Statistieken Gelderlandpleinbuurt

Aantal inwoners per jaar
De Gelderlandpleinbuurt telt 4.715 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Gelderlandpleinbuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Gelderlandpleinbuurt:

JaarAantal inwoners de Gelderlandpleinbuurt% verschil
20234.715-0,32%
20224.7303,39%
20214.575-0,76%
20204.6100,88%
20194.5700,33%
20184.5552,36%
20174.4507,4%
20164.145-3,15%
20154.2800,97%
20144.2391,80%
20134.164geen data

Het aantal inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is met 551 inwoners gegroeid van 4.164 inwoners in 2013 tot 4.715 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 55 inwoners (1,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Gelderlandpleinbuurt:

In 2013 telde de Gelderlandpleinbuurt 4.164 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 4.145 inwoners. Dit is een daling van 19 (-0,46%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -135 (-3,15%). Het aantal van 4.145 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 4.730 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 585 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 155 (3,39%). Het aantal van 4.730 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 4.715 inwoners in de Gelderlandpleinbuurt.

Over de Gelderlandpleinbuurt

Gelderlandpleinbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 46 hectare, waarvan 46 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.420 adressen per km2. Er wonen 2.890 huishoudens in de Gelderlandpleinbuurt. Postcode 1082 is de meest voorkomende postcode in de Gelderlandpleinbuurt. De Gelderlandpleinbuurt ligt binnen Buitenveldert-West in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de Gelderlandpleinbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Gelderlandpleinbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitenveldert-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zuiderhof, 2: Gelderlandpleinbuurt, 3: Buitenveldert-West-Midden, 4: Amsterdamse Bos, 5: Buitenveldert-Zuid-Midden, 6: Buitenveldert-Zuidwest.

Woningkenmerken
Er zijn 2.649 woningen in de Gelderlandpleinbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Gelderlandpleinbuurt was €486.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Gelderlandpleinbuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Gelderlandpleinbuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gelderlandpleinbuurt% verschil
2023€486.00016%
2022€418.0001,70%
2021€411.000-1,67%
2020€418.00014%
2019€366.00017%
2018€314.00022%
2017€257.00011%
2016€231.000-8,3%
2015€252.0001,20%
2014€249.000-4,23%
2013€260.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Gelderlandpleinbuurt is met €226.000 gegroeid van €260.000 in 2013 tot €486.000 in 2023 (dat is een groei van 87%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €22.600 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Gelderlandpleinbuurt is €486.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 2.649 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Buitenveldert-West (oranje) en 4 buurten (blauw). De Gelderlandpleinbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Gelderlandpleinbuurt: er zijn 2.649 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Gelderlandpleinbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.365 totaal in de Gelderlandpleinbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De Gelderlandpleinbuurt telt in totaal 3.365 adressen, met 3.363 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in Gelderlandpleinbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Gelderlandpleinbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Gelderlandpleinbuurt. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Gelderlandpleinbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Gelderlandpleinbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Gelderlandpleinbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Gelderlandpleinbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Gelderlandpleinbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Gelderlandpleinbuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Gelderlandpleinbuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.7401.1051.860
20221.8751.0641.791
20211.9459801.650
20202.0309621.618
20192.1159151.540
20182.1858831.487
20172.2158331.402
20162.1257531.267
20152.2917421.248
20142.3327111.197
20132.3326831.149

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Gelderlandpleinbuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 37%, herkomst uit Europese landen: 23% en herkomst uit landen buiten Europa: 40% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 56%, herkomst uit Europa: 16% en herkomst van buiten Europa: 28%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Gelderlandpleinbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Gelderlandpleinbuurt in 2022 zijn Westers (1.540 inwoners) en Overig (875 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Gelderlandpleinbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Gelderlandpleinbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Gelderlandpleinbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Gelderlandpleinbuurt zijn E (687 adressen) en B (617 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Gelderlandpleinbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de Gelderlandpleinbuurt: 687 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Gelderlandpleinbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Gelderlandpleinbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Gelderlandpleinbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Gelderlandpleinbuurt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Gelderlandpleinbuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Gelderlandpleinbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Multifunctioneel Centrum Binnenhof in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Multifunctioneel Centrum Binnenhof in Amsterdam is uitgebracht. Stembureau Multifunctioneel Centrum Binnenhof in Amsterdam was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Gelderlandpleinbuurt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Multifunctioneel Centrum Binnenhof in Amsterdam bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de Gelderlandpleinbuurt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 745 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€44.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Gelderlandpleinbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Buitenveldert-West (Gelderlandpleinbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Buitenveldert-West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Gelderlandpleinbuurt is €44.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €52.900. Gelderlandpleinbuurt telt 3.800 inkomensontvangers op 4.715 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,8% procent van de huishoudens in Gelderlandpleinbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Buitenveldert-West (Gelderlandpleinbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Buitenveldert-West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Gelderlandpleinbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Gelderlandpleinbuurt zijn in totaal 690 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 690 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 695 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Gelderlandpleinbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Gelderlandpleinbuurt
Er zijn 541 elektrische auto’s in februari 2024 in de Gelderlandpleinbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Gelderlandpleinbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 541 elektrische auto’s in de Gelderlandpleinbuurt. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Gelderlandpleinbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.254 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Gelderlandpleinbuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Gelderlandpleinbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.157 op naam geregistreerde voertuigen in de Gelderlandpleinbuurt (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.810 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Gelderlandpleinbuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Gelderlandpleinbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Gelderlandpleinbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 260 misdrijven in de Gelderlandpleinbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Gelderlandpleinbuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Gelderlandpleinbuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.060 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Gelderlandpleinbuurt 260 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Gelderlandpleinbuurt in 2022 zijn Ongevallen (weg) (35 delicten) en Horizontale fraude (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Gelderlandpleinbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 22 misdrijven in de Gelderlandpleinbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Gelderlandpleinbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Gelderlandpleinbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,06 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Gelderlandpleinbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Gelderlandpleinbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Gelderlandpleinbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Gelderlandpleinbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Gelderlandpleinbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Gelderlandpleinbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Gelderlandpleinbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Gelderlandpleinbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Gelderlandpleinbuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Gelderlandpleinbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Gelderlandpleinbuurt heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Gelderlandpleinbuurt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Gelderlandpleinbuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Gelderlandpleinbuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Gelderlandpleinbuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
56% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Gelderlandpleinbuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Gelderlandpleinbuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Gelderlandpleinbuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Gelderlandpleinbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Gelderlandpleinbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Gelderlandpleinbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal690Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie40Aantal2022
G+I Handel en horeca165Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening170Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg120Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.715Aantal2023
Mannen2.205Aantal2023
Vrouwen2.505Aantal2023
0 tot 15 jaar520Aantal2023
15 tot 25 jaar540Aantal2023
25 tot 45 jaar1.690Aantal2023
45 tot 65 jaar885Aantal2023
65 jaar of ouder1.085Aantal2023
Ongehuwd2.700Aantal2023
Gehuwd1.305Aantal2023
Gescheiden395Aantal2023
Verweduwd310Aantal2023
Geboorte totaal55Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.353Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag590Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.050Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.870Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2022
WMO cliënten525Aantal2022
WMO cliënten relatief111Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.940Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.840Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.150Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.080Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.320Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.890Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning960Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2015
Energielabels Definitief2.250Aantal2023
Energielabels Voorlopig524Aantal2023
Energielabels Onbepaald578Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++10Aantal2023
Energielabels A++7Aantal2023
Energielabels A+15Aantal2023
Energielabels A184Aantal2023
Energielabels B617Aantal2023
Energielabels C550Aantal2023
Energielabels D518Aantal2023
Energielabels E687Aantal2023
Energielabels F122Aantal2023
Energielabels G64Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht57%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk64%percentage2020
Lopen naar school of werk34%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam38%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.890Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.695Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen685Aantal2023
Huishoudens met kinderen510Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€52.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€44.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€40x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.010Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.740Aantal2023
Herkomst Europa1.105Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.860Aantal2023
Geboren in Nederland1.745Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa505Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa875Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.360Aantal2023
Autochtoon1.875Aantal2022
Westers totaal1.540Aantal2022
Niet-westers totaal1.315Aantal2022
Marokko125Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname165Aantal2022
Turkije120Aantal2022
Overig niet-westers875Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal137Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven21Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting32Aantal2022
Verkeersovertredingen44Aantal2022
Vernieling14Aantal2022
Overige misdrijven12Aantal2022
Totaal misdrijven260Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km105Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km454Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km213Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km71Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km350Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km184Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.016Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km174,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km438Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km503Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km191Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km71Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km49Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km48Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km48Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363KQ04Code2023
RegionaamGelderlandpleinbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363KQ04Code2023
Oppervlakte totaal46Aantal hectaren2023
Oppervlakte land46Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1082.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.420Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.362Aantal2023
Adressen met postcode3.352Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.669Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.362Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.669Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen168Aantal2023
Panden330Aantal2023
Adressen met panden3.350Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.614Aantal2023
Panden 1970 tot 1980143Aantal2023
Panden 1980 tot 1990121Aantal2023
Panden 1990 tot 2000265Aantal2023
Panden 2000 tot 2010207Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.295Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.060Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof235Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.841Aantal2023
Motorfietsen70Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.649Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€486.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning1%Percentage2023
Percentage meergezinswoning99%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen34%Percentage2023
Huurwoningen totaal66%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders38%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement2.649Aantal2023
Tussen of geschakelde woning17Aantal2023
Hoekwoning3Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning0Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats2Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend2Aantal2023
Woningtype n.v.t.691Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Gelderlandpleinbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Gelderlandpleinbuurt
Tabel met 3.362 adressen in de Gelderlandpleinbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Gelderlandpleinbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Arent Janszoon Ernststraat112 t/m 8651082LD t/m 1082LTAmsterdam269
Asingaborg1 t/m 1591082SC t/m 1082SKAmsterdam133
Buitenveldertselaan3 t/m 1011082VA t/m 1082VBAmsterdam46
Crack-State1 t/m 841082TV t/m 1082TZAmsterdam76
De Boelelaan201 t/m 10751082RA t/m 1082SBAmsterdam425
De Kamp--Amsterdam0
Doddendaal1 t/m 2031082XN t/m 1082XZAmsterdam176
Ennemaborg1 t/m 1591082SL t/m 1082STAmsterdam132
Frieslandstraat1 t/m 1891082TK t/m 1082TNAmsterdam109
Gelderlandplein2 t/m 2331082KX t/m 1082LXAmsterdam96
Gijsbrecht van IJselsteinstraat9 t/m 2571082KE t/m 1082KJAmsterdam124
Groningenstraat2 t/m 201082RAAmsterdam6
Heringa-State1 t/m 841082TP t/m 1082TTAmsterdam76
Kiefskamp1 t/m 1251082JX t/m 1082KAAmsterdam106
Loevestein1 t/m 2191082XC t/m 1082XMAmsterdam184
Loowaard1 t/m 1551082KRAmsterdam132
Magerhorst--Amsterdam0
Onstein1 t/m 1941082KK t/m 1082KNAmsterdam130
Schierstins1 t/m 1591082TC t/m 1082TJAmsterdam129
Slangenburg1 t/m 1231082JT t/m 1082JWAmsterdam105
Valkhof1 t/m 2171082VC t/m 1082VMAmsterdam185
Van Leijenberghlaan2 t/m 3101082DB t/m 1082GMAmsterdam215
Wedderborg1 t/m 1591082SV t/m 1082TBAmsterdam124
Wijenburg1 t/m 2251082VN t/m 1082VZAmsterdam189
Wildenborch1 t/m 1251082KB t/m 1082KDAmsterdam96
Willem van Weldammelaan4 t/m 1331082KT t/m 1082LTAmsterdam99

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 26 openbare ruimtes en 3.362 adressen in de Gelderlandpleinbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Gelderlandpleinbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Gelderlandpleinbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek10823352
WoonkernAmsterdam3362
WoonplaatsAmsterdam3364
WijkBuitenveldert-West3364
GemeenteAmsterdam3364
StadsdeelZuid3362
ProvincieNoord-Holland3364
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht3362
LandNederland3364

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Gelderlandpleinbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Gelderlandpleinbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Gelderlandpleinbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Gelderlandpleinbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven