Statistieken Nobelprijsbuurt

Aantal inwoners per jaar
De Nobelprijsbuurt telt 2.465 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nobelprijsbuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nobelprijsbuurt:

JaarAantal inwoners de Nobelprijsbuurt% verschil
20232.4652,28%
20222.4100,21%
20212.405-1,43%
20202.4402,31%
20192.385-0,62%
20182.400-0,62%
20172.4152,11%
20162.3657,8%
20152.194-0,68%
20142.2090,27%
20132.203geen data

Het aantal inwoners in de Nobelprijsbuurt is met 262 inwoners gestegen van 2.203 inwoners in 2013 tot 2.465 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 inwoners (1,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Nobelprijsbuurt:

In 2013 waren er 2.203 inwoners in de Nobelprijsbuurt. In 2015 is het aantal gedaald tot 2.194 inwoners. Dit is een daling van 9 (-0,41%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -15 (-0,68%). Het aantal van 2.194 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.465 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 271 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 55 (2,28%). Het aantal van 2.465 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Nobelprijsbuurt

Nobelprijsbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 24 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.833 adressen per km2. Er wonen 1.015 huishoudens in de Nobelprijsbuurt. Postcode 2037 is de meest voorkomende postcode in de Nobelprijsbuurt. De Nobelprijsbuurt ligt binnen Meerwijk in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de Nobelprijsbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Nobelprijsbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Meerwijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Spijkerboorbuurt, 2: Winkelcentrum Schalkwijk, 3: Nobelprijsbuurt, 4: Archimedesbuurt, 5: Poelpolder-zuid, 6: Erasmusbuurt, 7: Meerwijkplas.

Woningkenmerken
Er zijn 963 woningen in de Nobelprijsbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Nobelprijsbuurt was €338.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Nobelprijsbuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nobelprijsbuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Nobelprijsbuurt% verschil
2023€338.00015%
2022€294.0009,3%
2021€269.0009,3%
2020€246.0006,5%
2019€231.00012%
2018€207.00010%
2017€188.0004,44%
2016€180.00017%
2015€154.000-3,14%
2014€159.000-5,9%
2013€169.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Nobelprijsbuurt is met €169.000 gestegen van €169.000 in 2013 tot €338.000 in 2023 (dat is een groei van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.900 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Nobelprijsbuurt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Nobelprijsbuurt is €338.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 963 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Meerwijk (oranje) en 4 buurten (blauw). De Nobelprijsbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Nobelprijsbuurt: er zijn 431 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Nobelprijsbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.218 totaal in de Nobelprijsbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De Nobelprijsbuurt telt in totaal 1.218 adressen, met 1.210 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in Nobelprijsbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Nobelprijsbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Nobelprijsbuurt. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Nobelprijsbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Nobelprijsbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Nobelprijsbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Nobelprijsbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Nobelprijsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Nobelprijsbuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nobelprijsbuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.0451301.285
20221.0451251.240
20211.0801221.203
20201.1151221.203
20191.1501131.122
20181.1651131.122
20171.2051111.099
20161.2051071.053
20151.0711031.021
20141.1051011.004
20131.1021011.001

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Nobelprijsbuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 42%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 52% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 50%, herkomst uit Europa: 4,58% en herkomst van buiten Europa: 45%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Nobelprijsbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Nobelprijsbuurt in 2022 zijn Marokko (400 inwoners) en Turkije (350 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Nobelprijsbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Nobelprijsbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Nobelprijsbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Nobelprijsbuurt zijn C (514 adressen) en B (227 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Nobelprijsbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Nobelprijsbuurt: 514 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Nobelprijsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Nobelprijsbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Nobelprijsbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Nobelprijsbuurt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Nobelprijsbuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Nobelprijsbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Da Vinci Centrum van Ontmoeting in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Da Vinci Centrum van Ontmoeting in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de Nobelprijsbuurt. Stembureau Da Vinci Centrum van Ontmoeting in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Nobelprijsbuurt ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Da Vinci Centrum van Ontmoeting in Haarlem bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Da Vinci Centrum van Ontmoeting in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Nobelprijsbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Meerwijk (Nobelprijsbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Meerwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Nobelprijsbuurt is €22.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.800. Nobelprijsbuurt telt 1.800 inkomensontvangers op 2.465 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10% procent van de huishoudens in Nobelprijsbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Meerwijk (Nobelprijsbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Meerwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Nobelprijsbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Nobelprijsbuurt zijn in totaal 175 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 175 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 180 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Nobelprijsbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Nobelprijsbuurt
Er zijn 9 elektrische auto’s in februari 2024 in de Nobelprijsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Nobelprijsbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 9 elektrische auto’s in de Nobelprijsbuurt. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Nobelprijsbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 830 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Nobelprijsbuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nobelprijsbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.015 op naam geregistreerde voertuigen in de Nobelprijsbuurt (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 765 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Nobelprijsbuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nobelprijsbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Nobelprijsbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 66 misdrijven in de Nobelprijsbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Nobelprijsbuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Nobelprijsbuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 872 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Nobelprijsbuurt 66 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Nobelprijsbuurt in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (12 delicten) en Horizontale fraude (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Nobelprijsbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 3 misdrijven in de Nobelprijsbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Nobelprijsbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Nobelprijsbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Nobelprijsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Nobelprijsbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Nobelprijsbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Nobelprijsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Nobelprijsbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Nobelprijsbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Nobelprijsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Nobelprijsbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Nobelprijsbuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nobelprijsbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nobelprijsbuurt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nobelprijsbuurt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nobelprijsbuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nobelprijsbuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nobelprijsbuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nobelprijsbuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nobelprijsbuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nobelprijsbuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nobelprijsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nobelprijsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Nobelprijsbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal175Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie30Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.465Aantal2023
Mannen1.200Aantal2023
Vrouwen1.255Aantal2023
0 tot 15 jaar485Aantal2023
15 tot 25 jaar305Aantal2023
25 tot 45 jaar595Aantal2023
45 tot 65 jaar680Aantal2023
65 jaar of ouder395Aantal2023
Ongehuwd1.230Aantal2023
Gehuwd910Aantal2023
Gescheiden225Aantal2023
Verweduwd90Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.297Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag660Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar800Aantal2021
Opleidingsniveau hoog350Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten190Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief821Aantal2023
Energielabels Voorlopig149Aantal2023
Energielabels Onbepaald229Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A91Aantal2023
Energielabels B227Aantal2023
Energielabels C514Aantal2023
Energielabels D90Aantal2023
Energielabels E26Aantal2023
Energielabels F17Aantal2023
Energielabels G5Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn59%percentage2020
Drinker59%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk39%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel eenzaam35%percentage2020
Sociaal eenzaam37%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.015Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens375Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen205Aantal2023
Huishoudens met kinderen430Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€14x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.045Aantal2023
Herkomst Europa130Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.285Aantal2023
Geboren in Nederland1.045Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa645Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa640Aantal2023
Autochtoon1.045Aantal2022
Westers totaal205Aantal2022
Niet-westers totaal1.160Aantal2022
Marokko400Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije350Aantal2022
Overig niet-westers330Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting14Aantal2022
Verkeersovertredingen3Aantal2022
Vernieling12Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven66Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km145Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km110Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km187Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km14,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km398Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03922103Code2023
RegionaamNobelprijsbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03922103Code2023
Oppervlakte totaal24Aantal hectaren2023
Oppervlakte land24Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2037.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.833Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.218Aantal2023
Adressen met postcode1.199Aantal2023
Adressen met woonfunctie963Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.218Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom963Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen436Aantal2023
Panden785Aantal2023
Adressen met panden1.191Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19251Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 1970657Aantal2023
Panden 1970 tot 1980150Aantal2023
Panden 1980 tot 1990118Aantal2023
Panden 1990 tot 2000219Aantal2023
Panden 2000 tot 201046Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal940Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine785Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof160Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte3.940Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad963Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€338.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning57%Percentage2023
Percentage meergezinswoning43%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen30%Percentage2023
Huurwoningen totaal70%Percentage2023
In bezit woningcorporatie68%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2023
Appartement409Aantal2023
Tussen of geschakelde woning431Aantal2023
Hoekwoning122Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning1Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats8Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.247Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Nobelprijsbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Nobelprijsbuurt
Tabel met 1.218 adressen in de Nobelprijsbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Nobelprijsbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adlerstraat1 t/m 692037KB t/m 2037KJHaarlem57
Baron de Coubertinstraat1 t/m 852037HA t/m 2037HHHaarlem76
Bernadottelaan1 t/m 2852037GK t/m 2037GRHaarlem159
Boris Pasternakstraat1 t/m 312037MEHaarlem26
Cordell Hullstraat1 t/m 262037KAHaarlem23
Dag Hammarskjöldpad--Haarlem0
Donderkoppad--Haarlem0
Ernest Hemingwaystraat--Haarlem0
Forelstraat1 t/m 3352037KN t/m 2037KZHaarlem197
Freudstraat2 t/m 102037JPHaarlem5
Fridtjof Nansenstraat1 t/m 192037CCHaarlem10
Gandhistraat1 t/m 572037JB t/m 2037JJHaarlem40
Heinrich Böllstraat1 t/m 682037MA t/m 2037MBHaarlem60
Henri Dunantstraat2 t/m 482037HW t/m 2037HXHaarlem51
Jane Addamsstraat2 t/m 542037JK t/m 2037JMHaarlem44
Jean Paul Sartrestraat1 t/m 442037JJ t/m 2037MDHaarlem31
Jungstraat2 t/m 662037KMHaarlem48
Kelloggstraat1 t/m 532037HM t/m 2037HVHaarlem51
Lutulistraat2 t/m 562037CA t/m 2037CBHaarlem28
Marshallstraat4 t/m 382037HJ t/m 2037HKHaarlem25
Pearl S. Buckstraat1 t/m 192037MGHaarlem10
Ralph Bunchestraat1 t/m 302037CDHaarlem20
Samuel Beckettstraat1 t/m 412037MCHaarlem28
Selma Lagerlöfstraat1 t/m 1112037MH t/m 2037MJHaarlem66
Söderblomstraat1 t/m 442037JNHaarlem42
Tobias Asserstraat1 t/m 582037JAHaarlem38
Vijfhuizen22037GZHaarlem1
William Sternstraat1 t/m 792037KK t/m 2037KLHaarlem50
Zamenhofstraat1 t/m 542037HLHaarlem32

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 29 openbare ruimtes en 1.218 adressen in de Nobelprijsbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Nobelprijsbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Nobelprijsbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek20371199
WoonkernHaarlem1218
WoonplaatsHaarlem1221
WijkMeerwijk1221
GemeenteHaarlem1221
StadsdeelSchalkwijk1218
ProvincieNoord-Holland1221
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland1218
LandNederland1221

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Nobelprijsbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Nobelprijsbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Nobelprijsbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Nobelprijsbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven