Statistieken buurt Osdorpplein en omgeving

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Osdorpplein en omgeving in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Osdorpplein en omgeving in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Osdorpplein en omgeving telt 4.270 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Osdorpplein en omgeving.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Osdorpplein en omgeving:

JaarAantal inwoners de buurt Osdorpplein en omgeving% verschil
20234.2703,64%
20224.1208%
20213.81516%
20203.2759,9%
20192.9800,34%
20182.9703,12%
20172.8804,35%
20162.7600,62%
20152.743-0,62%
20142.7600,80%
20132.738geen data

Het aantal inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving is met 1.532 personen toegenomen van 2.738 personen in 2013 tot 4.270 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 153 personen (4,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving:

In 2013 waren er 2.738 inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving. Het aantal van 2.738 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.270 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.532 (56%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 150 (3,64%). Het aantal van 4.270 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Osdorpplein en omgeving

Buurt Osdorpplein en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 41 hectare, waarvan 30 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.728 adressen per km2. Er wonen 2.195 huishoudens in de buurt Osdorpplein en omgeving. Postcode 1068 is de meest voorkomende postcode in de buurt Osdorpplein en omgeving. De buurt Osdorpplein en omgeving ligt binnen Osdorp-Oost in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Osdorpplein en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Osdorpplein en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Osdorp-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Meer en Oever, 2: Wildeman, 3: Osdorpplein en omgeving, 4: Calandlaan/Lelylaan, 5: Osdorp-Zuidoost.

Woningkenmerken
Er zijn 2.052 woningen in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Osdorpplein en omgeving was €356.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Osdorpplein en omgeving.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Osdorpplein en omgeving:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Osdorpplein en omgeving% verschil
2023€356.00021%
2022€295.0006,1%
2021€278.000-6,7%
2020€298.00017%
2019€254.00017%
2018€218.00018%
2017€185.00014%
2016€162.0002,53%
2015€158.000-1,25%
2014€160.000-4,76%
2013€168.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Osdorpplein en omgeving is met €188.000 gegroeid van €168.000 in 2013 tot €356.000 in 2023 (dat is een toename van 112%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.800 (8,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Osdorpplein en omgeving is €356.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 10% en er zijn 2.052 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Osdorp-Oost (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Osdorpplein en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Osdorpplein en omgeving: er zijn 2.770 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Osdorpplein en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.300 totaal in de buurt Osdorpplein en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Osdorpplein en omgeving telt in totaal 3.300 adressen, met 3.298 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Osdorpplein en omgeving liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Osdorpplein en omgeving zijn er 2.838 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Osdorpplein en omgeving.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 79 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Osdorpplein en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Osdorpplein en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Osdorpplein en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Osdorpplein en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Osdorpplein en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Osdorpplein en omgeving per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Osdorpplein en omgeving:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239756452.645
20221.0406042.476
20211.0105502.255
20208304791.966
20198204231.737
20188404181.712
20178753931.612
20168853681.507
20159273521.444
20149533501.437
20139913351.376

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 23%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 62% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 37%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 51%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Osdorpplein en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Osdorpplein en omgeving in 2022 zijn Marokko (1.025 inwoners) en Westers (715 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Osdorpplein en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Osdorpplein en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Osdorpplein en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Osdorpplein en omgeving.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Osdorpplein en omgeving:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.890390
Tussenwoning3.2300
Hoekwoning2.8501.540
Twee onder één kap woning3.9701.670
Vrijstaande woning3.7403.080
Huurwoning1.750340
Eigen woning2.740610

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Osdorpplein en omgeving zijn A (1.083 adressen) en B (308 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Osdorpplein en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Osdorpplein en omgeving: 1.083 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Osdorpplein en omgeving voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Osdorpplein en omgeving voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Osdorpplein en omgeving
Bevolking53314.233
Adressen2.0554.728
Autos2653.433

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Osdorpplein en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 33 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Osdorpplein en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Osdorpplein en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Osdorpplein en omgeving

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Osdorpplein en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Osdorpplein en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Osdorpplein en omgeving.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Osdorpplein en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Osdorp-Oost (Osdorpplein en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Osdorp-Oost is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Osdorpplein en omgeving is €27.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.900. Buurt Osdorpplein en omgeving telt 3.200 inkomensontvangers op 4.270 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Osdorpplein en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (675 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Osdorpplein en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Osdorpplein en omgeving voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Osdorpplein en omgeving zijn in totaal 675 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Osdorpplein en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Osdorpplein en omgeving
Er zijn 34 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Osdorpplein en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 34 elektrische auto’s in de buurt Osdorpplein en omgeving. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Osdorpplein en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.688 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Osdorpplein en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Osdorpplein en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.212 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Osdorpplein en omgeving (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.619 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Osdorpplein en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Osdorpplein en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Osdorpplein en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 520 misdrijven in de buurt Osdorpplein en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Osdorpplein en omgeving, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Osdorpplein en omgeving zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.274 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Osdorpplein en omgeving 520 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Osdorpplein en omgeving in 2023 zijn Winkeldiefstal (78 delicten) en Overige vermogensdelicten (59 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Osdorpplein en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 54 misdrijven in de buurt Osdorpplein en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Osdorpplein en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Osdorpplein en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 64,64 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Osdorpplein en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Osdorpplein en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Osdorpplein en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Osdorpplein en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
64% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Osdorpplein en omgeving ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Osdorpplein en omgeving per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Osdorpplein en omgeving drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Osdorpplein en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Osdorpplein en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Osdorpplein en omgeving.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Osdorpplein en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal675Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie75Aantal2023
G+I Handel en horeca160Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.270Aantal2023
Mannen2.090Aantal2023
Vrouwen2.175Aantal2023
0 tot 15 jaar720Aantal2023
15 tot 25 jaar695Aantal2023
25 tot 45 jaar1.720Aantal2023
45 tot 65 jaar695Aantal2023
65 jaar of ouder440Aantal2023
Ongehuwd2.775Aantal2023
Gehuwd1.065Aantal2023
Gescheiden315Aantal2023
Verweduwd115Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid14.233Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.110Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.130Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.000Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten300Aantal2022
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.850Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.970Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.540Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning610Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming46%Percentage2022
Adressen zonder energielabel800Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel497Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.003Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++3Aantal2024
Energielabels A+++41Aantal2024
Energielabels A++258Aantal2024
Energielabels A+182Aantal2024
Energielabels A1.083Aantal2024
Energielabels B308Aantal2024
Energielabels C235Aantal2024
Energielabels D56Aantal2024
Energielabels E283Aantal2024
Energielabels F31Aantal2024
Energielabels G20Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker24%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn55%percentage2022
Drinker59%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2022
Lopen naar school of werk38%percentage2022
Fietsen naar school of werk42%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam64%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam23%percentage2022
Emotioneel eenzaam44%percentage2022
Sociaal eenzaam46%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen40%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Mist emotionele steun12%percentage2022
Vrijwilligerswerk13%percentage2022
Mantelzorger10%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid64%percentage2022
Niet-specifieke klachten61%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten36%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht25%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht40%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie18%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken33%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.195Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen480Aantal2023
Huishoudens met kinderen550Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW390Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland975Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.290Aantal2023
Herkomst Europa645Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.645Aantal2023
Geboren in Nederland975Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.330Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa550Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.320Aantal2023
Autochtoon1.040Aantal2022
Westers totaal715Aantal2022
Niet-westers totaal2.365Aantal2022
Marokko1.025Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname260Aantal2022
Turkije370Aantal2022
Overig niet-westers650Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal276Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven70Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting46Aantal2023
Verkeersovertredingen77Aantal2023
Vernieling29Aantal2023
Overige misdrijven22Aantal2023
Totaal misdrijven520Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km85Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km226Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km142Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km69Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km289Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km30,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km415Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km522Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km126Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km78Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km67Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363FK03Code2023
RegionaamOsdorpplein en omgevingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363FK03Code2023
Oppervlakte totaal41Aantal hectaren2023
Oppervlakte land30Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.728Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.300Aantal2024
Adressen met postcode3.279Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.838Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie29Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie37Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie288Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie88Aantal2024
Verblijfsobjecten3.298Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres151Aantal2024
Adressen met pand3.298Aantal2024
Percelen met adres113Aantal2024
Adressen met perceel3.300Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.300Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.838Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197038Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200018Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202079Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970793Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199023Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000418Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010127Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020771Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.161Aantal2024
Postcodegebied1068EK-1068XANaam2024
Meest voorkomende postcode1068Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal33Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.030Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine790Aantal2023
Personenautos - overige brandstof240Aantal2023
Personenautos per huishouden0,47Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.433Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.052Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€356.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning3%Percentage2023
Percentage meergezinswoning97%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen19%Percentage2023
Huurwoningen totaal81%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders49%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200045%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200055%Percentage2023
Appartement2.770Aantal2024
Tussen of geschakelde woning56Aantal2024
Hoekwoning4Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning8Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.460Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Osdorpplein en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Osdorpplein en omgeving
Tabel met 3.300 adressen in de buurt Osdorpplein en omgeving.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Osdorpplein en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Don Boscostraat1 t/m 4871068THAmsterdam248
Fröbelstraat2 t/m 561068HPAmsterdam28
Hoekenes30 t/m 511068MN t/m 1068MVAmsterdam101
Hoekenespad48 t/m 1121068HXAmsterdam44
Hoekenesplantsoen5 t/m 331068HWAmsterdam15
Jan Celestraat4 t/m 141068HHAmsterdam8
Johann Ammanhof--Amsterdam0
L. van Sonsbeeckstraat1 t/m 71068EWAmsterdam7
M. Hanenbergstraat2 t/m 441068EW t/m 1068GTAmsterdam26
Martini van Geffenstraat1 t/m 2291068GD t/m 1068GLAmsterdam228
Meer en Vaart157 t/m 3301068LA t/m 1068LGAmsterdam17
Nicolaas Anslijnstraat1 t/m 2801068WL t/m 1068XAAmsterdam281
Nieuwe Osdorpergracht26 t/m 7201068HVAmsterdam844
Osdorpergracht--Amsterdam0
Osdorpplein6 t/m 10141068EK t/m 1068TGAmsterdam948
Sloterplas--Amsterdam0
Tussen Meer1 t/m 851068EX t/m 1068GCAmsterdam120
Van Suchtelen van de Haarestraat3 t/m 3651068GR t/m 1068GZAmsterdam363
Wilhelmina Bladergroenstraat1 t/m 261068RSAmsterdam22

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 3.300 adressen in de buurt Osdorpplein en omgeving. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Osdorpplein en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Osdorpplein en omgeving ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek10683279
WoonkernAmsterdam3300
WoonplaatsAmsterdam3303
WijkOsdorp-Oost3303
GemeenteAmsterdam3303
StadsdeelNieuw-West3300
ProvincieNoord-Holland3303
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht3303
LandNederland3303

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Osdorpplein en omgeving ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Osdorpplein en omgeving dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Osdorpplein en omgeving ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Osdorpplein en omgeving en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven