Statistieken buurt Kortvoort

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kortvoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kortvoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kortvoort telt 2.855 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kortvoort.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kortvoort:

JaarAantal inwoners de buurt Kortvoort% verschil
20232.855-0,70%
20222.8750%
20212.8759,5%
20202.625-0,19%
20192.6300,38%
20182.620-1,87%
20172.6702,69%
20162.600geen data

De bevolking van de buurt Kortvoort is met 255 personen gegroeid van 2.600 personen in 2016 tot 2.855 personen in 2023 (dat is een stijging van 9,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2016 tot en met 2023 was 36 personen (1,41%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kortvoort:

In 2016 waren er 2.600 inwoners in de buurt Kortvoort. Het aantal van 2.600 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 2.875 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 275 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 250 (9,5%). Het aantal inwoners blijft 2.875 tot en met 2022. In 2023 waren er 2.855 inwoners in de buurt Kortvoort.

Over de buurt Kortvoort

Buurt Kortvoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 22 hectare, waarvan 21 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.813 adressen per km2. Er wonen 1.710 huishoudens in de buurt Kortvoort. Postcode 1104 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kortvoort. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de de Buurt buurt Kortvoort voor de jaren 2016 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kortvoort
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk K-buurt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kortvoort, 2: K-buurt-Zuidoost, 3: K-buurt-Zuidwest, 4: Gooise Kant, 5: Kelbergen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.502 woningen in de buurt Kortvoort.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kortvoort was €277.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kortvoort.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kortvoort:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kortvoort% verschil
2023€277.00024%
2022€223.0008,8%
2021€205.0005,7%
2020€194.00017%
2019€166.00019%
2018€139.00022%
2017€114.0003,64%
2016€110.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kortvoort is met €167.000 toegenomen van €110.000 in 2016 tot €277.000 in 2023 (dat is een groei van 152%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2016 tot en met 2023 was €23.857 (14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kortvoort met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kortvoort is €277.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.502 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk K-buurt (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Kortvoort wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Kortvoort: er zijn 1.308 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kortvoort.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.635 totaal in de buurt Kortvoort

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kortvoort telt in totaal 1.635 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kortvoort liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Kortvoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kortvoort. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Kortvoort

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kortvoort. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kortvoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kortvoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kortvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2016 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kortvoort per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kortvoort:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235501902.120
20225701902.115
20215701902.115
20205351721.918
20195151741.941
20185251721.923
20175151771.978
20165201711.909

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kortvoort als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 19%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 74% En in 2016 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 20%, herkomst uit Europa: 6,6% en herkomst van buiten Europa: 73%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kortvoort
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kortvoort in 2022 zijn Suriname (985 inwoners) en Overig (730 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kortvoort: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kortvoort.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kortvoort. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kortvoort zijn C (595 adressen) en A (439 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kortvoort. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kortvoort: 595 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kortvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kortvoort. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kortvoort vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kortvoort.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kortvoort voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kortvoort ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Kortvoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Kortvoort. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Kortvoort. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Kortvoort.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kortvoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk K-buurt (Kortvoort is rood, andere buurten zijn blauw en wijk K-buurt is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kortvoort is €22.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.100. Buurt Kortvoort telt 2.300 inkomensontvangers op 2.855 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
24% procent van de huishoudens in buurt Kortvoort heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk K-buurt (Kortvoort is rood, andere buurten zijn blauw en wijk K-buurt is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (285 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kortvoort (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kortvoort zijn in totaal 285 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 285 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 290 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kortvoort. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Kortvoort
Er zijn 18 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Kortvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kortvoort op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 18 elektrische auto’s in de buurt Kortvoort. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kortvoort die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 953 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kortvoort in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kortvoort geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.214 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kortvoort (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 929 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kortvoort in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kortvoort geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kortvoort. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 186 misdrijven in de buurt Kortvoort geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kortvoort, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kortvoort zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.030 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kortvoort 186 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kortvoort in 2023 zijn Horizontale fraude (23 delicten) en Overige vermogensdelicten (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kortvoort.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt Kortvoort geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kortvoort met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kortvoort over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,77 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kortvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kortvoort.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kortvoort. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kortvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kortvoort.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kortvoort genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 21 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kortvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kortvoort.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Kortvoort. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
69% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kortvoort drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kortvoort heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kortvoort gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kortvoort heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kortvoort heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kortvoort heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kortvoort voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kortvoort heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
13% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Kortvoort doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kortvoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kortvoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kortvoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal285Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.855Aantal2023
Mannen1.435Aantal2023
Vrouwen1.425Aantal2023
0 tot 15 jaar430Aantal2023
15 tot 25 jaar325Aantal2023
25 tot 45 jaar805Aantal2023
45 tot 65 jaar750Aantal2023
65 jaar of ouder540Aantal2023
Ongehuwd1.870Aantal2023
Gehuwd410Aantal2023
Gescheiden475Aantal2023
Verweduwd100Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief21Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid13.595Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar990Aantal2022
Opleidingsniveau hoog350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten545Aantal2022
WMO cliënten relatief190Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning540Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2022
Adressen zonder energielabel68Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel323Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.244Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++58Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A439Aantal2024
Energielabels B258Aantal2024
Energielabels C595Aantal2024
Energielabels D142Aantal2024
Energielabels E46Aantal2024
Energielabels F5Aantal2024
Energielabels G5Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn57%percentage2020
Drinker64%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters40%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk40%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam63%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2020
Emotioneel eenzaam43%percentage2020
Sociaal eenzaam42%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen36%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren13%percentage2020
Vrijwilligerswerk13%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking12%percentage2020
Mobiliteitsbeperking20%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen27%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.710Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.085Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen185Aantal2023
Huishoudens met kinderen430Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,7%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen70%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum24%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum33%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW480Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland550Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.310Aantal2023
Herkomst Europa190Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.120Aantal2023
Geboren in Nederland545Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa750Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.370Aantal2023
Autochtoon570Aantal2022
Westers totaal235Aantal2022
Niet-westers totaal2.070Aantal2022
Marokko70Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba230Aantal2022
Suriname985Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers730Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal85Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen21Aantal2023
Vernieling16Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven186Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km96Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km111Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km284Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km479Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363TH02Code2023
RegionaamKortvoortNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363TH02Code2023
Oppervlakte totaal22Aantal hectaren2023
Oppervlakte land21Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.813Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.635Aantal2024
Adressen met postcode1.574Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.496Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie122Aantal2024
Verblijfsobjecten1.635Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres354Aantal2024
Adressen met pand1.635Aantal2024
Percelen met adres144Aantal2024
Adressen met perceel1.635Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.635Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.496Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990304Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202045Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980222Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.276Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020129Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1104KV-1104PVNaam2024
Meest voorkomende postcode1104Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal670Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine565Aantal2023
Personenautos - overige brandstof105Aantal2023
Personenautos per huishouden0,39Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.190Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.502Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€277.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning13%Percentage2023
Percentage meergezinswoning87%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen15%Percentage2023
Huurwoningen totaal85%Percentage2023
In bezit woningcorporatie82%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement1.308Aantal2024
Tussen of geschakelde woning160Aantal2024
Hoekwoning28Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.139Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kortvoort: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kortvoort
Tabel met 1.638 adressen in de buurt Kortvoort.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kortvoort. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Groesbeekdreef102 t/m 220-Amsterdam60
Kagelinkkade2 t/m 261104MEAmsterdam24
Kemminkhorstweg1 t/m 641104MG t/m 1104MJAmsterdam54
Klateringpad1 t/m 131104KWAmsterdam11
Kloekhorststraat1 t/m 3551104MK t/m 1104MZAmsterdam304
Kneppelweg1 t/m 1391104MA t/m 1104MDAmsterdam138
Kolfschotenbrug--Amsterdam0
Kolfschotenstraat1 t/m 3261104NV t/m 1104PGAmsterdam314
Kopkewierpad1 t/m 91104KXAmsterdam5
Koppenburglaan1 t/m 1521104PP t/m 1104PVAmsterdam136
Kormelinkweg1 t/m 1841104NP t/m 1104NTAmsterdam89
Kortvoort1 t/m 5521104NA t/m 1104NNAmsterdam259
Kortwoudepad1 t/m 891104KZAmsterdam41
Krimpertplein2 t/m 601104PHAmsterdam33
Krommehoekstraat2 t/m 1361104KVAmsterdam68
Kuilsenhofweg1 t/m 1551104PJ t/m 1104PNAmsterdam102

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 16 openbare ruimtes en 1.638 adressen in de buurt Kortvoort. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kortvoort. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kortvoort ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek11041577
WoonkernAmsterdam1638
WoonplaatsAmsterdam1639
WijkK-buurt1639
GemeenteAmsterdam1639
StadsdeelZuidoost1638
ProvincieNoord-Holland1639
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht1638
LandNederland1639

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kortvoort ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kortvoort dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kortvoort ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kortvoort en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven