Statistieken woonplaats Bussum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bussum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bussum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Bussum telt 33.745 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bussum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bussum:

JaarAantal inwoners de woonplaats Bussum% verschil
202333.7450,04%
202233.730-0,15%
202133.7800,03%
202033.7700,55%
201933.5850,22%
201833.5100,87%
201733.2200,38%
201633.0950,70%
201532.8650,72%
201432.6300%
201332.630geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Bussum is met 1.115 inwoners gestegen van 32.630 inwoners in 2013 tot 33.745 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 3,42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 112 inwoners (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gooise Meren.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Bussum:

In 2013 waren er 32.630 inwoners in de woonplaats Bussum. Het aantal inwoners blijft 32.630 tot en met 2014. In 2021 is het aantal gestegen tot 33.780 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 1.150 (3,52%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 10 (0,03%). Het aantal van 33.780 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Bussum 33.745 inwoners.

Over woonplaats Bussum

Woonplaats Bussum heeft afgerond een totale oppervlakte van 814 hectare, waarvan 805 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bussum telt 19.236 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.346 adressen per km2. Er wonen 15.675 huishoudens en er zijn in totaal 16.118 woningen. De woonplaats telt 15.885 auto's en 6.195 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bussum ligt in de gemeente Gooise Meren.

De brondata voor woonplaats Bussum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bussum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bussum valt samen met 4 wijken. Dit zijn: wijk Bussum Centrum, wijk Brediuskwartier, wijk Eng en wijk Spiegel. De cijfers voor de woonplaats Bussum zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bussum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bussum
Kaart van de woonplaats Bussum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bussum binnen de gemeente Gooise Meren.

Woningkenmerken
Er zijn 16.118 woningen in de woonplaats Bussum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gooise Meren in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Bussum was €531.466 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Bussum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bussum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Bussum% verschil
2023€531.46611%
2022€478.1789,2%
2021€438.0055,8%
2020€413.8977,5%
2019€385.0346,5%
2018€361.3857,1%
2017€337.5203,76%
2016€325.297-0,02%
2015€325.355-4,16%
2014€339.474-5,7%
2013€359.983geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Bussum is met €171.483 gestegen van €359.983 in 2013 tot €531.466 in 2023 (dat is een groei van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.148 (4,11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gooise Meren.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gooise Meren.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bussum is €531.466, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 16.118 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Gooise Meren (geel), 3 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 53 buurten (blauw). De woonplaats Bussum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Bussum: er zijn 6.462 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Bussum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 19.236 totaal in de woonplaats Bussum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Bussum telt in totaal 19.236 adressen, met 19.208 verblijfsobjecten, 24 standplaatsen en 4 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Bussum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Gooise Meren
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Bussum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bussum. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Bussum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bussum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bussum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gooise Meren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bussum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Bussum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Bussum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bussum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202324.9003.1205.720
202225.9002.7645.066
202126.0902.7144.976
202026.1202.7004.950
201926.1702.6174.798
201826.2752.5544.681
201726.1802.4854.555
201626.1452.4534.497
201526.1302.3774.358
201425.9822.3474.301
201326.0822.3114.237

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Bussum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 9,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gooise Meren naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bussum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bussum in 2022 zijn Westers (4.335 inwoners) en Overig (1.905 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bussum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Bussum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bussum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gooise Meren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gooise Meren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bussum zijn G (2.953 adressen) en C (2.870 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bussum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Bussum: 2.953 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 122 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Bussum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Bussum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bussum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Bussum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 18 stembureaus in de woonplaats Bussum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 18 stembureaus in de woonplaats Bussum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Gooise Meren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 18 stembureaus in de woonplaats Bussum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 79 stembureaus in de gemeente Gooise Meren en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gooise Meren. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€41.608)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Bussum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bussum was in 2022 €41.608.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (6.195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bussum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bussum zijn in totaal 6.195 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 6.195 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.200 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bussum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bussum
Er zijn 712 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Bussum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bussum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 712 elektrische auto’s in de woonplaats Bussum. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bussum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 15.609 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bussum in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bussum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 20.276 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bussum (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 16.169 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bussum in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bussum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bussum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.522 misdrijven in de woonplaats Bussum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bussum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bussum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 20.521 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Bussum 1.522 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bussum in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (273 delicten) en Horizontale fraude (173 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Bussum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 119 misdrijven in de woonplaats Bussum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bussum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bussum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gooise Meren.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Bussum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Bussum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bussum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Bussum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bussum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bussum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Bussum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bussum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bussum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.195Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie565Aantal2023
G+I Handel en horeca785Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie445Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed645Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.030Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.125Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten600Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners33.745Aantal2023
Mannen16.230Aantal2023
Vrouwen17.505Aantal2023
0 tot 15 jaar6.035Aantal2023
15 tot 25 jaar3.600Aantal2023
25 tot 45 jaar7.735Aantal2023
45 tot 65 jaar9.495Aantal2023
65 jaar of ouder6.870Aantal2023
Ongehuwd17.440Aantal2023
Gehuwd11.540Aantal2023
Gescheiden3.010Aantal2023
Verweduwd1.735Aantal2023
Geboorte totaal300Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal385Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.192Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.180Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.820Aantal2022
Opleidingsniveau hoog11.190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura965Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten2.100Aantal2021
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.764Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.891Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.779Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.215Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.872Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.818Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.915Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.258Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement769Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.259Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.537Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.878Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.428Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning864Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.477Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.554Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.305Aantal2024
Adressen met definitief energielabel11.377Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++24Aantal2024
Energielabels A++44Aantal2024
Energielabels A+86Aantal2024
Energielabels A2.345Aantal2024
Energielabels B1.527Aantal2024
Energielabels C2.870Aantal2024
Energielabels D2.004Aantal2024
Energielabels E2.756Aantal2024
Energielabels F2.071Aantal2024
Energielabels G2.953Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15.675Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.610Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.735Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.335Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers26.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€53.010Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€41.608Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,42%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€350x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand550Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.030Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW270Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland24.900Aantal2023
Herkomst buiten Nederland8.840Aantal2023
Herkomst Europa3.120Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.720Aantal2023
Geboren in Nederland24.895Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.425Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.800Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.695Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.910Aantal2023
Autochtoon25.900Aantal2022
Westers totaal4.335Aantal2022
Niet-westers totaal3.495Aantal2022
Marokko815Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba220Aantal2022
Suriname250Aantal2022
Turkije305Aantal2022
Overig niet-westers1.905Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal784Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven102Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting206Aantal2023
Verkeersovertredingen242Aantal2023
Vernieling142Aantal2023
Overige misdrijven46Aantal2023
Totaal misdrijven1.522Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,21Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,37Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,37Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,37Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,97Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,42Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,49Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,52Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,49Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,55Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,69Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,28Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,52Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,61Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,05Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,65Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,45Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,82Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,61Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,17Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,15Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1331Code2024
RegionaamBussumNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal814Aantal hectaren2023
Oppervlakte land805Aantal hectaren2023
Oppervlakte water9Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.346Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal19.236Aantal2024
Adressen met postcode18.318Aantal2024
Adressen met woonfunctie16.247Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie165Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie384Aantal2024
Adressen met industriefunctie366Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie289Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie32Aantal2024
Adressen met sportfunctie28Aantal2024
Adressen met winkelfunctie597Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.591Aantal2024
Verblijfsobjecten19.208Aantal2024
Ligplaatsen4Aantal2024
Standplaatsen24Aantal2024
Panden met adres11.994Aantal2024
Adressen met pand19.180Aantal2024
Percelen met adres10.520Aantal2024
Adressen met perceel19.236Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom19.178Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom58Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom16.202Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom45Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900675Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253.530Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503.200Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.210Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980322Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990335Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000209Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010387Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202090Aantal2024
Panden met adres 2020 en later36Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900842Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254.022Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503.709Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19705.999Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.042Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.118Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.151Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010904Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020299Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later94Aantal2024
Postcodegebied1401AA-1406VANaam2024
Meest voorkomende postcode1403Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade112Aantal2022
Verkeersongevallen totaal122Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.885Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.770Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.110Aantal2023
Personenautos per huishouden1,01Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.973Aantal2023
Motorfietsen1.045Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.118Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€531.466Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning59%Percentage2023
Percentage meergezinswoning41%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement6.462Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.517Aantal2024
Hoekwoning2.234Aantal2024
Tweeonder1kap2.205Aantal2024
Vrijstaande woning829Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.961Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!