Statistieken Da Costabuurt Noord

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 3,50% naar 4.725 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de Da Costabuurt Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de Da Costabuurt Noord is met 160 personen gestegen van 4.565 in 2013 tot 4.725 in 2022 (dat is 3,50%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Da Costabuurt Noord

Da Costabuurt Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 26 hectare, waarvan 22 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 12.145 adressen per km2. Er wonen 2.950 huishoudens in de Da Costabuurt Noord. Postcode 1053 is de meest voorkomende postcode in de Da Costabuurt Noord. De Da Costabuurt Noord ligt binnen Da Costabuurt in de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Da Costabuurt Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Da Costabuurt met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Da Costabuurt Noord.

Woningkenmerken
Er zijn 2.710 woningen in de Da Costabuurt Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 79% naar €491.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Da Costabuurt Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Da Costabuurt Noord, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Da Costabuurt Noord is met €216.000 toegenomen van €275.000 in 2013 tot €491.000 in 2022 (dat is 79%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Da Costabuurt Noord met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 3.142 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De Da Costabuurt Noord telt in totaal 3.142 adressen, met 3.071 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 70 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Da Costabuurt Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Da Costabuurt Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Da Costabuurt Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Da Costabuurt Noord, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Da Costabuurt Noord is met 392 personen gedaald van 2.922 in 2013 tot 2.530 in 2022 (dat is 13%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond Da Costabuurt Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Da Costabuurt Noord in 2022 zijn Westers (1.430 inwoners) en Overig (405 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Da Costabuurt Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de Da Costabuurt Noord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de Da Costabuurt Noord is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de Da Costabuurt Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de Da Costabuurt Noord.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Inwoners naar leeftijd - Da Costabuurt Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Da Costabuurt Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Da Costabuurt Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Da Costabuurt Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de Da Costabuurt Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Da Costabuurt Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Da Costabuurt Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de Da Costabuurt Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Da Costabuurt Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 477 misdrijven in de Da Costabuurt Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Da Costabuurt Noord, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de Da Costabuurt Noord zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.082 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.082 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.993 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de Da Costabuurt Noord 477 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Da Costabuurt Noord in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (112 delicten) en Winkeldiefstal (52 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Da Costabuurt Noord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 37 misdrijven in de Da Costabuurt Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Da Costabuurt Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Da Costabuurt Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 65,19 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Da Costabuurt Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Da Costabuurt Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Da Costabuurt Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€42.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Da Costabuurt Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Da Costabuurt (Da Costabuurt Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Da Costabuurt is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Da Costabuurt Noord is €42.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €48.700. Da Costabuurt Noord telt 4.000 inkomensontvangers op 4.725 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,9% procent van de huishoudens in Da Costabuurt Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Da Costabuurt (Da Costabuurt Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Da Costabuurt is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.210 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Da Costabuurt Noord (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Da Costabuurt Noord zijn in totaal 1.210 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Da Costabuurt Noord
Er waren 34 verkeersongevallen totaal in 2021 in de Da Costabuurt Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Da Costabuurt Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Da Costabuurt Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Da Costabuurt Noord op 3 januari 2023 zijn G (943 adressen) en C (566 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Da Costabuurt Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de Da Costabuurt Noord: 943 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Da Costabuurt Noord.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Da Costabuurt Noord voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Da Costabuurt Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 Da Costabuurt Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Da Costabuurt Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.210Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie50Aantal2021
G+I Handel en horeca215Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening325Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten275Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.725Aantal2022
Mannen2.330Aantal2022
Vrouwen2.395Aantal2022
0 tot 15 jaar440Aantal2022
15 tot 25 jaar490Aantal2022
25 tot 45 jaar2.115Aantal2022
45 tot 65 jaar1.070Aantal2022
65 jaar of ouder615Aantal2022
Ongehuwd3.435Aantal2022
Gehuwd880Aantal2022
Gescheiden325Aantal2022
Verweduwd85Aantal2022
Westers totaal1.430Aantal2022
Geboorte totaal70Aantal2021
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal20Aantal2021
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid21.743,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag290Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.020Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.730Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2020
WMO cliënten235Aantal2021
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.400Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.340Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning980Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.956Aantal2023
Energielabels Voorlopig898Aantal2023
Energielabels Onbepaald286Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+9Aantal2023
Energielabels A296Aantal2023
Energielabels B320Aantal2023
Energielabels C566Aantal2023
Energielabels D432Aantal2023
Energielabels E180Aantal2023
Energielabels F100Aantal2023
Energielabels G943Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn28%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht64%percentage2020
Overgewicht32%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn65%percentage2020
Wekelijkse sporters66%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam34%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.950Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.730Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen780Aantal2022
Huishoudens met kinderen445Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers75%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 25%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€48.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€42.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,9%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€27x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand110Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW550Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.530Aantal2022
Niet-westers totaal765Aantal2022
Marokko115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2022
Suriname125Aantal2022
Turkije75Aantal2022
Overig niet-westers405Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal308Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting42Aantal2022
Verkeersovertredingen53Aantal2022
Vernieling20Aantal2022
Overige misdrijven18Aantal2022
Totaal misdrijven477Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km69Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km121Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km16Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km90Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km159Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km99Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km677Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km925Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km62Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km545Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km640Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km74Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km616Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km824Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km200Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km1.477Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km1.965Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km385,50Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km439Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km522Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km25Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km169Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km308Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km76Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km148Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km48Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km97Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km78Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km57Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km49Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km68Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km56Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km68Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand0Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03631700Code2022
RegionaamDa Costabuurt NoordNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03631700Code2022
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2022
Oppervlakte land22Aantal hectaren2022
Oppervlakte water4Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1053.0Naam2022
Dekkingspercentage3%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid12.145Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal3.142Aantal2023
Adressen met postcode3.140Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.761Aantal2023
Panden563Aantal2023
Percelen616Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900954Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.681Aantal2023
Panden 1925 tot 195018Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 198036Aantal2023
Panden 1980 tot 199038Aantal2023
Panden 1990 tot 2000284Aantal2023
Panden 2000 tot 201042Aantal2023
Panden 2010 tot 20202Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade28Aantal2021
Verkeersongevallen totaal34Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal990Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine805Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof185Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte4.559Aantal2022
Motorfietsen120Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.710Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€491.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning0%Percentage2022
Percentage meergezinswoning100%Percentage2022
Percentage bewoond93%Percentage2022
Percentage onbewoond7%Percentage2022
Koopwoningen31%Percentage2022
Huurwoningen totaal68%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders46%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200098%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Da Costabuurt Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de Da Costabuurt Noord

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Da Costabuurt Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Allard Piersonstraat1 - 191053ZX - 1053ZZAmsterdam
Bilderdijkkade1 - 8051052RS - 1053VJAmsterdam
Bilderdijkpark1 - 181052RZ - 1052SCAmsterdam
Bilderdijkstraat1 - 1691052NA - 1053LCAmsterdam
Da Costakade1 - 3651052SE - 1053XEAmsterdam

Toon alle 15 rijen met adressen...