Statistieken wijk Grachtengordel-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Grachtengordel-Zuid telt 5.865 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Grachtengordel-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Grachtengordel-Zuid:

JaarAantal inwoners de wijk Grachtengordel-Zuid% verschil
20235.8654,36%
20225.6204,46%
20215.380-1,01%
20205.4351,02%
20195.3800,56%
20185.350-1,02%
20175.405-0,64%
20165.440-0,06%
20155.4430,41%
20145.4210,24%
20135.408geen data

De bevolking van de wijk Grachtengordel-Zuid is met 457 inwoners gestegen van 5.408 inwoners in 2013 tot 5.865 inwoners in 2023 (dat is een toename van 8,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 46 inwoners (0,83%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid:

In 2013 waren er 5.408 inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid. In 2018 is het aantal gedaald tot 5.350 inwoners. Dit is een daling van 58 (-1,07%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -55 (-1,02%). Het aantal van 5.350 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.865 inwoners. De stijging ten opzichte van 2018 is 515 (9,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 245 (4,36%). Het aantal van 5.865 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Grachtengordel-Zuid

Wijk Grachtengordel-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 64 hectare, waarvan 52 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 9.444 adressen per km2. De wijk Grachtengordel-Zuid ligt in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de wijk Grachtengordel-Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Grachtengordel-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Grachtengordel-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Leidsegracht-Zuid, 2: Geelvinckbuurt, 3: Rembrandtplein en omgeving, 4: Spiegelbuurt, 5: Amstelveldbuurt, 6: Vijzelstraatbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 3.596 woningen in de wijk Grachtengordel-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Grachtengordel-Zuid was €942.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Grachtengordel-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Grachtengordel-Zuid% verschil
2023€942.00012%
2022€838.0000,36%
2021€835.0002,08%
2020€818.0006,8%
2019€766.0009,6%
2018€699.00010%
2017€635.00019%
2016€533.00067%
2015€319.0003,24%
2014€309.000-2,83%
2013€318.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Grachtengordel-Zuid is met €624.000 gestegen van €318.000 in 2013 tot €942.000 in 2023 (dat is een stijging van 196%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €62.400 (13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Grachtengordel-Zuid is €942.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 3.596 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen) en 109 wijken (oranje). De wijk Grachtengordel-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Grachtengordel-Zuid: er zijn 3.158 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Grachtengordel-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.017 totaal in de wijk Grachtengordel-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Grachtengordel-Zuid telt in totaal 5.017 adressen, met 4.936 verblijfsobjecten en 81 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in wijk Grachtengordel-Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de wijk Grachtengordel-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Grachtengordel-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Grachtengordel-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Grachtengordel-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Grachtengordel-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Grachtengordel-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.7651.5551.545
20222.8701.3791.371
20212.8301.2791.271
20202.9051.2691.261
20192.9701.2091.201
20183.0151.1711.164
20173.1151.1491.141
20163.2651.0911.084
20153.2811.0771.071
20143.2651.0711.065
20133.3101.0461.040

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 47%, herkomst uit Europese landen: 27% en herkomst uit landen buiten Europa: 26% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 61%, herkomst uit Europa: 19% en herkomst van buiten Europa: 19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Grachtengordel-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Grachtengordel-Zuid in 2022 zijn Westers (1.925 inwoners) en Overig (625 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Grachtengordel-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Grachtengordel-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Grachtengordel-Zuid zijn G (1.908 adressen) en F (492 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Grachtengordel-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Grachtengordel-Zuid: 1.908 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 58 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Grachtengordel-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Grachtengordel-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Grachtengordel-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Grachtengordel-Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Grachtengordel-Zuid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Grachtengordel-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Grachtengordel-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Grachtengordel-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de wijk Grachtengordel-Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Grachtengordel-Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€64.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Grachtengordel-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Grachtengordel-Zuid is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Grachtengordel-Zuid is €64.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €74.400. Wijk Grachtengordel-Zuid telt 4.700 inkomensontvangers op 5.865 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,9% procent van de huishoudens in wijk Grachtengordel-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Grachtengordel-Zuid is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (4.025 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Grachtengordel-Zuid zijn in totaal 4.025 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.025 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.020 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Grachtengordel-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Grachtengordel-Zuid
Er zijn 127 elektrische auto’s in april 2024 in de wijk Grachtengordel-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Grachtengordel-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 127 elektrische auto’s in de wijk Grachtengordel-Zuid. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Grachtengordel-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.443 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Grachtengordel-Zuid in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Grachtengordel-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.232 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Grachtengordel-Zuid (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.524 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Grachtengordel-Zuid in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Grachtengordel-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Grachtengordel-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.753 misdrijven in de wijk Grachtengordel-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Grachtengordel-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Grachtengordel-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 35.614 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Grachtengordel-Zuid 2.753 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Grachtengordel-Zuid in 2023 zijn Zakkenrollerij (580 delicten) en Overige vermogensdelicten (567 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Grachtengordel-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 161 misdrijven in de wijk Grachtengordel-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Grachtengordel-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Grachtengordel-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 347,83 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Grachtengordel-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Grachtengordel-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Grachtengordel-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Grachtengordel-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Grachtengordel-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
73% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
16% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Grachtengordel-Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Grachtengordel-Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Grachtengordel-Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Grachtengordel-Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Grachtengordel-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Grachtengordel-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Grachtengordel-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.025Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie135Aantal2023
G+I Handel en horeca960Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie455Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed535Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.250Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg270Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten410Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.865Aantal2023
Mannen3.160Aantal2023
Vrouwen2.705Aantal2023
0 tot 15 jaar420Aantal2023
15 tot 25 jaar865Aantal2023
25 tot 45 jaar2.380Aantal2023
45 tot 65 jaar1.390Aantal2023
65 jaar of ouder800Aantal2023
Ongehuwd3.990Aantal2023
Gehuwd1.420Aantal2023
Gescheiden315Aantal2023
Verweduwd145Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid11.279Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag320Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.220Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.540Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,10%Percentage2022
WMO cliënten125Aantal2022
WMO cliënten relatief22Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.160Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.540Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.210Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.310Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel1.077Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.350Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.590Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++30Aantal2024
Energielabels A+55Aantal2024
Energielabels A313Aantal2024
Energielabels B214Aantal2024
Energielabels C475Aantal2024
Energielabels D205Aantal2024
Energielabels E242Aantal2024
Energielabels F492Aantal2024
Energielabels G1.908Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn24%percentage2020
Drinker90%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker11%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht67%percentage2020
Overgewicht30%percentage2020
Ernstig overgewicht6%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn66%percentage2020
Wekelijkse sporters69%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk54%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)7%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)5%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid87%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid20%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.760Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.335Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen990Aantal2023
Huishoudens met kinderen435Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers72%Percentage2022
Percentage zelfstandigen28%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€74.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€64.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen38%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar60%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€52x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.765Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.100Aantal2023
Herkomst Europa1.555Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.545Aantal2023
Geboren in Nederland2.760Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa275Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa415Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.280Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.130Aantal2023
Autochtoon2.870Aantal2022
Westers totaal1.925Aantal2022
Niet-westers totaal825Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers625Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.040Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven266Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting66Aantal2023
Verkeersovertredingen120Aantal2023
Vernieling98Aantal2023
Overige misdrijven161Aantal2023
Totaal misdrijven2.753Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km127Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km88Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km160Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km60Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km614Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km951Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km81Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km521Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km649Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km62Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km577Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km825Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km194Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1.432Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.997Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km372,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km434Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km516Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km123Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km312Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km157Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km90Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km79Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km58Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km49Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km66Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km53Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK0363AGCode2023
RegionaamGrachtengordel-ZuidNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode0363AG00Code2023
Oppervlakte totaal64Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid9.444Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.017Aantal2024
Adressen met postcode4.993Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.741Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie312Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie54Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie386Aantal2024
Adressen met logiesfunctie35Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie363Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie156Aantal2024
Verblijfsobjecten4.936Aantal2024
Ligplaatsen81Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.558Aantal2024
Adressen met pand4.913Aantal2024
Percelen met adres1.700Aantal2024
Adressen met perceel5.017Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.017Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.741Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 1700466Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900777Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925146Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195049Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197027Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198018Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199040Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200015Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201012Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20206Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17001.254Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002.215Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925550Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950217Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970122Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980122Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990272Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200071Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201067Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202015Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied1017AA-1017VSNaam2024
Meest voorkomende postcode1017Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade41Aantal2022
Verkeersongevallen totaal58Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.700Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.155Aantal2023
Personenautos - overige brandstof545Aantal2023
Personenautos per huishouden0,45Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.269Aantal2023
Motorfietsen175Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.596Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€942.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning13%Percentage2023
Percentage meergezinswoning87%Percentage2023
Percentage bewoond78%Percentage2023
Percentage onbewoond22%Percentage2023
Koopwoningen37%Percentage2023
Huurwoningen totaal62%Percentage2023
In bezit woningcorporatie4%Percentage2023
In bezit overige verhuurders58%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement3.158Aantal2024
Tussen of geschakelde woning492Aantal2024
Hoekwoning48Aantal2024
Tweeonder1kap29Aantal2024
Vrijstaande woning14Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.195Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Grachtengordel-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!