Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Adressen in de gemeente Haarlem

Overzicht van alle adressen in de gemeente Haarlem. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Haarlem telt 162.906 inwoners en 93.214 adressen. Van de totaal 93.214 adressen hebben 91.619 adressen een postcode. En van de 91.619 adressen met postcode hebben 81.081 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Haarlem. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Haarlem telt 162.906 inwoners en 93.214 adressen. Van de totaal 93.214 adressen hebben 91.619 adressen een postcode. En van de 91.619 adressen met postcode hebben 81.081 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.

Tabel met adressen in de gemeente Haarlem:

Bovenstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers per (statistische) buurt in de gemeente Haarlem. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen.

Download een Excel document met alle volledige adresgegevens voor de gemeente Haarlem. Het document heeft voor ieder individueel adres een aparte rij. De Excel tabel is daarom veel langer dan de tabel op deze pagina waar de huisnummers zijn gecombineerd. De rij toont de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities en de woonplaats. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen zeer eenvoudig alle adressen voor 1 of meer buurten getoond worden.

Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De adressen zijn toegekend aan buurten op basis van de geografische buurtindeling van het CBS. Zie deze toelichting.