Statistieken Spaarndammerbuurt-Midden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Spaarndammerbuurt-Midden telt 1.460 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Spaarndammerbuurt-Midden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Spaarndammerbuurt-Midden:

JaarAantal inwoners de Spaarndammerbuurt-Midden% verschil
20231.4600%
20221.46016%
20211.260-3,08%
20201.3000%
20191.3005,7%
20181.2306,5%
20171.155-6,5%
20161.2350,49%
20151.2290,57%
20141.2220,33%
20131.218geen data

De bevolking van de Spaarndammerbuurt-Midden is met 242 personen toegenomen van 1.218 personen in 2013 tot 1.460 personen in 2023 (dat is een grote groei van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 24 personen (1,99%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden:

In 2013 telde de Spaarndammerbuurt-Midden 1.218 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.155 personen. Dit is een daling van 63 (-5,2%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -80 (-6,5%). Het aantal van 1.155 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.460 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 305 (26%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 200 (16%). Het aantal inwoners blijft 1.460 tot en met 2023.

Over de Spaarndammerbuurt-Midden

Spaarndammerbuurt-Midden heeft afgerond een totale oppervlakte van 6 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.726 adressen per km2. Er wonen 835 huishoudens in de Spaarndammerbuurt-Midden. Postcode 1013 is de meest voorkomende postcode in de Spaarndammerbuurt-Midden. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de Spaarndammerbuurt-Midden voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Spaarndammerbuurt-Midden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hemknoop-Zuid, 2: Spaarndammerbuurt-Noordwest, 3: Spaarndammerbuurt-Midden, 4: Zaanstraat emplacement, 5: Spaarndammerbuurt-Noordoost, 6: Overbraker Binnenpolder, 7: Zeeheldenbuurt, 8: Spaarndammerbuurt-Zuidwest, 9: Spaarndammerbuurt-Zuidoost, 10: Westergasfabriek.

Woningkenmerken
Er zijn 811 woningen in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Spaarndammerbuurt-Midden was €495.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Spaarndammerbuurt-Midden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Spaarndammerbuurt-Midden% verschil
2023€495.00021%
2022€408.00015%
2021€356.000-5,1%
2020€375.00013%
2019€333.0004,06%
2018€320.00025%
2017€256.00021%
2016€212.0001,92%
2015€208.0000%
2014€208.000-3,70%
2013€216.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Spaarndammerbuurt-Midden is met €279.000 toegenomen van €216.000 in 2013 tot €495.000 in 2023 (dat is een groei van 129%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.900 (9,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Spaarndammerbuurt-Midden is €495.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 811 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt (oranje) en 9 buurten (blauw). De Spaarndammerbuurt-Midden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Spaarndammerbuurt-Midden: er zijn 805 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Spaarndammerbuurt-Midden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 877 totaal in de Spaarndammerbuurt-Midden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Spaarndammerbuurt-Midden telt in totaal 877 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Spaarndammerbuurt-Midden liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de Spaarndammerbuurt-Midden zijn er 812 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Spaarndammerbuurt-Midden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 98 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Spaarndammerbuurt-Midden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Spaarndammerbuurt-Midden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Spaarndammerbuurt-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Spaarndammerbuurt-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Spaarndammerbuurt-Midden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Spaarndammerbuurt-Midden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023655250560
2022695236529
2021605202453
2020665196439
2019680191429
2018650179401
2017595173387
2016660177398
2015653178398
2014647177398
2013645177396

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 45%, herkomst uit Europese landen: 17% en herkomst uit landen buiten Europa: 38% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 53%, herkomst uit Europa: 15% en herkomst van buiten Europa: 33%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Spaarndammerbuurt-Midden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Spaarndammerbuurt-Midden in 2022 zijn Westers (310 inwoners) en Overig (200 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Spaarndammerbuurt-Midden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Spaarndammerbuurt-Midden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Spaarndammerbuurt-Midden zijn A (200 adressen) en G (197 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Spaarndammerbuurt-Midden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Spaarndammerbuurt-Midden: 200 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Spaarndammerbuurt-Midden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Spaarndammerbuurt-Midden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Spaarndammerbuurt-Midden.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Spaarndammerbuurt-Midden voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Spaarndammerbuurt-Midden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Museum het Schip in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Museum het Schip in Amsterdam is uitgebracht. Stembureau Museum het Schip in Amsterdam was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Spaarndammerbuurt-Midden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Museum het Schip in Amsterdam bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de Spaarndammerbuurt-Midden stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Spaarndammerbuurt-Midden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt (Spaarndammerbuurt-Midden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Spaarndammerbuurt-Midden is €30.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Spaarndammerbuurt-Midden telt 1.200 inkomensontvangers op 1.460 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14% procent van de huishoudens in Spaarndammerbuurt-Midden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt (Spaarndammerbuurt-Midden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (310 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Spaarndammerbuurt-Midden zijn in totaal 310 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Spaarndammerbuurt-Midden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Spaarndammerbuurt-Midden
Er zijn 19 elektrische auto’s in mei 2024 in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Spaarndammerbuurt-Midden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 19 elektrische auto’s in de Spaarndammerbuurt-Midden. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Spaarndammerbuurt-Midden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 303 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Spaarndammerbuurt-Midden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Spaarndammerbuurt-Midden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 424 op naam geregistreerde voertuigen in de Spaarndammerbuurt-Midden (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 290 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Spaarndammerbuurt-Midden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Spaarndammerbuurt-Midden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Spaarndammerbuurt-Midden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 103 misdrijven in de Spaarndammerbuurt-Midden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Spaarndammerbuurt-Midden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Spaarndammerbuurt-Midden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.170 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Spaarndammerbuurt-Midden 103 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Spaarndammerbuurt-Midden in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (27 delicten) en Winkeldiefstal (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Spaarndammerbuurt-Midden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 6 misdrijven in de Spaarndammerbuurt-Midden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Spaarndammerbuurt-Midden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Spaarndammerbuurt-Midden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 46,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Spaarndammerbuurt-Midden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Spaarndammerbuurt-Midden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Spaarndammerbuurt-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
38% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Spaarndammerbuurt-Midden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Spaarndammerbuurt-Midden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Spaarndammerbuurt-Midden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Spaarndammerbuurt-Midden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Spaarndammerbuurt-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Spaarndammerbuurt-Midden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal310Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.460Aantal2023
Mannen725Aantal2023
Vrouwen740Aantal2023
0 tot 15 jaar215Aantal2023
15 tot 25 jaar125Aantal2023
25 tot 45 jaar625Aantal2023
45 tot 65 jaar400Aantal2023
65 jaar of ouder105Aantal2023
Ongehuwd1.035Aantal2023
Gehuwd300Aantal2023
Gescheiden110Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid24.333Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag230Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar460Aantal2022
Opleidingsniveau hoog510Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten80Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning0Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning530Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel24Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel177Aantal2024
Adressen met definitief energielabel676Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++16Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A200Aantal2024
Energielabels B105Aantal2024
Energielabels C117Aantal2024
Energielabels D99Aantal2024
Energielabels E72Aantal2024
Energielabels F38Aantal2024
Energielabels G197Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker13%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker27%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn57%percentage2020
Wekelijkse sporters57%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk31%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam37%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen29%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal835Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens480Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen160Aantal2023
Huishoudens met kinderen195Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW90Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland655Aantal2023
Herkomst buiten Nederland810Aantal2023
Herkomst Europa250Aantal2023
Herkomst buiten Europa560Aantal2023
Geboren in Nederland655Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa315Aantal2023
Autochtoon695Aantal2022
Westers totaal310Aantal2022
Niet-westers totaal455Aantal2022
Marokko115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname85Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers200Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal68Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven103Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km198Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km594Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km151Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km521Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km180Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km572Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km401Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.340Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km306,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km418Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km505Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km132Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km74Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km54Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km67Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km66Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363EB05Code2023
RegionaamSpaarndammerbuurt-MiddenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363EB05Code2023
Oppervlakte totaal6Aantal hectaren2023
Oppervlakte land6Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.726Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal877Aantal2024
Adressen met postcode876Aantal2024
Adressen met woonfunctie812Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie9Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie30Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4Aantal2024
Verblijfsobjecten877Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres149Aantal2024
Adressen met pand876Aantal2024
Percelen met adres166Aantal2024
Adressen met perceel877Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom877Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom812Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190017Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192598Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195025Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190082Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925481Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950120Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199081Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201028Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202084Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1013DV-1013ZMNaam2024
Meest voorkomende postcode1013Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal305Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine245Aantal2023
Personenautos - overige brandstof60Aantal2023
Personenautos per huishouden0,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte5.083Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad811Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€495.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning1%Percentage2023
Percentage meergezinswoning99%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen26%Percentage2023
Huurwoningen totaal74%Percentage2023
In bezit woningcorporatie57%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement805Aantal2024
Tussen of geschakelde woning6Aantal2024
Hoekwoning1Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.65Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Spaarndammerbuurt-Midden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Spaarndammerbuurt-Midden
Tabel met 877 adressen in de Spaarndammerbuurt-Midden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Spaarndammerbuurt-Midden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Hembrugstraat1 t/m 3051013WV t/m 1013XDAmsterdam160
Houtrijkstraat99 t/m 4091013DV t/m 1013VLAmsterdam153
Knollendamstraat2 t/m 1161013TN t/m 1013TPAmsterdam41
Krommeniestraat1 t/m 1351013XH t/m 1013XMAmsterdam92
Oostzaanstraat1 t/m 1361013WE t/m 1013WNAmsterdam90
Polanenstraat80 t/m 3311013VV t/m 1013WDAmsterdam127
Spaarndammerdijk1 t/m 211013ZMAmsterdam43
Spaarndammerplantsoen2 t/m 1401013XS t/m 1013XTAmsterdam64
Spaarndammerstraat119 t/m 1511013TE t/m 1013TGAmsterdam72
Zaanstraat209 t/m 2391013RXAmsterdam35

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 10 openbare ruimtes en 877 adressen in de Spaarndammerbuurt-Midden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Spaarndammerbuurt-Midden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Spaarndammerbuurt-Midden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1013876
WoonkernAmsterdam877
WoonplaatsAmsterdam877
WijkSpaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt877
GemeenteAmsterdam877
StadsdeelWest877
ProvincieNoord-Holland877
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht877
LandNederland877

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Spaarndammerbuurt-Midden ‘raken’ met het aantal adressen uit de Spaarndammerbuurt-Midden dat in het betreffende gebied ligt.

Spaarndammerbuurt-Midden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Spaarndammerbuurt-Midden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven