Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Adressen in de gemeente Gooise Meren

Overzicht van alle adressen in de gemeente Gooise Meren. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Gooise Meren telt 58.846 inwoners en 33.266 adressen. Van de totaal 33.266 adressen hebben 31.503 adressen een postcode. En van de 31.503 adressen met postcode hebben 27.932 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Gooise Meren. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Gooise Meren telt 58.846 inwoners en 33.266 adressen. Van de totaal 33.266 adressen hebben 31.503 adressen een postcode. En van de 31.503 adressen met postcode hebben 27.932 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.

Tabel met adressen in de gemeente Gooise Meren:

Bovenstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers per (statistische) buurt in de gemeente Gooise Meren. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen.

Download een Excel document met alle volledige adresgegevens voor de gemeente Gooise Meren. Het document heeft voor ieder individueel adres een aparte rij. De Excel tabel is daarom veel langer dan de tabel op deze pagina waar de huisnummers zijn gecombineerd. De rij toont de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities en de woonplaats. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen zeer eenvoudig alle adressen voor 1 of meer buurten getoond worden.

Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De adressen zijn toegekend aan buurten op basis van de geografische buurtindeling van het CBS. Zie deze toelichting.