Statistieken buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats telt 5 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats:

JaarAantal inwoners de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats% verschil
20235-50%
202210100%
202150%
202050%
201950%
201850%
201750%
20165-17%
201560%
201460%
20136geen data

De bevolking van de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats is met 1 inwoner gedaald van 6 inwoners in 2013 tot 5 inwoners in 2023 (dat is een daling van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 inwoners (3,33%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats:

In 2013 waren er 6 inwoners in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. In 2016 is het aantal gedaald tot 5 inwoners. Dit is een daling van 1 (-17%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -1 (-17%). Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2021. In 2022 is het aantal gestegen tot 10 inwoners. De stijging ten opzichte van 2021 is 5 (100%). Het aantal van 10 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 5 inwoners. Dit is een daling van 5 (-50%) ten opzichte van 2022. Het aantal van 5 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats

Buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare, waarvan 38 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.860 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Postcode 1097 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. De buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats ligt binnen Betondorp in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Betondorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwe Oosterbegraafplaats, 2: Betondorp, 3: Drieburg.

Woningkenmerken
Er zijn 3 woningen in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats was €197.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats% verschil
2015€172.000-7%
2014€185.000-6,1%
2013€197.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats is met €25.000 gedaald van €197.000 in 2013 tot €172.000 in 2015 (dat is een afname van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2015 was €-12.500 (-6,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon dalende trend: De cijfers dalen ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats is €172.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 3 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Betondorp (oranje) en 2 buurten (blauw). De buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats: er zijn 3 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 15 totaal in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats telt in totaal 15 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats zijn er 8 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel bijeenkomstfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023005
2022505
2021500
2020500
2019005
2018005
2017005
2016005
20151007
20141006
20131006

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 0%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 100% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 62%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 38%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats in 2022 zijn Overig (5 inwoners) en Westers (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats zijn A (4 adressen) en F (3 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats: 4 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Servicepunt het Brinkhuis in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Servicepunt het Brinkhuis in Amsterdam is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Stembureau Servicepunt het Brinkhuis in Amsterdam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Servicepunt het Brinkhuis in Amsterdam bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Servicepunt het Brinkhuis in Amsterdam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Betondorp (Nieuwe Oosterbegraafplaats is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Betondorp is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats is €20.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.500. Buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats telt 0 inkomensontvangers op 5 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
18% procent van de huishoudens in buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Betondorp (Nieuwe Oosterbegraafplaats is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Betondorp is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats zijn in totaal 0 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats
Er zijn 7 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7 elektrische auto’s in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 15 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 18 misdrijven in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 103 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 17 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats 18 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (12 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3.000,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Amsterdam.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2015
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2023
Mannen5Aantal2023
Vrouwen5Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar5Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd5Aantal2023
Gescheiden5Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid13Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.160Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.090Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.880Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.900Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.130Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel7Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8Aantal2024
Adressen met definitief energielabel0Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A4Aantal2024
Energielabels B0Aantal2024
Energielabels C1Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F3Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentagegeen data
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentagegeen data
Zware drinkergeen datapercentagegeen data
Overmatige drinkergeen datapercentagegeen data
Ondergewichtgeen datapercentagegeen data
Normaal gewichtgeen datapercentagegeen data
Overgewichtgeen datapercentagegeen data
Ernstig overgewichtgeen datapercentagegeen data
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Lopen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentagegeen data
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentagegeen data
Emotioneel eenzaamgeen datapercentagegeen data
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentagegeen data
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentagegeen data
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.500Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.900Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar50%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen68%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen5,6%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen18%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum18%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand1Aantal2015
Personen per soort uitkering - AO1Aantal2015
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering - AOW4Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland0Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal15Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven18Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km19Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km68Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km68Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km87Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km335Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2015
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km164Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km53Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km235Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km84Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km429Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km59,60Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km371Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km429Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km28Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km120Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km32Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km86Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km61Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km60Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km48Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km45Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km54Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363MP02Code2023
RegionaamNieuwe OosterbegraafplaatsNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363MP02Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land38Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.860Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal15Aantal2024
Adressen met postcode13Aantal2024
Adressen met woonfunctie3Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten15Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres10Aantal2024
Adressen met pand15Aantal2024
Percelen met adres3Aantal2024
Adressen met perceel15Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom15Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1097GA-1097STNaam2024
Meest voorkomende postcode1097Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5Aantal2023
Personenautos - overige brandstof0Aantal2023
Personenautos per huishouden1,00Aantal2022
Personenautos naar oppervlakte13Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€172.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning31%Percentage2015
Percentage meergezinswoning69%Percentage2015
Percentage bewoond97%Percentage2015
Percentage onbewoond3%Percentage2015
Koopwoningen14%Percentage2015
Huurwoningen totaal86%Percentage2015
In bezit woningcorporatie84%Percentage2015
In bezit overige verhuurders2%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2015
Appartement3Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.12Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats
Tabel met 15 adressen in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Kruislaan124 t/m 1341097GAAmsterdam7
Middenweg150 t/m 152-Amsterdam2
Nieuwe Oosterbegraafplaats--Amsterdam0
Rozenburglaan3 t/m 91097GAAmsterdam5
Zaaiersweg21097STAmsterdam1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 5 openbare ruimtes en 15 adressen in de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek109713
WoonkernAmsterdam15
WoonplaatsAmsterdam16
WijkBetondorp16
GemeenteAmsterdam16
StadsdeelOost15
ProvincieNoord-Holland16
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht16
LandNederland16

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nieuwe Oosterbegraafplaats en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven