Statistieken wijk Weesperbuurt/Plantage

Aantal inwoners per jaar
(afname van 7,9% naar 7.310 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Weesperbuurt/Plantage. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Weesperbuurt/Plantage is met 631 personen gedaald van 7.941 in 2013 tot 7.310 in 2022 (dat is 7,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Weesperbuurt/Plantage

Wijk Weesperbuurt/Plantage heeft afgerond een totale oppervlakte van 92 hectare, waarvan 78 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.838 adressen per km2. De wijk Weesperbuurt/Plantage ligt in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de wijk Weesperbuurt/Plantage voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Weesperbuurt/Plantage
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Weesperbuurt/Plantage met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Plantage, 2: Weesperbuurt, 3: Alexanderplein en omgeving, 4: Sarphatistrook.

Woningkenmerken
Er zijn 4.331 woningen in de wijk Weesperbuurt/Plantage.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote groei van 82% naar €567.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Weesperbuurt/Plantage. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Weesperbuurt/Plantage, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Weesperbuurt/Plantage is met €254.886 gestegen van €312.113 in 2013 tot €567.000 in 2022 (dat is 82%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 5.347 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Weesperbuurt/Plantage telt in totaal 5.347 adressen, met 5.255 verblijfsobjecten en 92 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Weesperbuurt/Plantage. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Weesperbuurt/Plantage. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Weesperbuurt/Plantage. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Weesperbuurt/Plantage, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Weesperbuurt/Plantage is met 842 personen gedaald van 4.912 in 2013 tot 4.070 in 2022 (dat is 17%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond wijk Weesperbuurt/Plantage
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Weesperbuurt/Plantage in 2022 zijn Westers (2.120 inwoners) en Overig (730 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Weesperbuurt/Plantage: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Weesperbuurt/Plantage

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Weesperbuurt/Plantage is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de wijk Weesperbuurt/Plantage. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Amsterdam als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk Weesperbuurt/Plantage.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Inwoners naar leeftijd - wijk Weesperbuurt/Plantage


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Weesperbuurt/Plantage


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Weesperbuurt/Plantage.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Weesperbuurt/Plantage. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de wijk Weesperbuurt/Plantage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Weesperbuurt/Plantage.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Weesperbuurt/Plantage genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de wijk Weesperbuurt/Plantage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Weesperbuurt/Plantage.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 856 misdrijven in de wijk Weesperbuurt/Plantage geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Weesperbuurt/Plantage, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de wijk Weesperbuurt/Plantage zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 10.091 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 10.091 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.922 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Weesperbuurt/Plantage 856 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Weesperbuurt/Plantage in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (231 delicten) en Overige vermogensdelicten (118 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Weesperbuurt/Plantage.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 64 misdrijven in de wijk Weesperbuurt/Plantage geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Weesperbuurt/Plantage met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Weesperbuurt/Plantage over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 86,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Weesperbuurt/Plantage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Weesperbuurt/Plantage.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Weesperbuurt/Plantage. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€46.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Weesperbuurt/Plantage.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Weesperbuurt/Plantage is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Weesperbuurt/Plantage is €46.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €53.100. Wijk Weesperbuurt/Plantage telt 5.900 inkomensontvangers op 7.310 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,1% procent van de huishoudens in wijk Weesperbuurt/Plantage heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Weesperbuurt/Plantage is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.210 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Weesperbuurt/Plantage (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Weesperbuurt/Plantage zijn in totaal 2.210 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.210 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.200 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Weesperbuurt/Plantage
Er waren 34 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Weesperbuurt/Plantage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Weesperbuurt/Plantage. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Weesperbuurt/Plantage vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Weesperbuurt/Plantage op 3 januari 2023 zijn G (1.545 adressen) en C (866 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Weesperbuurt/Plantage. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Weesperbuurt/Plantage: 1.545 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Weesperbuurt/Plantage.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Weesperbuurt/Plantage voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Weesperbuurt/Plantage ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 wijk Weesperbuurt/Plantage: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Weesperbuurt/Plantage voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.210Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie75Aantal2021
G+I Handel en horeca215Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie260Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed200Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening735Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg315Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten400Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.310Aantal2022
Mannen3.660Aantal2022
Vrouwen3.640Aantal2022
0 tot 15 jaar595Aantal2022
15 tot 25 jaar1.135Aantal2022
25 tot 45 jaar2.655Aantal2022
45 tot 65 jaar1.715Aantal2022
65 jaar of ouder1.210Aantal2022
Ongehuwd5.115Aantal2022
Gehuwd1.490Aantal2022
Gescheiden520Aantal2022
Verweduwd180Aantal2022
Westers totaal2.120Aantal2022
Geboorte totaal75Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal70Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid9.411,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag790Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.570Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.220Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,10%Percentage2020
WMO cliënten445Aantal2021
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.610Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.610Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.840Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.610Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.964Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.879Aantal2023
Energielabels Onbepaald472Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++253Aantal2023
Energielabels A++81Aantal2023
Energielabels A+24Aantal2023
Energielabels A381Aantal2023
Energielabels B816Aantal2023
Energielabels C866Aantal2023
Energielabels D333Aantal2023
Energielabels E324Aantal2023
Energielabels F220Aantal2023
Energielabels G1.545Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn27%percentage2020
Drinker89%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht66%percentage2020
Overgewicht30%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn63%percentage2020
Wekelijkse sporters65%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk34%percentage2020
Fietsen naar school of werk54%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam34%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.610Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.895Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.115Aantal2022
Huishoudens met kinderen600Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers71%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers5.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€53.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€46.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar49%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€33x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand130Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO190Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.100Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.070Aantal2022
Niet-westers totaal1.120Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba60Aantal2022
Suriname185Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers730Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal631Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven42Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting59Aantal2022
Verkeersovertredingen65Aantal2022
Vernieling29Aantal2022
Overige misdrijven12Aantal2022
Totaal misdrijven856Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km67Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km120Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km88Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km150Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km568Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km903Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km29Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km481Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km639Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km28Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km541Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km785Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km69Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km1.270Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km1.928Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km372,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km439Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km504Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km123Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km291Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km62Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km148Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km79Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km59Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,08Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,52Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,17Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,52Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,91Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,91Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,32Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,58Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,98Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,49Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km49Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km56Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036308Code2022
RegionaamWeesperbuurt/PlantageNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode03630800Code2022
Oppervlakte totaal92Aantal hectaren2022
Oppervlakte land78Aantal hectaren2022
Oppervlakte water14Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid7.838Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal5.347Aantal2023
Adressen met postcode5.315Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.745Aantal2023
Panden979Aantal2023
Percelen982Aantal2023
Panden voor 170059Aantal2023
Panden 1700 tot 19002.651Aantal2023
Panden 1900 tot 1925848Aantal2023
Panden 1925 tot 1950113Aantal2023
Panden 1950 tot 1970197Aantal2023
Panden 1970 tot 198076Aantal2023
Panden 1980 tot 1990577Aantal2023
Panden 1990 tot 2000469Aantal2023
Panden 2000 tot 2010201Aantal2023
Panden 2010 tot 202011Aantal2023
Panden 2020 en later5Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade20Aantal2021
Verkeersongevallen totaal34Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.930Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.325Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof610Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.487Aantal2022
Motorfietsen135Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.331Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€567.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning2%Percentage2022
Percentage meergezinswoning98%Percentage2022
Percentage bewoond88%Percentage2022
Percentage onbewoond12%Percentage2022
Koopwoningen35%Percentage2022
Huurwoningen totaal65%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders36%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200095%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Weesperbuurt/Plantage voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Wijk Weesperbuurt/Plantage is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.