Buurt Holysloot heeft afgerond een totale oppervlakte van 928 hectare, waarvan 783 land en 145 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 30 adressen per km2. Er wonen 105 huishoudens in de buurt Holysloot. Postcode 1028 is de meest voorkomende postcode in de buurt Holysloot. De buurt Holysloot ligt binnen Waterland in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Holysloot voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Holysloot
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Waterland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zunderdorp, 2: Noorderstrook-West, 3: Holysloot, 4: Noorderstrook-Oost, 5: Ransdorp, 6: Zwarte Gouw, 7: Schellingwoude-Noord, 8: Schellingwoude-Oost, 9: Schellingwoude-West, 10: Durgerdam.

Woningkenmerken
Er zijn 143 woningen in de buurt Holysloot.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Holysloot was €882.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Holysloot.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Holysloot:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Holysloot% verschil
2023€882.0005,8%
2022€834.00012%
2021€745.0004,93%
2020€710.00010%
2019€645.00011%
2018€580.00016%
2017€502.00015%
2016€435.000-1,36%
2015€441.0003,04%
2014€428.000-3,39%
2013€443.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Holysloot is met €439.000 toegenomen van €443.000 in 2013 tot €882.000 in 2023 (dat is een stijging van 99%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €43.900 (7,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Holysloot met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Holysloot is €882.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 143 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Waterland (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Holysloot wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Holysloot: er zijn 119 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Holysloot.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 156 totaal in de buurt Holysloot

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Holysloot telt in totaal 156 adressen, met 154 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 52% van de adressen in buurt Holysloot ligt binnen de bebouwde kom en 48% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Holysloot zijn er 145 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Holysloot.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 23 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Holysloot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Holysloot. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Holysloot

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Holysloot. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Holysloot


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Holysloot


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Holysloot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Holysloot per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Holysloot:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232501520
20222551520
20212551520
20202651317
20192551317
20182401317
20172301317
20162401114
20152441216
20142441115
20132451115

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Holysloot als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,06% en herkomst van buiten Europa: 5,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Holysloot
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Holysloot in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Holysloot: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Holysloot.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Holysloot. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Holysloot.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Holysloot:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.6201.150
Tussenwoning3.3201.440
Hoekwoning3.3301.680
Twee onder één kap woning3.2801.390
Vrijstaande woning3.9401.550
Huurwoning4.7101.200
Eigen woning3.7401.510

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Holysloot zijn A (45 adressen) en B (31 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Holysloot. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Holysloot: 45 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Holysloot voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Holysloot voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Holysloot
Bevolking53336
Adressen2.05530
Autos26520

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Holysloot ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Holysloot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Holysloot. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Holysloot vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Kerk Ransdorp in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Kerk Ransdorp in Amsterdam is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Holysloot. Stembureau De Kerk Ransdorp in Amsterdam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Holysloot ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Kerk Ransdorp in Amsterdam bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau De Kerk Ransdorp in Amsterdam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Holysloot.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Waterland (Holysloot is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Waterland is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Holysloot is €32.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.700. Buurt Holysloot telt 200 inkomensontvangers op 285 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Holysloot heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Holysloot (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Holysloot voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Holysloot zijn in totaal 80 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 80 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 75 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Holysloot. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Holysloot
Er zijn 15 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Holysloot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Holysloot op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de buurt Holysloot. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Holysloot die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 178 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Holysloot in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Holysloot geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 318 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Holysloot (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 182 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Holysloot in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Holysloot geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Holysloot. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 5 misdrijven in de buurt Holysloot geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Holysloot, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Holysloot zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 70 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. Voor 17% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 70 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Holysloot 5 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Holysloot van 2012 t/m 2023 zijn Ongevallen (weg) (11 delicten) en Horizontale fraude (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Holysloot.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Holysloot geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Holysloot met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Holysloot over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,02 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Holysloot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Holysloot.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Holysloot. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Holysloot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Holysloot.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Holysloot genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Holysloot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Holysloot.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Holysloot ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Holysloot per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Holysloot geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Holysloot. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Holysloot is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Holysloot.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Holysloot voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners285Aantal2023
Mannen150Aantal2023
Vrouwen135Aantal2023
0 tot 15 jaar50Aantal2023
15 tot 25 jaar40Aantal2023
25 tot 45 jaar45Aantal2023
45 tot 65 jaar95Aantal2023
65 jaar of ouder60Aantal2023
Ongehuwd135Aantal2023
Gehuwd115Aantal2023
Gescheiden20Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid36Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar60Aantal2022
Opleidingsniveau hoog70Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.320Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.330Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.440Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.680Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.510Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel29Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel84Aantal2024
Adressen met definitief energielabel43Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A45Aantal2024
Energielabels B31Aantal2024
Energielabels C12Aantal2024
Energielabels D10Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F7Aantal2024
Energielabels G16Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker11%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht54%percentage2022
Overgewicht46%percentage2022
Ernstig overgewicht11%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht57%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie33%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal105Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen25Aantal2023
Huishoudens met kinderen50Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers50%Percentage2021
Percentage zelfstandigen50%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar46%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen18%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen41%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.035x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW60Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland250Aantal2023
Herkomst buiten Nederland35Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland245Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon255Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven5Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Café afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km449Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km55Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363NQ08Code2023
RegionaamHolyslootNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363NQ08Code2023
Oppervlakte totaal928Aantal hectaren2023
Oppervlakte land783Aantal hectaren2023
Oppervlakte water145Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid30Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal156Aantal2024
Adressen met postcode156Aantal2024
Adressen met woonfunctie145Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie10Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten154Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres144Aantal2024
Adressen met pand154Aantal2024
Percelen met adres127Aantal2024
Adressen met perceel156Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom81Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom75Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom77Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom68Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19005Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195018Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197013Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199020Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200023Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201023Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202013Aantal2024
Panden met adres 2020 en later23Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195019Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197015Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199023Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200023Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201026Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202014Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later23Aantal2024
Postcodegebied1028AX-1028BJNaam2024
Meest voorkomende postcode1028Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal160Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine110Aantal2023
Personenautos - overige brandstof45Aantal2023
Personenautos per huishouden1,52Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte20Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad143Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€882.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond79%Percentage2023
Percentage onbewoond21%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders27%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200058%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200042%Percentage2023
Appartement15Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap11Aantal2024
Vrijstaande woning119Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.9Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Holysloot: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Holysloot
Tabel met 156 adressen in de buurt Holysloot.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Holysloot. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Banwatering--Amsterdam0
Barnegat--Amsterdam0
Belmermeer3 t/m 61028BAAmsterdam7
Bleijkmeerpolder--Amsterdam0
Bloemendalergouw9 t/m 1021028BH t/m 1028BJAmsterdam46
De Belmermeer--Amsterdam0
De Leek--Amsterdam0
Dorpsstraat Holysloot1 t/m 821028BB t/m 1028BEAmsterdam77
Gerritsloot--Amsterdam0
Het Nauw--Amsterdam0
Holysloter Die--Amsterdam0
Jan Massensloot--Amsterdam0
Lijpensloot--Amsterdam0
Middelbuurtsloot--Amsterdam0
Nieuwe Gouw49 t/m 551028AXAmsterdam4
Nieuwe Gouwsloot--Amsterdam0
Paapsloot--Amsterdam0
Poppendammergouw10 t/m 321028AZAmsterdam11
Ransdorper Die--Amsterdam0
Uitdammer Die--Amsterdam0
Uitdammerdijk18 t/m 421028BGAmsterdam11

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 21 openbare ruimtes en 156 adressen in de buurt Holysloot. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Holysloot. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Holysloot ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1028156
WoonkernHolysloot77
WoonkernRansdorp4
WoonplaatsAmsterdam171
WijkWaterland171
GemeenteAmsterdam171
ProvincieNoord-Holland171
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier171
LandNederland171

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Holysloot ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Holysloot dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Holysloot ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Holysloot en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven