Statistieken buurt Amstelpark

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Amstelpark in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Amstelpark in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Amstelpark telt 15 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amstelpark.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amstelpark:

JaarAantal inwoners de buurt Amstelpark% verschil
20231550%
2022100%
2021100%
202010-33%
20191550%
2018100%
2017100%
201610233%
201530%
201430%
20133geen data

De bevolking van de buurt Amstelpark is met 12 personen gestegen van 3 personen in 2013 tot 15 personen in 2023 (dat is een groei van 400%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 persoon (30%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Amstelpark:

In 2013 telde de buurt Amstelpark 3 inwoners. Het aantal inwoners blijft 3 tot en met 2015. In 2019 is het aantal gestegen tot 15 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 12 (400%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 5 (50%). Het aantal van 15 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 was het aantal ook op het hoogste punt van 15 personen.

Over de buurt Amstelpark

Buurt Amstelpark heeft afgerond een totale oppervlakte van 62 hectare, waarvan 51 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.008 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Amstelpark. Postcode 1083 is de meest voorkomende postcode in de buurt Amstelpark. De buurt Amstelpark ligt binnen Buitenveldert-Oost in de gemeente Amsterdam. De polder Middelpolder onder Amstelveen valt gedeeltelijk binnen de buurt Amstelpark. Het Amstelpark ligt binnen de buurt Amstelpark.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Amstelpark voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Amstelpark
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitenveldert-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Klenckebuurt, 2: Buitenveldert-Oost-Midden, 3: Amstelpark, 4: Buitenveldert-Zuidoost.

Woningkenmerken
Er zijn 6 woningen in de buurt Amstelpark.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Amstelpark was €247.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Amstelpark.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amstelpark:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Amstelpark% verschil
2015€203.000-14%
2014€236.000-4,45%
2013€247.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Amstelpark is met €44.000 gedaald van €247.000 in 2013 tot €203.000 in 2015 (dat is een afname van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2015 was €-22.000 (-9,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon dalende trend: De cijfers dalen ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Amstelpark is €203.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 6 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Buitenveldert-Oost (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Amstelpark wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Amstelpark: er zijn 6 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Amstelpark.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 29 totaal in de buurt Amstelpark

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Amstelpark telt in totaal 29 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Amstelpark liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Amstelpark zijn er 12 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel bijeenkomstfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Amstelpark.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 13 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Amstelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Amstelpark. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Amstelpark

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Amstelpark. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Amstelpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Amstelpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Amstelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Amstelpark per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amstelpark:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023505
2022505
2021505
20201000
20191005
2018505
2017505
2016505
2015201
2014201
2013101

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Amstelpark als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 50%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 50% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 50%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 50%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Amstelpark
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Amstelpark in 2022 zijn Overig (5 inwoners) en Westers (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Amstelpark: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Amstelpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Amstelpark. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Amstelpark.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Amstelpark:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.120890
Tussenwoning3.8801.800
Hoekwoning5.2202.120
Twee onder één kap woning3.7102.080
Vrijstaande woning3.5902.000
Huurwoning2.030940
Eigen woning2.7401.140

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Amstelpark zijn D (4 adressen) en C (3 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Amstelpark. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel D komt het meeste voor in de buurt Amstelpark: 4 adressen hebben energielabel D. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Amstelpark voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Amstelpark voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Amstelpark
Bevolking53329
Adressen2.0552.008
Autos26520

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Amstelpark ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Amstelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Amstelpark. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Amstelpark vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Amsteltrouw in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 in Stembureau Amsteltrouw in Amsterdam is uitgebracht. Stembureau Amsteltrouw in Amsterdam was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Amstelpark.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Amsteltrouw in Amsterdam bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023. De grafiek toont de 14 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023 in de buurt Amstelpark stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Amstelpark.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Buitenveldert-Oost (Amstelpark is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Buitenveldert-Oost is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Amstelpark is €31.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.300. Buurt Amstelpark telt 0 inkomensontvangers op 15 inwoners totaal.
8% van de huishoudens in de buurt Amstelpark heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (15 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Amstelpark (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Amstelpark voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Amstelpark zijn in totaal 15 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 15 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Amstelpark. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Amstelpark
Er zijn 4 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Amstelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Amstelpark op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 4 elektrische auto’s in de buurt Amstelpark. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Amstelpark die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 10 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Amstelpark in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Amstelpark geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Amstelpark (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 14 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Amstelpark in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Amstelpark geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Amstelpark. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 89 misdrijven in de buurt Amstelpark geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Amstelpark, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Amstelpark zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 822 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Amstelpark 89 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Amstelpark in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (17 delicten) en Onder invloed (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Amstelpark.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 14 misdrijven in de buurt Amstelpark geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Amstelpark met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Amstelpark over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 2.800,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Amstelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Amstelpark.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Amstelpark. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Amstelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Amstelpark.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Amstelpark genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Amstelpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Amstelpark.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Amstelpark ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Amstelpark per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Amstelpark geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Amstelpark. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Amstelpark is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Amstelpark.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Amstelpark voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca1Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed1Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening2Aantal2015
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners15Aantal2023
Mannen5Aantal2023
Vrouwen5Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar5Aantal2023
25 tot 45 jaar5Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd10Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid29Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.880Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning5.220Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.710Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.800Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.120Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.080Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel15Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3Aantal2024
Adressen met definitief energielabel11Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A1Aantal2024
Energielabels B2Aantal2024
Energielabels C3Aantal2024
Energielabels D4Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G3Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker74%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht51%percentage2022
Overgewicht46%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2016
Lopen naar school of werk39%percentage2016
Fietsen naar school of werk39%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2022
Emotioneel eenzaam38%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk14%percentage2022
Mantelzorger9%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen5Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.300Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.900Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar58%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen8,7%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,4%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2015
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2015
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal42Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen23Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven89Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km169Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km116Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km314Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km38,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km411Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km493Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km61Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km45Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363KR04Code2023
RegionaamAmstelparkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363KR04Code2023
Oppervlakte totaal62Aantal hectaren2023
Oppervlakte land51Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.008Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal29Aantal2024
Adressen met postcode28Aantal2024
Adressen met woonfunctie6Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie12Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie8Aantal2024
Verblijfsobjecten29Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres29Aantal2024
Adressen met pand29Aantal2024
Percelen met adres12Aantal2024
Adressen met perceel29Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom29Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198013Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198013Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied1083AB-1083HZNaam2024
Meest voorkomende postcode1083Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5Aantal2023
Personenautos per huishouden2,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte20Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€203.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning8%Percentage2015
Percentage meergezinswoning92%Percentage2015
Percentage bewoond93%Percentage2015
Percentage onbewoond7%Percentage2015
Koopwoningen34%Percentage2015
Huurwoningen totaal66%Percentage2015
In bezit woningcorporatie31%Percentage2015
In bezit overige verhuurders35%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 200096%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2015
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning6Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.23Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Amstelpark: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Amstelpark
Tabel met 29 adressen in de buurt Amstelpark.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Amstelpark. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Amsteldijk316 t/m 3551083ABAmsterdam4
Amstelpark1 t/m 231083HZAmsterdam24
De Borcht101083ACAmsterdam1
Rozenoordbrug--Amsterdam0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 4 openbare ruimtes en 29 adressen in de buurt Amstelpark. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Amstelpark ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek108328
WoonkernAmsterdam29
WoonplaatsAmsterdam30
WijkBuitenveldert-Oost30
GemeenteAmsterdam30
StadsdeelZuid29
ProvincieNoord-Holland30
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht30
LandNederland30

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Amstelpark ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Amstelpark dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Amstelpark ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Amstelpark en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven