Statistieken woonplaats Weesp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weesp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weesp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Weesp telt 22.080 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weesp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weesp:

JaarAantal inwoners de woonplaats Weesp% verschil
202322.0806,3%
202220.7751,64%
202120.4403,55%
202019.7402,09%
201919.3351,02%
201819.1402,27%
201718.7150,97%
201618.5350,22%
201518.4941,00%
201418.311-0,45%
201318.394geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Weesp is met 3.686 inwoners gegroeid van 18.394 inwoners in 2013 tot 22.080 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 369 inwoners (1,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Weesp:

In 2013 waren er 18.394 inwoners in de woonplaats Weesp. In 2014 is het aantal gedaald tot 18.311 inwoners. Dit is een daling van 83 (-0,45%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 18.311 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 22.080 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 3.769 (21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.305 (6,3%). Het aantal van 22.080 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Weesp

Woonplaats Weesp heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.417 hectare, waarvan 2.273 land en 144 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Weesp telt 13.070 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.240 adressen per km2. Er wonen 10.090 huishoudens en er zijn in totaal 9.843 woningen. De woonplaats telt 8.945 auto's en 3.460 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Weesp ligt in de gemeente Amsterdam.

De brondata voor woonplaats Weesp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Weesp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Weesp valt samen met 4 wijken. Dit zijn: wijk Bloemendalerpolder, wijk Weesp-Noordwest, wijk Weesp Binnenstad/Zuid en wijk Aetsveld/Oostelijke Vechtoever. De cijfers voor de woonplaats Weesp zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Weesp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Weesp
Kaart van de woonplaats Weesp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Weesp binnen de gemeente Amsterdam.

Woningkenmerken
Er zijn 9.843 woningen in de woonplaats Weesp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Weesp was €482.755 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Weesp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weesp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Weesp% verschil
2023€482.75520%
2022€402.7547%
2021€376.4177,2%
2020€351.17621%
2019€290.81314%
2018€254.24811%
2017€229.0351,02%
2016€226.7314,10%
2015€217.791-0,32%
2014€218.496-4,57%
2013€228.950geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Weesp is met €253.805 gegroeid van €228.950 in 2013 tot €482.755 in 2023 (dat is een stijging van 111%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €25.380 (8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Weesp is €482.755, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 9.843 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), woonplaats (groen) en 110 wijken (oranje). De woonplaats Weesp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Weesp: er zijn 4.668 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Weesp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 13.070 totaal in de woonplaats Weesp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Weesp telt in totaal 13.070 adressen, met 12.898 verblijfsobjecten, 5 standplaatsen en 167 ligplaatsen. 96% van de adressen in woonplaats Weesp ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Weesp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Weesp. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Weesp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Weesp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Weesp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Weesp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Weesp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Weesp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weesp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202315.0102.2854.775
202214.6551.9814.139
202114.5551.9053.980
202014.1751.8013.764
201913.9951.7283.612
201813.9851.6683.487
201713.7451.6093.361
201613.7201.5583.257
201513.7051.5303.198
201413.6621.4863.104
201313.7481.4843.101

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Weesp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 22% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 8,1% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Weesp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Weesp in 2022 zijn Westers (2.570 inwoners) en Overig (1.505 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Weesp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Weesp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Weesp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Weesp zijn C (2.473 adressen) en A (2.331 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Weesp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Weesp: 2.473 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 69 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Weesp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Weesp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Weesp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Weesp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Weesp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 13 stembureaus in de woonplaats Weesp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Weesp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€7.027)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Weesp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Weesp was in 2022 €7.027.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.460 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Weesp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Weesp zijn in totaal 3.460 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.460 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.455 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Weesp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Weesp
Er zijn 471 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Weesp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Weesp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 471 elektrische auto’s in de woonplaats Weesp. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Weesp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.431 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Weesp in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Weesp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 13.292 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Weesp (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.884 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Weesp in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Weesp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Weesp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 811 misdrijven in de woonplaats Weesp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Weesp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Weesp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.946 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Weesp 811 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Weesp in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (112 delicten) en Horizontale fraude (96 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Weesp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 84 misdrijven in de woonplaats Weesp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Weesp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Weesp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,75 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Weesp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Weesp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Weesp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Weesp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Weesp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Weesp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Weesp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Weesp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Weesp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.460Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij50Aantal2023
B-F Nijverheid en energie435Aantal2023
G+I Handel en horeca550Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie340Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed265Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening880Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg545Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten390Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners22.080Aantal2023
Mannen10.755Aantal2023
Vrouwen11.320Aantal2023
0 tot 15 jaar4.130Aantal2023
15 tot 25 jaar2.010Aantal2023
25 tot 45 jaar6.095Aantal2023
45 tot 65 jaar5.665Aantal2023
65 jaar of ouder4.170Aantal2023
Ongehuwd11.370Aantal2023
Gehuwd8.055Aantal2023
Gescheiden1.630Aantal2023
Verweduwd1.020Aantal2023
Geboorte totaal240Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal205Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid971Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.270Aantal2022
Opleidingsniveau hoog7.050Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura380Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2022
WMO cliënten0Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.481Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.175Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.661Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.718Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.168Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.234Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.186Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.786Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal924Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement754Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning959Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.138Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.295Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.841Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning841Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.008Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel2.648Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.607Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.815Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++20Aantal2024
Energielabels A+++415Aantal2024
Energielabels A++289Aantal2024
Energielabels A+107Aantal2024
Energielabels A2.331Aantal2024
Energielabels B1.516Aantal2024
Energielabels C2.473Aantal2024
Energielabels D850Aantal2024
Energielabels E1.108Aantal2024
Energielabels F663Aantal2024
Energielabels G648Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.090Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.895Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.710Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.485Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers16.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.246Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€7.027Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,11%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€254x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand400Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO700Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.760Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland15.010Aantal2023
Herkomst buiten Nederland7.060Aantal2023
Herkomst Europa2.285Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.775Aantal2023
Geboren in Nederland15.015Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa855Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.355Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.430Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.420Aantal2023
Autochtoon14.655Aantal2022
Westers totaal2.570Aantal2022
Niet-westers totaal3.550Aantal2022
Marokko1.110Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba150Aantal2022
Suriname390Aantal2022
Turkije395Aantal2022
Overig niet-westers1.505Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal392Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven88Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting118Aantal2023
Verkeersovertredingen115Aantal2023
Vernieling77Aantal2023
Overige misdrijven21Aantal2023
Totaal misdrijven811Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,62Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,63Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,36Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,84Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km448Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,32Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,47Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,27Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,05Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,27Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,02Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,05Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,78Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,36Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,34Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,37Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,37Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,35Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,14Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,52Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,47Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km60Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,24Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3631Code2024
RegionaamWeespNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.417Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.273Aantal hectaren2023
Oppervlakte water144Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.240Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.070Aantal2024
Adressen met postcode12.937Aantal2024
Adressen met woonfunctie11.166Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie129Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie76Aantal2024
Adressen met industriefunctie633Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie500Aantal2024
Adressen met logiesfunctie29Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie12Aantal2024
Adressen met sportfunctie25Aantal2024
Adressen met winkelfunctie174Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie575Aantal2024
Verblijfsobjecten12.898Aantal2024
Ligplaatsen167Aantal2024
Standplaatsen5Aantal2024
Panden met adres7.590Aantal2024
Adressen met pand12.727Aantal2024
Percelen met adres6.429Aantal2024
Adressen met perceel13.070Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.579Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom491Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.963Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom203Aantal2024
Panden met adres voor 170057Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900534Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925490Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950440Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.254Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980879Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.003Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000436Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010181Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020848Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.468Aantal2024
Adressen met pand voor 170090Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900688Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925643Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950510Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.625Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.351Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.631Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000706Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010546Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020994Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.943Aantal2024
Postcodegebied1381AA-1384MHNaam2024
Meest voorkomende postcode1382Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode47%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade53Aantal2022
Verkeersongevallen totaal69Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal8.945Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.100Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.845Aantal2023
Personenautos per huishouden0,89Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte394Aantal2023
Motorfietsen695Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.843Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€482.755Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning55%Percentage2023
Percentage meergezinswoning45%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement4.668Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.872Aantal2024
Hoekwoning1.556Aantal2024
Tweeonder1kap658Aantal2024
Vrijstaande woning412Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.732Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!