Statistieken buurt Tuindorp Oostzaan-Oost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Tuindorp Oostzaan-Oost telt 4.180 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost:

JaarAantal inwoners de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost% verschil
20234.1800,60%
20224.155-0,72%
20214.185-0,12%
20204.190-1,18%
20194.2400,47%
20184.2200,48%
20174.2000,48%
20164.1800,72%
20154.1501,59%
20144.0851,82%
20134.012geen data

Het aantal inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is met 168 personen toegenomen van 4.012 personen in 2013 tot 4.180 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 4,19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 17 personen (0,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost:

In 2013 telde de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost 4.012 inwoners. Het aantal van 4.012 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 4.240 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 228 (5,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 20 (0,47%). Het aantal van 4.240 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost 4.180 inwoners.

Over de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost

Buurt Tuindorp Oostzaan-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 53 hectare, waarvan 51 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.644 adressen per km2. Er wonen 2.050 huishoudens in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Postcode 1033 is de meest voorkomende postcode in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Tuindorp Oostzaan met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tuindorp Oostzaan-West, 2: Tuindorp Oostzaan-Oost, 3: Terrasdorp, 4: De Bongerd.

Woningkenmerken
Er zijn 1.998 woningen in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost was €418.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Tuindorp Oostzaan-Oost% verschil
2023€418.00029%
2022€323.0006,2%
2021€304.0004,83%
2020€290.00013%
2019€257.00015%
2018€223.00017%
2017€191.00012%
2016€171.0000,59%
2015€170.0000%
2014€170.000-3,95%
2013€177.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is met €241.000 gegroeid van €177.000 in 2013 tot €418.000 in 2023 (dat is een toename van 136%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €24.100 (9,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is €418.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.998 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Tuindorp Oostzaan (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Tuindorp Oostzaan-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost: er zijn 1.256 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.088 totaal in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Tuindorp Oostzaan-Oost telt in totaal 2.088 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Tuindorp Oostzaan-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost zijn er 2.010 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.287 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.785410985
20222.825391939
20212.860389936
20202.915375900
20193.010362868
20183.055342823
20173.080329791
20163.090320770
20152.973336808
20142.983317763
20132.930312749

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europese landen: 9,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 24% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europa: 7,8% en herkomst van buiten Europa: 19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Tuindorp Oostzaan-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost in 2022 zijn Westers (520 inwoners) en Overig (340 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost zijn A (385 adressen) en F (356 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost: 385 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 748 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Tuindorp Oostzaan (Tuindorp Oostzaan-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Tuindorp Oostzaan is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is €25.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.400. Buurt Tuindorp Oostzaan-Oost telt 3.300 inkomensontvangers op 4.180 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Tuindorp Oostzaan-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Tuindorp Oostzaan (Tuindorp Oostzaan-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Tuindorp Oostzaan is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (535 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost zijn in totaal 535 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 535 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 530 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost
Er zijn 47 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 47 elektrische auto’s in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.198 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.649 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.133 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 173 misdrijven in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.054 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost 173 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (38 delicten) en Horizontale fraude (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
67% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
17% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal535Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie85Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg110Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten100Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.180Aantal2023
Mannen1.920Aantal2023
Vrouwen2.260Aantal2023
0 tot 15 jaar700Aantal2023
15 tot 25 jaar400Aantal2023
25 tot 45 jaar1.090Aantal2023
45 tot 65 jaar1.170Aantal2023
65 jaar of ouder815Aantal2023
Ongehuwd2.275Aantal2023
Gehuwd1.280Aantal2023
Gescheiden395Aantal2023
Verweduwd225Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.196Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.140Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.100Aantal2022
Opleidingsniveau hoog840Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten475Aantal2022
WMO cliënten relatief114Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning970Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel60Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel321Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.707Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A385Aantal2024
Energielabels B313Aantal2024
Energielabels C265Aantal2024
Energielabels D298Aantal2024
Energielabels E208Aantal2024
Energielabels F356Aantal2024
Energielabels G201Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam33%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.050Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens845Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen450Aantal2023
Huishoudens met kinderen755Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€12x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW730Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.785Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.395Aantal2023
Herkomst Europa410Aantal2023
Herkomst buiten Europa985Aantal2023
Geboren in Nederland2.785Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa495Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa490Aantal2023
Autochtoon2.825Aantal2022
Westers totaal520Aantal2022
Niet-westers totaal810Aantal2022
Marokko180Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname160Aantal2022
Turkije105Aantal2022
Overig niet-westers340Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal63Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven17Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting28Aantal2023
Verkeersovertredingen18Aantal2023
Vernieling42Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven173Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km104Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km353Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km482Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363NC02Code2023
RegionaamTuindorp Oostzaan-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363NC02Code2023
Oppervlakte totaal53Aantal hectaren2023
Oppervlakte land51Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.644Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.088Aantal2024
Adressen met postcode2.087Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.010Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie22Aantal2024
Adressen met industriefunctie10Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie44Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten2.088Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.962Aantal2024
Adressen met pand2.059Aantal2024
Percelen met adres1.434Aantal2024
Adressen met perceel2.088Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.088Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.010Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.287Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950657Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.348Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950679Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19708Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9Aantal2024
Postcodegebied1033AV-1033XBNaam2024
Meest voorkomende postcode1033Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.500Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.280Aantal2023
Personenautos - overige brandstof220Aantal2023
Personenautos per huishouden0,73Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.941Aantal2023
Motorfietsen160Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.998Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€418.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen31%Percentage2023
Huurwoningen totaal69%Percentage2023
In bezit woningcorporatie66%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement98Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.256Aantal2024
Hoekwoning533Aantal2024
Tweeonder1kap116Aantal2024
Vrijstaande woning7Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.78Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Tuindorp Oostzaan-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost
Tabel met 2.088 adressen in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aldebaranplein1 t/m 391033GR t/m 1033GSAmsterdam36
Aldebaranstraat1 t/m 641033GL t/m 1033GPAmsterdam56
Algolstraat1 t/m 51033JPAmsterdam5
Andromedastraat10 t/m 331033JD t/m 1033JEAmsterdam18
Antarusstraat1 t/m 201033JLAmsterdam11
Appelweg128 t/m 1661033AVAmsterdam6
Argostraat1 t/m 761033EC t/m 1033EGAmsterdam63
Betelgeuzestraat1 t/m 401033GA t/m 1033GBAmsterdam28
Castorplein1 t/m 281033GE t/m 1033GGAmsterdam28
Castorstraat1 t/m 141033EZAmsterdam14
Centaurusstraat1 t/m 321033AW t/m 1033AXAmsterdam24
Grote Beerstraat1 t/m 481033CX t/m 1033CZAmsterdam48
Jupiterstraat1 t/m 121033VRAmsterdam12
Kleine Beerstraat1 t/m 371033CP t/m 1033CRAmsterdam33
Kleine Zonneplein1 t/m 201033CL t/m 1033CMAmsterdam20
Kometensingel1 t/m 6291033BA t/m 1033BWAmsterdam313
Kreeftstraat1 t/m 161033ELAmsterdam12
Maanstraat1 t/m 1071033VA t/m 1033VEAmsterdam84
Marsstraat1 t/m 271033VPAmsterdam24
Mercuriusplein1 t/m 121033AZAmsterdam20
Mercuriusstraat1 t/m 431033VM t/m 1033VNAmsterdam34
Meteorensingel2 t/m 781033CA t/m 1033CCAmsterdam53
Meteorenweg3 t/m 2811033GT t/m 1033HKAmsterdam228
Neptunusplein1 t/m 121033XBAmsterdam11
Neptunusstraat1 t/m 551033VX t/m 1033XAAmsterdam42
Nieuwe Maanstraat1 t/m 91033JKAmsterdam16
Nieuwe Zonneweg11 t/m 381033JM t/m 1033JNAmsterdam20
Oostertocht--Amsterdam0
Orionplantsoen1 t/m 601033VG t/m 1033VJAmsterdam41
Orionstraat1 t/m 871033ES t/m 1033EWAmsterdam85
Pegasusstraat1 t/m 191033JJAmsterdam11
Planetenplein1 t/m 241033CS t/m 1033CTAmsterdam22
Planetenstraat1 t/m 81033EAAmsterdam8
Plejadenplein1 t/m 441033VK t/m 1033VLAmsterdam34
Plejadenweg9 t/m 371033JG t/m 1033JHAmsterdam27
Polluxplein1 t/m 281033GC t/m 1033GDAmsterdam27
Polluxstraat1 t/m 161033EXAmsterdam15
Poolsterstraat1 t/m 281033CD t/m 1033CEAmsterdam22
Rigelstraat1 t/m 511033GH t/m 1033GKAmsterdam40
Saturnusstraat1 t/m 281033VS t/m 1033VTAmsterdam24
Siriusstraat1 t/m 471033EM t/m 1033ERAmsterdam45
Spicastraat1 t/m 81033CNAmsterdam8
Steenbokstraat1 t/m 151033EHAmsterdam13
Sterrenplein1 t/m 241033CV t/m 1033CWAmsterdam24
Sterrenstraat1 t/m 81033EBAmsterdam8
Uranusstraat1 t/m 321033VV t/m 1033VWAmsterdam32
Vegastraat1 t/m 2741033HM t/m 1033JCAmsterdam248
Zonneplein1 t/m 301033EJ t/m 1033EKAmsterdam32
Zonneweg1 t/m 701033CG t/m 1033CKAmsterdam63

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 49 openbare ruimtes en 2.088 adressen in de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Tuindorp Oostzaan-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek10332087
WoonkernAmsterdam2088
WoonplaatsAmsterdam2089
WijkTuindorp Oostzaan2089
GemeenteAmsterdam2089
StadsdeelNoord2088
ProvincieNoord-Holland2089
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht2089
LandNederland2089

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Tuindorp Oostzaan-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Tuindorp Oostzaan-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven