Statistieken Kolenkitbuurt-Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Kolenkitbuurt-Noord in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Kolenkitbuurt-Noord in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Kolenkitbuurt-Noord telt 4.805 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kolenkitbuurt-Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kolenkitbuurt-Noord:

JaarAantal inwoners de Kolenkitbuurt-Noord% verschil
20234.8056%
20224.5350,11%
20214.5309%
20204.15511%
20193.7550,94%
20183.720-3,88%
20173.8700,13%
20163.8651,90%
20153.793-0,81%
20143.8248,1%
20133.538geen data

De bevolking van de Kolenkitbuurt-Noord is met 1.267 personen gegroeid van 3.538 personen in 2013 tot 4.805 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 127 personen (3,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Kolenkitbuurt-Noord:

In 2013 waren er 3.538 inwoners in de Kolenkitbuurt-Noord. Het aantal van 3.538 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.805 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.267 (36%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 270 (6%). Het aantal van 4.805 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Kolenkitbuurt-Noord

Kolenkitbuurt-Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 30 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.886 adressen per km2. Er wonen 2.165 huishoudens in de Kolenkitbuurt-Noord. Postcode 1061 is de meest voorkomende postcode in de Kolenkitbuurt-Noord. De Kolenkitbuurt-Noord ligt binnen De Kolenkit in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de Kolenkitbuurt-Noord voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Kolenkitbuurt-Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Kolenkit met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kolenkitbuurt-Noord, 2: Kolenkitbuurt-Zuid, 3: Robert Scottbuurt-West, 4: Laan van Spartaan.

Woningkenmerken
Er zijn 1.912 woningen in de Kolenkitbuurt-Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Kolenkitbuurt-Noord was €449.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Kolenkitbuurt-Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kolenkitbuurt-Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Kolenkitbuurt-Noord% verschil
2023€449.00029%
2022€348.000-3,06%
2021€359.00019%
2020€302.00019%
2019€254.000-0,78%
2018€256.00029%
2017€199.00015%
2016€173.0004,22%
2015€166.0004,40%
2014€159.000-7,6%
2013€172.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Kolenkitbuurt-Noord is met €277.000 gestegen van €172.000 in 2013 tot €449.000 in 2023 (dat is een stijging van 161%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.700 (11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Kolenkitbuurt-Noord met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Kolenkitbuurt-Noord is €449.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 1.912 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk De Kolenkit (oranje) en 3 buurten (blauw). De Kolenkitbuurt-Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Kolenkitbuurt-Noord: er zijn 1.995 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Kolenkitbuurt-Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.215 totaal in de Kolenkitbuurt-Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Kolenkitbuurt-Noord telt in totaal 2.215 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Kolenkitbuurt-Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de Kolenkitbuurt-Noord zijn er 2.107 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Kolenkitbuurt-Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 143 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de Kolenkitbuurt-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Kolenkitbuurt-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Kolenkitbuurt-Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Kolenkitbuurt-Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Kolenkitbuurt-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Kolenkitbuurt-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Kolenkitbuurt-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Kolenkitbuurt-Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Kolenkitbuurt-Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238405553.410
20228655143.156
20218555143.161
20206354933.027
20194504632.842
20184654562.799
20174854742.911
20164754752.915
20155424412.709
20145434452.735
20134834202.579

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Kolenkitbuurt-Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 17%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 71% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 14%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 74%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Kolenkitbuurt-Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Kolenkitbuurt-Noord in 2022 zijn Marokko (1.645 inwoners) en Turkije (795 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Kolenkitbuurt-Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Kolenkitbuurt-Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Kolenkitbuurt-Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Kolenkitbuurt-Noord.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Kolenkitbuurt-Noord:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.900470
Tussenwoning2.350120
Hoekwoning2.0201.080
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.810500
Eigen woning2.080280

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Kolenkitbuurt-Noord zijn A (881 adressen) en D (286 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Kolenkitbuurt-Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Kolenkitbuurt-Noord: 881 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Kolenkitbuurt-Noord voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Kolenkitbuurt-Noord voor 2023:

DichtheidNederlandKolenkitbuurt-Noord
Bevolking53316.017
Adressen2.0555.886
Autos2652.983

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Kolenkitbuurt-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 32 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Kolenkitbuurt-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Kolenkitbuurt-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Kolenkitbuurt-Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Stichting Aminah in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Stichting Aminah in Amsterdam is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de Kolenkitbuurt-Noord. Stembureau Stichting Aminah in Amsterdam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Kolenkitbuurt-Noord ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Stichting Aminah in Amsterdam bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Stichting Aminah in Amsterdam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Kolenkitbuurt-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk De Kolenkit (Kolenkitbuurt-Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk De Kolenkit is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Kolenkitbuurt-Noord is €24.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.500. Kolenkitbuurt-Noord telt 3.400 inkomensontvangers op 4.805 inwoners totaal.
16% van de huishoudens in de Kolenkitbuurt-Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (575 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Kolenkitbuurt-Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Kolenkitbuurt-Noord voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Kolenkitbuurt-Noord zijn in totaal 575 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Kolenkitbuurt-Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Kolenkitbuurt-Noord
Er zijn 25 elektrische auto’s in juli 2024 in de Kolenkitbuurt-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Kolenkitbuurt-Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 25 elektrische auto’s in de Kolenkitbuurt-Noord. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Kolenkitbuurt-Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 947 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Kolenkitbuurt-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Kolenkitbuurt-Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.265 op naam geregistreerde voertuigen in de Kolenkitbuurt-Noord (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 925 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Kolenkitbuurt-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Kolenkitbuurt-Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Kolenkitbuurt-Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 180 misdrijven in de Kolenkitbuurt-Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Kolenkitbuurt-Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Kolenkitbuurt-Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.288 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Kolenkitbuurt-Noord 180 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Kolenkitbuurt-Noord in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (31 delicten) en Overige vermogensdelicten (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Kolenkitbuurt-Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 9 misdrijven in de Kolenkitbuurt-Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Kolenkitbuurt-Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Kolenkitbuurt-Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,19 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Kolenkitbuurt-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Kolenkitbuurt-Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Kolenkitbuurt-Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Kolenkitbuurt-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Kolenkitbuurt-Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Kolenkitbuurt-Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Kolenkitbuurt-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Kolenkitbuurt-Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
59% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Kolenkitbuurt-Noord ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Kolenkitbuurt-Noord per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Kolenkitbuurt-Noord drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Kolenkitbuurt-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Kolenkitbuurt-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in Kolenkitbuurt-Noord.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Kolenkitbuurt-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal575Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie70Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie115Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening140Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.805Aantal2023
Mannen2.415Aantal2023
Vrouwen2.390Aantal2023
0 tot 15 jaar940Aantal2023
15 tot 25 jaar675Aantal2023
25 tot 45 jaar1.880Aantal2023
45 tot 65 jaar980Aantal2023
65 jaar of ouder320Aantal2023
Ongehuwd3.035Aantal2023
Gehuwd1.380Aantal2023
Gescheiden325Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal75Aantal2022
Geboorte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid16.017Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.350Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar990Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.320Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten270Aantal2022
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning280Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming44%Percentage2022
Adressen zonder energielabel270Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel233Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.712Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++26Aantal2024
Energielabels A++52Aantal2024
Energielabels A+84Aantal2024
Energielabels A881Aantal2024
Energielabels B61Aantal2024
Energielabels C228Aantal2024
Energielabels D286Aantal2024
Energielabels E249Aantal2024
Energielabels F39Aantal2024
Energielabels G39Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker25%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn62%percentage2022
Drinker46%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk65%percentage2022
Lopen naar school of werk41%percentage2022
Fietsen naar school of werk43%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam65%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam26%percentage2022
Emotioneel eenzaam46%percentage2022
Sociaal eenzaam48%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen45%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren13%percentage2020
Mist emotionele steun14%percentage2022
Vrijwilligerswerk13%percentage2022
Mantelzorger10%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid59%percentage2022
Niet-specifieke klachten63%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten40%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht29%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht36%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie23%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie61%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken36%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking13%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.165Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens980Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen425Aantal2023
Huishoudens met kinderen765Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen9,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum22%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum25%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand390Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO230Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW270Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland840Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.965Aantal2023
Herkomst Europa555Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.410Aantal2023
Geboren in Nederland840Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.635Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa460Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.775Aantal2023
Autochtoon865Aantal2022
Westers totaal470Aantal2022
Niet-westers totaal3.200Aantal2022
Marokko1.645Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname190Aantal2022
Turkije795Aantal2022
Overig niet-westers540Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal97Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting21Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling15Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven180Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km103Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km150Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km606Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km65Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km361Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km119Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km485Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km196Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.125Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km217,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km428Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km523Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km204Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km98Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km65Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km67Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363ED01Code2023
RegionaamKolenkitbuurt-NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363ED01Code2023
Oppervlakte totaal30Aantal hectaren2023
Oppervlakte land30Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.886Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.215Aantal2024
Adressen met postcode2.205Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.107Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie40Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie27Aantal2024
Verblijfsobjecten2.215Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres262Aantal2024
Adressen met pand2.215Aantal2024
Percelen met adres42Aantal2024
Adressen met perceel2.215Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.215Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.107Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970143Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020111Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195044Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.191Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201083Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020767Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later127Aantal2024
Postcodegebied1055JR-1061HZNaam2024
Meest voorkomende postcode1061Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal32Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal895Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine675Aantal2023
Personenautos - overige brandstof220Aantal2023
Personenautos per huishouden0,41Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.983Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.912Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€449.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning6%Percentage2023
Percentage meergezinswoning94%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen14%Percentage2023
Huurwoningen totaal86%Percentage2023
In bezit woningcorporatie66%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200051%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200049%Percentage2023
Appartement1.995Aantal2024
Tussen of geschakelde woning106Aantal2024
Hoekwoning6Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.108Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Kolenkitbuurt-Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Kolenkitbuurt-Noord
Tabel met 2.215 adressen in de Kolenkitbuurt-Noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Kolenkitbuurt-Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akbarstraat1 t/m 2171061DP t/m 1061EGAmsterdam352
Berceusestraat1 t/m 1771061HXAmsterdam109
Bos en Lommerplein286 t/m 3021055RW t/m 1061CWAmsterdam8
Bos en Lommerweg246 t/m 4321061DJAmsterdam108
De Roos van Dekamaweg1 t/m 311061HR t/m 1061HTAmsterdam34
De Schaapherderstraat1 t/m 501061GN t/m 1061GXAmsterdam290
Elfendansstraat2 t/m 1131061BRAmsterdam65
Ferdinand Huyckstraat1 t/m 761061HD t/m 1061HWAmsterdam116
Flierefluiterpad--Amsterdam0
Jan van Schaffelaarplantsoen1 t/m 351061DK t/m 1061DNAmsterdam72
Lauernessestraat1 t/m 401061ES t/m 1061GBAmsterdam160
Leeuwendalersweg25 t/m 3981061BA t/m 1061BDAmsterdam159
Lidewijdepad3 t/m 1781055JR t/m 1061HZAmsterdam69
Majoor Fransweg2 t/m 401061HK t/m 1061HPAmsterdam81
Meimorgenstraat1 t/m 1481061BNAmsterdam65
Nannoplein2 t/m 101061BPAmsterdam5
Nannostraat--Amsterdam0
Piet Paaltjenspad1 t/m 191061GCAmsterdam19
Sinjeur Semeynsstraat25 t/m 921061GD t/m 1061GMAmsterdam170
Sportpark Multatuliweg--Amsterdam0
Vrouwengelukhof1 t/m 2961061BSAmsterdam231
Wiltzanghlaan57 t/m 1451061GZ t/m 1061HCAmsterdam102

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 22 openbare ruimtes en 2.215 adressen in de Kolenkitbuurt-Noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Kolenkitbuurt-Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Kolenkitbuurt-Noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek105547
Postcode numeriek10612158
WoonkernAmsterdam2215
WoonplaatsAmsterdam2218
WijkDe Kolenkit2218
GemeenteAmsterdam2218
StadsdeelWest2215
ProvincieNoord-Holland2218
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht2218
LandNederland2218

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Kolenkitbuurt-Noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de Kolenkitbuurt-Noord dat in het betreffende gebied ligt.

Kolenkitbuurt-Noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Kolenkitbuurt-Noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven