Statistieken wijk Meerwijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Meerwijk in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Meerwijk in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Meerwijk telt 9.035 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Meerwijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Meerwijk:

JaarAantal inwoners de wijk Meerwijk% verschil
20239.0352,15%
20228.8453,21%
20218.570-0,35%
20208.6001,06%
20198.5103,03%
20188.2600,73%
20178.2001,17%
20168.1050,10%
20158.097-0,14%
20148.1080,95%
20138.032geen data

Het aantal inwoners in de wijk Meerwijk is met 1.003 personen gegroeid van 8.032 personen in 2013 tot 9.035 personen in 2023 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 100 personen (1,19%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Meerwijk:

In 2013 waren er 8.032 inwoners in de wijk Meerwijk. Het aantal van 8.032 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.035 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.003 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 190 (2,15%). Het aantal van 9.035 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Meerwijk

Wijk Meerwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 175 hectare, waarvan 145 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.393 adressen per km2. De wijk Meerwijk ligt in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de wijk Meerwijk voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Meerwijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Meerwijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Spijkerboorbuurt, 2: Winkelcentrum Schalkwijk, 3: Nobelprijsbuurt, 4: Archimedesbuurt, 5: Poelpolder-zuid, 6: Erasmusbuurt, 7: Meerwijkplas.

Woningkenmerken
Er zijn 3.956 woningen in de wijk Meerwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Meerwijk was €306.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Meerwijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Meerwijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Meerwijk% verschil
2023€306.00015%
2022€265.0006,9%
2021€248.00010%
2020€225.0009,2%
2019€206.00011%
2018€185.00012%
2017€165.0003,12%
2016€160.0001,27%
2015€158.000-4,24%
2014€165.000-6,2%
2013€176.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Meerwijk is met €130.000 gegroeid van €176.000 in 2013 tot €306.000 in 2023 (dat is een groei van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.000 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Meerwijk is €306.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 3.956 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen) en 20 wijken (oranje). De wijk Meerwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Meerwijk: er zijn 2.898 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Meerwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.469 totaal in de wijk Meerwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Meerwijk telt in totaal 5.469 adressen, met 5.460 verblijfsobjecten en 9 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in wijk Meerwijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Meerwijk zijn er 4.260 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Meerwijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.018 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Meerwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Meerwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Meerwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Meerwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Meerwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Meerwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Meerwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Meerwijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Meerwijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.6505504.835
20223.7205234.602
20213.6605014.409
20203.7504954.355
20193.8354774.198
20183.7654594.036
20173.8354463.919
20163.8904313.784
20154.0134123.621
20144.0254113.612
20134.0593973.493

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Meerwijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 40%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 54% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 51%, herkomst uit Europa: 4,99% en herkomst van buiten Europa: 44%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Meerwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Meerwijk in 2022 zijn Overig (1.475 inwoners) en Marokko (1.285 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Meerwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Meerwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Meerwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Meerwijk.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Meerwijk:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.860760
Tussenwoning2.5701.040
Hoekwoning2.5901.250
Twee onder één kap woning3.9102.010
Vrijstaande woning4.6101.740
Huurwoning1.950850
Eigen woning2.750970

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Meerwijk zijn C (1.457 adressen) en A (1.111 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Meerwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Meerwijk: 1.457 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Meerwijk voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Meerwijk voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Meerwijk
Bevolking5336.231
Adressen2.0553.393
Autos2652.166

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Meerwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 40 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Meerwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Meerwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Meerwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Meerwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Meerwijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de wijk Meerwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Meerwijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Stembureaus Haarlem

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Meerwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Haarlem (wijk Meerwijk is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Meerwijk is €22.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.800. Wijk Meerwijk telt 6.800 inkomensontvangers op 9.035 inwoners totaal.
14% van de huishoudens in de wijk Meerwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Haarlem.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (765 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Meerwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Meerwijk voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Meerwijk zijn in totaal 765 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 765 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 760 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Meerwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Meerwijk
Er zijn 47 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Meerwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Meerwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 47 elektrische auto’s in de wijk Meerwijk. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Meerwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.539 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Meerwijk in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Meerwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.354 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Meerwijk (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.301 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Meerwijk in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Meerwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Meerwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 474 misdrijven in de wijk Meerwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Meerwijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Meerwijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.384 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Meerwijk 474 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Meerwijk in 2023 zijn Winkeldiefstal (102 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (48 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Meerwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 48 misdrijven in de wijk Meerwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Meerwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Meerwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 27,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Meerwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Meerwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Meerwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Meerwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Meerwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Meerwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Meerwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Meerwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
57% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Meerwijk ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Meerwijk per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Meerwijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Meerwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Meerwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Meerwijk.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Meerwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal765Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie110Aantal2023
G+I Handel en horeca155Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg165Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.035Aantal2023
Mannen4.370Aantal2023
Vrouwen4.665Aantal2023
0 tot 15 jaar1.705Aantal2023
15 tot 25 jaar1.075Aantal2023
25 tot 45 jaar2.215Aantal2023
45 tot 65 jaar2.290Aantal2023
65 jaar of ouder1.755Aantal2023
Ongehuwd4.575Aantal2023
Gehuwd3.040Aantal2023
Gescheiden955Aantal2023
Verweduwd470Aantal2023
Geboorte totaal95Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal100Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.231Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.560Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.790Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.050Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura190Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2022
WMO cliënten950Aantal2022
WMO cliënten relatief107Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.910Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.010Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning970Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Adressen zonder energielabel1.225Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel515Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.729Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++156Aantal2024
Energielabels A++62Aantal2024
Energielabels A+29Aantal2024
Energielabels A1.111Aantal2024
Energielabels B462Aantal2024
Energielabels C1.457Aantal2024
Energielabels D555Aantal2024
Energielabels E299Aantal2024
Energielabels F75Aantal2024
Energielabels G37Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker23%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn60%percentage2022
Drinker56%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht21%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters42%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2022
Lopen naar school of werk33%percentage2022
Fietsen naar school of werk37%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2022
Emotioneel eenzaam42%percentage2022
Sociaal eenzaam45%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen39%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Mist emotionele steun11%percentage2022
Vrijwilligerswerk16%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid57%percentage2022
Niet-specifieke klachten64%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten32%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht27%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht42%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie18%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.020Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.725Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen810Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.490Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie54%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,6%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen9,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum21%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum26%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand590Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO780Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.590Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.650Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.385Aantal2023
Herkomst Europa550Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.835Aantal2023
Geboren in Nederland3.645Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.340Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.490Aantal2023
Autochtoon3.720Aantal2022
Westers totaal810Aantal2022
Niet-westers totaal4.315Aantal2022
Marokko1.285Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba120Aantal2022
Suriname250Aantal2022
Turkije1.190Aantal2022
Overig niet-westers1.475Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal246Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven60Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting54Aantal2023
Verkeersovertredingen58Aantal2023
Vernieling36Aantal2023
Overige misdrijven20Aantal2023
Totaal misdrijven474Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km153Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km115Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km195Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km15,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km372Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km75Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK039221Code2023
RegionaamMeerwijkNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode03922100Code2023
Oppervlakte totaal175Aantal hectaren2023
Oppervlakte land145Aantal hectaren2023
Oppervlakte water31Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.393Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.469Aantal2024
Adressen met postcode5.111Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.260Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie30Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie13Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie20Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie133Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie991Aantal2024
Verblijfsobjecten5.460Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen9Aantal2024
Panden met adres2.038Aantal2024
Adressen met pand5.459Aantal2024
Percelen met adres1.256Aantal2024
Adressen met perceel5.469Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.460Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.253Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom7Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19006Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.018Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980662Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199091Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000155Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201061Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202038Aantal2024
Panden met adres 2020 en later6Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19007Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.465Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.849Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990149Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000239Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010223Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020205Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later321Aantal2024
Postcodegebied2037AA-2037XZNaam2024
Meest voorkomende postcode2037Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal40Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.140Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.650Aantal2023
Personenautos - overige brandstof490Aantal2023
Personenautos per huishouden0,78Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.166Aantal2023
Motorfietsen170Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.956Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€306.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning34%Percentage2023
Percentage meergezinswoning66%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen20%Percentage2023
Huurwoningen totaal80%Percentage2023
In bezit woningcorporatie72%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement2.898Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.006Aantal2024
Hoekwoning347Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning7Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.200Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Meerwijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!