Statistieken wijk Nieuwmarkt/Lastage

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Nieuwmarkt/Lastage telt 9.910 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage:

JaarAantal inwoners de wijk Nieuwmarkt/Lastage% verschil
20239.9101,54%
20229.7601,35%
20219.630-0,82%
20209.7100,41%
20199.670-1,02%
20189.7701,30%
20179.6450,42%
20169.6050,10%
20159.5950,40%
20149.5570,24%
20139.534geen data

De bevolking van de wijk Nieuwmarkt/Lastage is met 376 inwoners toegenomen van 9.534 inwoners in 2013 tot 9.910 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 3,94%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 38 inwoners (0,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage:

In 2013 telde de wijk Nieuwmarkt/Lastage 9.534 inwoners. Het aantal van 9.534 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.910 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 376 (3,94%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 150 (1,54%). Het aantal van 9.910 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Nieuwmarkt/Lastage

Wijk Nieuwmarkt/Lastage heeft afgerond een totale oppervlakte van 107 hectare, waarvan 71 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.150 adressen per km2. De wijk Nieuwmarkt/Lastage ligt in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de wijk Nieuwmarkt/Lastage voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Nieuwmarkt/Lastage
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwmarkt/Lastage met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oosterdokseiland, 2: Scheepvaarthuisbuurt, 3: Lastage, 4: Rapenburg, 5: Nieuwmarkt, 6: Uilenburg, 7: Zuiderkerkbuurt, 8: Valkenburg, 9: Waterloopleinbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 6.267 woningen in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Nieuwmarkt/Lastage was €589.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Nieuwmarkt/Lastage% verschil
2023€589.00016%
2022€506.000-1,94%
2021€516.0004,88%
2020€492.0006,5%
2019€462.0005,5%
2018€438.00012%
2017€391.00015%
2016€340.0006,6%
2015€319.0003,24%
2014€309.000-2,83%
2013€318.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Nieuwmarkt/Lastage is met €271.000 toegenomen van €318.000 in 2013 tot €589.000 in 2023 (dat is een stijging van 85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.100 (6,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Nieuwmarkt/Lastage is €589.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 6.267 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen) en 109 wijken (oranje). De wijk Nieuwmarkt/Lastage wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Nieuwmarkt/Lastage: er zijn 6.216 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.707 totaal in de wijk Nieuwmarkt/Lastage

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Nieuwmarkt/Lastage telt in totaal 7.707 adressen, met 7.518 verblijfsobjecten en 189 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in wijk Nieuwmarkt/Lastage liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Nieuwmarkt/Lastage zijn er 6.488 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 551 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Nieuwmarkt/Lastage

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Nieuwmarkt/Lastage


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Nieuwmarkt/Lastage


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Nieuwmarkt/Lastage per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.0502.1902.670
20225.2452.0352.480
20215.3551.9262.349
20205.4501.9202.340
20195.5601.8522.258
20185.6451.8592.266
20175.7001.7782.167
20165.8351.6992.071
20155.8361.6922.063
20145.8081.6862.055
20135.8891.6422.001

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 51%, herkomst uit Europese landen: 22% en herkomst uit landen buiten Europa: 27% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 62%, herkomst uit Europa: 17% en herkomst van buiten Europa: 21%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Nieuwmarkt/Lastage
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Nieuwmarkt/Lastage in 2022 zijn Westers (2.845 inwoners) en Overig (1.120 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Nieuwmarkt/Lastage: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Nieuwmarkt/Lastage zijn G (1.890 adressen) en C (1.460 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Nieuwmarkt/Lastage: 1.890 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 133 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Nieuwmarkt/Lastage vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Nieuwmarkt/Lastage.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Nieuwmarkt/Lastage voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Nieuwmarkt/Lastage ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Nieuwmarkt/Lastage

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de wijk Nieuwmarkt/Lastage. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€44.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Nieuwmarkt/Lastage.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Nieuwmarkt/Lastage is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Nieuwmarkt/Lastage is €44.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €50.300. Wijk Nieuwmarkt/Lastage telt 8.300 inkomensontvangers op 9.910 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12% procent van de huishoudens in wijk Nieuwmarkt/Lastage heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Nieuwmarkt/Lastage is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (3.055 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Nieuwmarkt/Lastage (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Nieuwmarkt/Lastage zijn in totaal 3.055 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Nieuwmarkt/Lastage
Er zijn 533 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Nieuwmarkt/Lastage op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 533 elektrische auto’s in de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Nieuwmarkt/Lastage die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.581 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Nieuwmarkt/Lastage in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Nieuwmarkt/Lastage geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.360 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Nieuwmarkt/Lastage (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.590 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Nieuwmarkt/Lastage in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Nieuwmarkt/Lastage geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.898 misdrijven in de wijk Nieuwmarkt/Lastage geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Nieuwmarkt/Lastage, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Nieuwmarkt/Lastage zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 23.339 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Nieuwmarkt/Lastage 1.898 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Nieuwmarkt/Lastage in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (362 delicten) en Overige vermogensdelicten (255 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Nieuwmarkt/Lastage.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 151 misdrijven in de wijk Nieuwmarkt/Lastage geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Nieuwmarkt/Lastage met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Nieuwmarkt/Lastage over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 127,25 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Nieuwmarkt/Lastage genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Nieuwmarkt/Lastage ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Nieuwmarkt/Lastage per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Nieuwmarkt/Lastage geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.055Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie125Aantal2023
G+I Handel en horeca515Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie315Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed230Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening905Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg325Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten640Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.910Aantal2023
Mannen5.155Aantal2023
Vrouwen4.755Aantal2023
0 tot 15 jaar700Aantal2023
15 tot 25 jaar1.300Aantal2023
25 tot 45 jaar3.410Aantal2023
45 tot 65 jaar2.540Aantal2023
65 jaar of ouder1.965Aantal2023
Ongehuwd6.635Aantal2023
Gehuwd2.115Aantal2023
Gescheiden900Aantal2023
Verweduwd265Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal95Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid13.958Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag880Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.300Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten615Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.160Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.540Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.210Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.310Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning820Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming7%Percentage2022
Adressen zonder energielabel907Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.883Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.917Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++31Aantal2024
Energielabels A++74Aantal2024
Energielabels A+78Aantal2024
Energielabels A1.092Aantal2024
Energielabels B952Aantal2024
Energielabels C1.460Aantal2024
Energielabels D490Aantal2024
Energielabels E439Aantal2024
Energielabels F294Aantal2024
Energielabels G1.890Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker25%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker12%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht60%percentage2022
Overgewicht37%percentage2022
Ernstig overgewicht9%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2022
Wekelijkse sporters63%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk73%percentage2022
Lopen naar school of werk34%percentage2022
Fietsen naar school of werk58%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2022
Emotioneel eenzaam38%percentage2022
Sociaal eenzaam42%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen26%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten29%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken28%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.500Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.525Aantal2023
Huishoudens met kinderen815Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers72%Percentage2022
Percentage zelfstandigen28%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€50.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€44.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€28x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.740Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.050Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.860Aantal2023
Herkomst Europa2.190Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.670Aantal2023
Geboren in Nederland5.050Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa530Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa900Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.660Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.780Aantal2023
Autochtoon5.245Aantal2022
Westers totaal2.845Aantal2022
Niet-westers totaal1.670Aantal2022
Marokko100Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname260Aantal2022
Turkije120Aantal2022
Overig niet-westers1.120Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.261Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven120Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting117Aantal2023
Verkeersovertredingen144Aantal2023
Vernieling95Aantal2023
Overige misdrijven160Aantal2023
Totaal misdrijven1.898Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km122Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km69Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km150Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km475Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km910Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km70Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km462Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km641Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km480Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km785Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km114Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1.126Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.908Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km358,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km431Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km504Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km69Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km275Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km139Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km78Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km57Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km49Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km61Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK0363AFCode2023
RegionaamNieuwmarkt/LastageNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode0363AF00Code2023
Oppervlakte totaal107Aantal hectaren2023
Oppervlakte land71Aantal hectaren2023
Oppervlakte water36Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid7.150Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.707Aantal2024
Adressen met postcode7.691Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.488Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie161Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie182Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie333Aantal2024
Adressen met logiesfunctie28Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie202Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie158Aantal2024
Verblijfsobjecten7.518Aantal2024
Ligplaatsen189Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.285Aantal2024
Adressen met pand7.428Aantal2024
Percelen met adres1.319Aantal2024
Adressen met perceel7.707Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.707Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.488Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 1700123Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900551Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925178Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950144Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197037Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198033Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990124Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200047Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201028Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202015Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 1700323Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002.070Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925929Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950707Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970273Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980386Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.209Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000741Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010253Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020433Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later104Aantal2024
Postcodegebied1011AB-1012CRNaam2024
Meest voorkomende postcode1011Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade31Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade101Aantal2022
Verkeersongevallen totaal133Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.925Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.030Aantal2023
Personenautos - overige brandstof895Aantal2023
Personenautos per huishouden0,45Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte4.120Aantal2023
Motorfietsen255Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.267Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€589.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning3%Percentage2023
Percentage meergezinswoning97%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen29%Percentage2023
Huurwoningen totaal70%Percentage2023
In bezit woningcorporatie39%Percentage2023
In bezit overige verhuurders31%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement6.216Aantal2024
Tussen of geschakelde woning253Aantal2024
Hoekwoning14Aantal2024
Tweeonder1kap1Aantal2024
Vrijstaande woning4Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.030Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Nieuwmarkt/Lastage: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!