Statistieken buurt Koningin Wilhelminaplein

Aantal inwoners per jaar
De buurt Koningin Wilhelminaplein telt 2.975 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Koningin Wilhelminaplein.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Koningin Wilhelminaplein:

JaarAantal inwoners de buurt Koningin Wilhelminaplein% verschil
20232.9750,17%
20222.9704,76%
20212.8351,43%
20202.7955,7%
20192.64516%
20182.2902,46%
20172.2352,29%
20162.185-6,4%
20152.334-1,64%
20142.3731,50%
20132.338geen data

De bevolking van de buurt Koningin Wilhelminaplein is met 637 personen gegroeid van 2.338 personen in 2013 tot 2.975 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 64 personen (2,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein:

In 2013 waren er 2.338 inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein. In 2016 is het aantal gedaald tot 2.185 personen. Dit is een daling van 153 (-6,5%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -149 (-6,4%). Het aantal van 2.185 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.975 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 790 (36%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5 (0,17%). Het aantal van 2.975 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Koningin Wilhelminaplein

Buurt Koningin Wilhelminaplein heeft afgerond een totale oppervlakte van 26 hectare, waarvan 25 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.943 adressen per km2. Er wonen 1.835 huishoudens in de buurt Koningin Wilhelminaplein. Postcode 1062 is de meest voorkomende postcode in de buurt Koningin Wilhelminaplein. De buurt Koningin Wilhelminaplein ligt binnen Westlandgracht in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Koningin Wilhelminaplein voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Koningin Wilhelminaplein
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Westlandgracht met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schipluidenbuurt, 2: Andreasterrein, 3: Koningin Wilhelminaplein, 4: Delflandpleinbuurt-West, 5: Delflandpleinbuurt-Oost, 6: Riekerhaven.

Woningkenmerken
Er zijn 1.650 woningen in de buurt Koningin Wilhelminaplein.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Koningin Wilhelminaplein was €468.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Koningin Wilhelminaplein.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Koningin Wilhelminaplein:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Koningin Wilhelminaplein% verschil
2023€468.00019%
2022€394.0002,34%
2021€385.0002,39%
2020€376.00013%
2019€332.0009,6%
2018€303.00017%
2017€260.00012%
2016€233.00023%
2015€190.000-4,52%
2014€199.000-0,50%
2013€200.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Koningin Wilhelminaplein is met €268.000 gestegen van €200.000 in 2013 tot €468.000 in 2023 (dat is een stijging van 134%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €26.800 (9,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Koningin Wilhelminaplein is €468.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 6% en er zijn 1.650 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Westlandgracht (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Koningin Wilhelminaplein wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Koningin Wilhelminaplein: er zijn 2.259 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Koningin Wilhelminaplein.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.513 totaal in de buurt Koningin Wilhelminaplein

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Koningin Wilhelminaplein telt in totaal 2.513 adressen, met 2.511 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Koningin Wilhelminaplein liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Koningin Wilhelminaplein

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Koningin Wilhelminaplein. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Koningin Wilhelminaplein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Koningin Wilhelminaplein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Koningin Wilhelminaplein per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Koningin Wilhelminaplein:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238209651.180
20229758981.097
20211.0058231.007
2020985814996
20191.005738902
20181.005578707
20171.040538657
20161.040515630
2015981609745
20141.021609744
20131.029589721

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 28%, herkomst uit Europese landen: 33% en herkomst uit landen buiten Europa: 40% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 44%, herkomst uit Europa: 25% en herkomst van buiten Europa: 31%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Koningin Wilhelminaplein
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Koningin Wilhelminaplein in 2022 zijn Westers (1.085 inwoners) en Overig (685 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Koningin Wilhelminaplein: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Koningin Wilhelminaplein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Koningin Wilhelminaplein zijn A (493 adressen) en B (448 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Koningin Wilhelminaplein: 493 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Koningin Wilhelminaplein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Koningin Wilhelminaplein. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Koningin Wilhelminaplein vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Koningin Wilhelminaplein.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Koningin Wilhelminaplein voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Koningin Wilhelminaplein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau World Fashion Centre in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau World Fashion Centre in Amsterdam is uitgebracht. Stembureau World Fashion Centre in Amsterdam was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Koningin Wilhelminaplein. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau World Fashion Centre in Amsterdam bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Koningin Wilhelminaplein stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€48.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Koningin Wilhelminaplein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Westlandgracht (Koningin Wilhelminaplein is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Westlandgracht is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Koningin Wilhelminaplein is €48.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €55.600. Buurt Koningin Wilhelminaplein telt 2.500 inkomensontvangers op 2.975 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,0% procent van de huishoudens in buurt Koningin Wilhelminaplein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Westlandgracht (Koningin Wilhelminaplein is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Westlandgracht is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (630 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Koningin Wilhelminaplein (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Koningin Wilhelminaplein zijn in totaal 630 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 630 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 625 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Koningin Wilhelminaplein. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Koningin Wilhelminaplein
Er zijn 22 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Koningin Wilhelminaplein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Koningin Wilhelminaplein op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 22 elektrische auto’s in de buurt Koningin Wilhelminaplein. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Koningin Wilhelminaplein die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 751 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Koningin Wilhelminaplein in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Koningin Wilhelminaplein geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 982 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Koningin Wilhelminaplein (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 691 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Koningin Wilhelminaplein in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Koningin Wilhelminaplein geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 133 misdrijven in de buurt Koningin Wilhelminaplein geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Koningin Wilhelminaplein, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Koningin Wilhelminaplein zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.741 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Koningin Wilhelminaplein 133 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Koningin Wilhelminaplein in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (51 delicten) en Horizontale fraude (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Koningin Wilhelminaplein.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 14 misdrijven in de buurt Koningin Wilhelminaplein geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Koningin Wilhelminaplein met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Koningin Wilhelminaplein over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 31,60 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Koningin Wilhelminaplein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Koningin Wilhelminaplein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Koningin Wilhelminaplein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Koningin Wilhelminaplein genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Koningin Wilhelminaplein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Koningin Wilhelminaplein geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Koningin Wilhelminaplein heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Koningin Wilhelminaplein sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Koningin Wilhelminaplein heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Koningin Wilhelminaplein heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Koningin Wilhelminaplein heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Koningin Wilhelminaplein voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Koningin Wilhelminaplein heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Koningin Wilhelminaplein doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Koningin Wilhelminaplein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Koningin Wilhelminaplein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal630Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie25Aantal2022
G+I Handel en horeca165Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening185Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.975Aantal2023
Mannen1.610Aantal2023
Vrouwen1.360Aantal2023
0 tot 15 jaar250Aantal2023
15 tot 25 jaar230Aantal2023
25 tot 45 jaar1.940Aantal2023
45 tot 65 jaar370Aantal2023
65 jaar of ouder185Aantal2023
Ongehuwd2.095Aantal2023
Gehuwd745Aantal2023
Gescheiden100Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid12.109Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag240Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar440Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.880Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2022
WMO cliënten40Aantal2022
WMO cliënten relatief13Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.870Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning640Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming38%Percentage2022
Energielabels Definitief1.459Aantal2023
Energielabels Voorlopig242Aantal2023
Energielabels Onbepaald763Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++11Aantal2023
Energielabels A++42Aantal2023
Energielabels A+324Aantal2023
Energielabels A493Aantal2023
Energielabels B448Aantal2023
Energielabels C363Aantal2023
Energielabels D18Aantal2023
Energielabels E2Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn28%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht32%percentage2020
Ernstig overgewicht6%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters68%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk65%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk50%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam38%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk14%percentage2020
Mantelzorger6%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)7%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)5%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen21%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid18%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt15%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.835Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens980Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen625Aantal2023
Huishoudens met kinderen230Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie83%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€55.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€48.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen19%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen46%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€19x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW160Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland820Aantal2023
Herkomst Europa965Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.180Aantal2023
Geboren in Nederland820Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa850Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa925Aantal2023
Autochtoon975Aantal2022
Westers totaal1.085Aantal2022
Niet-westers totaal910Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije100Aantal2022
Overig niet-westers685Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal94Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting15Aantal2022
Verkeersovertredingen9Aantal2022
Vernieling7Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven133Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km111Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km144Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km585Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km272Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km101Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km440Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km262Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.071Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km173,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km429Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km522Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km85Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km230Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km66Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km48Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand10,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km68Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363FP02Code2023
RegionaamKoningin WilhelminapleinNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363FP02Code2023
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2023
Oppervlakte land25Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1062.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid6.943Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.513Aantal2023
Adressen met postcode2.464Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.261Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.513Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.261Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen109Aantal2023
Panden133Aantal2023
Adressen met panden2.462Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 1970356Aantal2023
Panden 1970 tot 19802Aantal2023
Panden 1980 tot 19901Aantal2023
Panden 1990 tot 2000791Aantal2023
Panden 2000 tot 2010291Aantal2023
Panden 2010 tot 2020321Aantal2023
Panden 2020 en later700Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal595Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine455Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof140Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.421Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.650Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€468.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning0%Percentage2023
Percentage meergezinswoning100%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen22%Percentage2023
Huurwoningen totaal78%Percentage2023
In bezit woningcorporatie2%Percentage2023
In bezit overige verhuurders76%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200060%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200040%Percentage2023
Appartement2.259Aantal2023
Tussen of geschakelde woning0Aantal2023
Hoekwoning0Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning2Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats2Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.250Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Koningin Wilhelminaplein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Koningin Wilhelminaplein
Tabel met 2.513 adressen in de buurt Koningin Wilhelminaplein.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Koningin Wilhelminaplein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Carnapstraat1 t/m 2441062KT t/m 1062KZAmsterdam255
Delflandlaan91062EAAmsterdam1
Elizabeth Anscombestraat1 t/m 5851062LEAmsterdam293
Fregelaan1 t/m 1231062KK t/m 1062KMAmsterdam123
Gerrit Mannourystraat1 t/m 1011062LA t/m 1062LCAmsterdam101
Heemstedestraat401-Amsterdam1
Hodenpijlkade1 t/m 31058LVAmsterdam2
Koningin Wilhelminaplein1 t/m 11481062HG t/m 1062KSAmsterdam913
Terheideweg2 t/m 281062HLAmsterdam14
Victoria Welbystraat1 t/m 6561062KPAmsterdam330
Wittgensteinlaan1 t/m 3601062KA t/m 1062KJAmsterdam480

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 11 openbare ruimtes en 2.513 adressen in de buurt Koningin Wilhelminaplein. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Koningin Wilhelminaplein. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Koningin Wilhelminaplein ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek10582
Postcode numeriek10622462
WoonkernAmsterdam2513
WoonplaatsAmsterdam2513
WijkWestlandgracht2513
GemeenteAmsterdam2513
StadsdeelNieuw-West2513
ProvincieNoord-Holland2513
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht2513
LandNederland2513

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Koningin Wilhelminaplein ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Koningin Wilhelminaplein dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Koningin Wilhelminaplein ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Koningin Wilhelminaplein en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven