Statistieken Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost in de gemeente Amsterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost telt 3.185 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost:

JaarAantal inwoners de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost% verschil
20233.185-1,85%
20223.245-1,67%
20213.3000,30%
20203.2901,23%
20193.250-1,52%
20183.3000,30%
20173.290-1,50%
20163.3400,42%
20153.3262,81%
20143.2351,89%
20133.175geen data

Het aantal inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost is met 10 inwoners gestegen van 3.175 inwoners in 2013 tot 3.185 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 0,31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,04%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amsterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost:

In 2013 telde de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost 3.175 inwoners. Het aantal van 3.175 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2016 is het aantal gestegen tot 3.340 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 165 (5,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 14 (0,42%). Het aantal van 3.340 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 3.185 inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

Over de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost

Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost heeft afgerond een totale oppervlakte van 12 hectare, waarvan 11 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 12.106 adressen per km2. Er wonen 2.050 huishoudens in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Postcode 1052 is de meest voorkomende postcode in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. De Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost ligt binnen Frederik Hendrikbuurt in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Frederik Hendrikbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Frederik Hendrikbuurt-Noord, 2: Frederik Hendrikbuurt-Zuidwest, 3: Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

Woningkenmerken
Er zijn 2.069 woningen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost was €479.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost% verschil
2023€479.00021%
2022€395.0003,40%
2021€382.0002,69%
2020€372.00010%
2019€338.0007,3%
2018€315.00018%
2017€268.00015%
2016€234.0002,63%
2015€228.0003,64%
2014€220.000-2,65%
2013€226.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost is met €253.000 gestegen van €226.000 in 2013 tot €479.000 in 2023 (dat is een stijging van 112%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €25.300 (8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amsterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost is €479.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 2.069 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Frederik Hendrikbuurt (oranje) en 2 buurten (blauw). De Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost: er zijn 2.076 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.212 totaal in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost telt in totaal 2.212 adressen, met 2.197 verblijfsobjecten en 15 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost zijn er 2.077 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 310 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.4006751.110
20221.5206521.073
20211.6006431.057
20201.6656141.011
20191.705584961
20181.785573942
20171.800563927
20161.835569936
20151.862551907
20141.803540888
20131.770530872

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 44%, herkomst uit Europese landen: 21% en herkomst uit landen buiten Europa: 35% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 56%, herkomst uit Europa: 17% en herkomst van buiten Europa: 27%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost in 2022 zijn Westers (870 inwoners) en Overig (450 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.580650
Tussenwoning4.3801.200
Hoekwoning2.5001.350
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.450650
Eigen woning1.900680

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost zijn C (501 adressen) en G (452 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost: 501 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost voor 2023:

DichtheidNederlandFrederik Hendrikbuurt-Zuidoost
Bevolking53328.955
Adressen2.05512.106
Autos2655.318

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Motivaction International BV in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Motivaction International BV in Amsterdam is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Stembureau Motivaction International BV in Amsterdam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Motivaction International BV in Amsterdam bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Motivaction International BV in Amsterdam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 795 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Stembureaus Amsterdam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€43.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Frederik Hendrikbuurt (Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Frederik Hendrikbuurt is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost is €43.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €48.500. Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost telt 2.700 inkomensontvangers op 3.185 inwoners totaal.
15% van de huishoudens in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (700 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost zijn in totaal 700 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost
Er zijn 22 elektrische auto’s in juli 2024 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 22 elektrische auto’s in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 763 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 953 op naam geregistreerde voertuigen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 668 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 303 misdrijven in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.486 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost 303 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (73 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 26 misdrijven in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 55,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal700Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.185Aantal2023
Mannen1.745Aantal2023
Vrouwen1.440Aantal2023
0 tot 15 jaar245Aantal2023
15 tot 25 jaar255Aantal2023
25 tot 45 jaar1.575Aantal2023
45 tot 65 jaar755Aantal2023
65 jaar of ouder350Aantal2023
Ongehuwd2.400Aantal2023
Gehuwd485Aantal2023
Gescheiden265Aantal2023
Verweduwd40Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid28.955Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag670Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar450Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.700Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten255Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.380Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.500Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning680Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel91Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel373Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.748Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+10Aantal2024
Energielabels A228Aantal2024
Energielabels B204Aantal2024
Energielabels C501Aantal2024
Energielabels D445Aantal2024
Energielabels E189Aantal2024
Energielabels F90Aantal2024
Energielabels G452Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker28%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker11%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht58%percentage2022
Overgewicht37%percentage2022
Ernstig overgewicht10%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2022
Wekelijkse sporters63%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk72%percentage2022
Lopen naar school of werk34%percentage2022
Fietsen naar school of werk58%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam60%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2022
Emotioneel eenzaam42%percentage2022
Sociaal eenzaam44%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen31%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk17%percentage2022
Mantelzorger9%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)22%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten35%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht43%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden17%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken32%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.050Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.360Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen445Aantal2023
Huishoudens met kinderen245Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€48.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€43.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€12x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.400Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.785Aantal2023
Herkomst Europa675Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.110Aantal2023
Geboren in Nederland1.400Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa355Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa530Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa750Aantal2023
Autochtoon1.520Aantal2022
Westers totaal870Aantal2022
Niet-westers totaal855Aantal2022
Marokko190Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname95Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers450Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal178Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting21Aantal2023
Verkeersovertredingen40Aantal2023
Vernieling20Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven303Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km108Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km74Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km145Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km583Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km877Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km37Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km494Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km622Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km532Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km780Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km100Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1.278Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.902Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km370,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km428Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km522Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km133Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km281Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km64Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km136Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km75Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km55Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km48Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km48Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km68Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km48Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363EJ03Code2023
RegionaamFrederik Hendrikbuurt-ZuidoostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363EJ03Code2023
Oppervlakte totaal12Aantal hectaren2023
Oppervlakte land11Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid12.106Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.212Aantal2024
Adressen met postcode2.212Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.077Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie39Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie55Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7Aantal2024
Verblijfsobjecten2.197Aantal2024
Ligplaatsen15Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres421Aantal2024
Adressen met pand2.192Aantal2024
Percelen met adres424Aantal2024
Adressen met perceel2.212Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.212Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.077Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900310Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192581Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20005Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.482Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925337Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195031Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199070Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200083Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010187Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1052CX-1052XMNaam2024
Meest voorkomende postcode1052Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal19Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal585Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine470Aantal2023
Personenautos - overige brandstof115Aantal2023
Personenautos per huishouden0,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte5.318Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.069Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€479.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning0%Percentage2023
Percentage meergezinswoning100%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen28%Percentage2023
Huurwoningen totaal72%Percentage2023
In bezit woningcorporatie39%Percentage2023
In bezit overige verhuurders33%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement2.076Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.120Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost
Tabel met 2.212 adressen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Derde Hugo de Grootstraat2 t/m 521052LJ t/m 1052LMAmsterdam90
Eerste Hugo de Grootstraat1 t/m 451052KK t/m 1052KNAmsterdam129
Frederik Hendrikstraat59 t/m 2201052HL t/m 1052JJAmsterdam372
Gillis van Ledenberchstraat77 t/m 1351052VB t/m 1052VEAmsterdam116
Hugo de Grootgracht--Amsterdam0
Hugo de Grootkade2 t/m 861052LP t/m 1052LXAmsterdam166
Hugo de Grootplein1 t/m 221052KV t/m 1052KXAmsterdam79
Nassaukade98 t/m 1291052CX t/m 1052EDAmsterdam137
Raampoort--Amsterdam0
Rombout Hogerbeetsstraat78 t/m 1361052VW t/m 1052XMAmsterdam177
Tweede Hugo de Grootstraat2 t/m 601052LA t/m 1052LEAmsterdam124
Van Houweningenstraat1 t/m 2431052TB t/m 1052WCAmsterdam292
Van Oldenbarneveldtstraat47 t/m 1121052JT t/m 1052KJAmsterdam359
Van Reigersbergenstraat1 t/m 911052SL t/m 1052SXAmsterdam171

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 14 openbare ruimtes en 2.212 adressen in de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek10522212
WoonkernAmsterdam2212
WoonplaatsAmsterdam2214
WijkFrederik Hendrikbuurt2214
GemeenteAmsterdam2214
StadsdeelWest2212
ProvincieNoord-Holland2214
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht2214
LandNederland2214

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost ‘raken’ met het aantal adressen uit de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost dat in het betreffende gebied ligt.

Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven