Statistieken Nelson Mandelabuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Nelson Mandelabuurt in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Nelson Mandelabuurt in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Nelson Mandelabuurt telt 965 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nelson Mandelabuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nelson Mandelabuurt:

JaarAantal inwoners de Nelson Mandelabuurt% verschil
20239650%
20229651,05%
2021955-1,55%
2020970-1,52%
2019985-1,01%
2018995-0,50%
20171.0000%
20161.000-0,89%
20151.009-0,10%
20141.0100,90%
20131.001geen data

Het aantal inwoners in de Nelson Mandelabuurt is met 36 inwoners afgenomen van 1.001 inwoners in 2013 tot 965 inwoners in 2023 (dat is een afname van 3,60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Nelson Mandelabuurt:

In 2013 telde de Nelson Mandelabuurt 1.001 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 1.010 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 9 (0,90%). Het aantal van 1.010 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 955 inwoners. Dit is een daling van 55 (-5,4%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -15 (-1,55%). Het aantal van 955 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de Nelson Mandelabuurt 965 inwoners.

Over de Nelson Mandelabuurt

Nelson Mandelabuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 12 hectare, waarvan 12 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.051 adressen per km2. Er wonen 525 huishoudens in de Nelson Mandelabuurt. Postcode 2021 is de meest voorkomende postcode in de Nelson Mandelabuurt. De Nelson Mandelabuurt ligt binnen Transvaalwijk in de gemeente Haarlem. Het Nelson Mandelapark ligt binnen de Nelson Mandelabuurt.

De gegevens van de Nelson Mandelabuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Nelson Mandelabuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Transvaalwijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Generaalsbuurt, 2: De Goede Hoop, 3: Nelson Mandelabuurt, 4: Frans Halsbuurt, 5: Patrimoniumbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 466 woningen in de Nelson Mandelabuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Nelson Mandelabuurt was €412.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Nelson Mandelabuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nelson Mandelabuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Nelson Mandelabuurt% verschil
2023€412.00019%
2022€347.00014%
2021€305.0008,2%
2020€282.0008,9%
2019€259.00017%
2018€222.00017%
2017€189.0007,4%
2016€176.0004,14%
2015€169.000-2,31%
2014€173.000-6,7%
2013€185.338geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Nelson Mandelabuurt is met €226.662 toegenomen van €185.338 in 2013 tot €412.000 in 2023 (dat is een groei van 122%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €22.666 (8,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Nelson Mandelabuurt met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Nelson Mandelabuurt is €412.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 8% en er zijn 466 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Transvaalwijk (oranje) en 4 buurten (blauw). De Nelson Mandelabuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Nelson Mandelabuurt: er zijn 242 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Nelson Mandelabuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 560 totaal in de Nelson Mandelabuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Nelson Mandelabuurt telt in totaal 560 adressen, met 559 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in Nelson Mandelabuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen
In de Nelson Mandelabuurt zijn er 473 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Nelson Mandelabuurt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 316 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de Nelson Mandelabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Nelson Mandelabuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Nelson Mandelabuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Nelson Mandelabuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Nelson Mandelabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Nelson Mandelabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Nelson Mandelabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Nelson Mandelabuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nelson Mandelabuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023565240165
2022565237163
2021585219151
2020595222153
2019640204141
2018640210145
2017650207143
2016670196134
2015688188130
2014688189131
2013684187128

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Nelson Mandelabuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 58%, herkomst uit Europese landen: 25% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europa: 19% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Nelson Mandelabuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Nelson Mandelabuurt in 2022 zijn Westers (285 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Nelson Mandelabuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Nelson Mandelabuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Nelson Mandelabuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Nelson Mandelabuurt.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Nelson Mandelabuurt:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.970870
Tussenwoning2.2701.040
Hoekwoning2.3901.240
Twee onder één kap woning3.3001.550
Vrijstaande woning4.5782.609
Huurwoning2.140980
Eigen woning2.160990

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Nelson Mandelabuurt zijn F (156 adressen) en G (143 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Nelson Mandelabuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de Nelson Mandelabuurt: 156 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Nelson Mandelabuurt voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Nelson Mandelabuurt voor 2023:

DichtheidNederlandNelson Mandelabuurt
Bevolking5338.042
Adressen2.0554.051
Autos2652.542

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Nelson Mandelabuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Nelson Mandelabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Nelson Mandelabuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Nelson Mandelabuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Koningkerk in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Koningkerk in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de Nelson Mandelabuurt. Stembureau De Koningkerk in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Nelson Mandelabuurt ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Koningkerk in Haarlem bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau De Koningkerk in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Stembureaus Haarlem

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Nelson Mandelabuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Transvaalwijk (Nelson Mandelabuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Transvaalwijk is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Nelson Mandelabuurt is €29.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.600. Nelson Mandelabuurt telt 800 inkomensontvangers op 965 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de Nelson Mandelabuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Haarlem.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (200 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Nelson Mandelabuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Nelson Mandelabuurt voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Nelson Mandelabuurt zijn in totaal 200 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 200 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 195 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Nelson Mandelabuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Nelson Mandelabuurt
Er zijn 8 elektrische auto’s in juli 2024 in de Nelson Mandelabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Nelson Mandelabuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8 elektrische auto’s in de Nelson Mandelabuurt. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Nelson Mandelabuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 353 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Nelson Mandelabuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nelson Mandelabuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 443 op naam geregistreerde voertuigen in de Nelson Mandelabuurt (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 330 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Nelson Mandelabuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nelson Mandelabuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Nelson Mandelabuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 117 misdrijven in de Nelson Mandelabuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Nelson Mandelabuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Nelson Mandelabuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.668 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Nelson Mandelabuurt 117 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Nelson Mandelabuurt in 2023 zijn Winkeldiefstal (30 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (25 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Nelson Mandelabuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 7 misdrijven in de Nelson Mandelabuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Nelson Mandelabuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Nelson Mandelabuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 92,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Nelson Mandelabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Nelson Mandelabuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Nelson Mandelabuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Nelson Mandelabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Nelson Mandelabuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Nelson Mandelabuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Nelson Mandelabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Nelson Mandelabuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Nelson Mandelabuurt ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Nelson Mandelabuurt per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Nelson Mandelabuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nelson Mandelabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nelson Mandelabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in Nelson Mandelabuurt.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Nelson Mandelabuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal200Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners965Aantal2023
Mannen470Aantal2023
Vrouwen495Aantal2023
0 tot 15 jaar140Aantal2023
15 tot 25 jaar95Aantal2023
25 tot 45 jaar445Aantal2023
45 tot 65 jaar215Aantal2023
65 jaar of ouder75Aantal2023
Ongehuwd655Aantal2023
Gehuwd220Aantal2023
Gescheiden65Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.042Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag110Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar260Aantal2022
Opleidingsniveau hoog420Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten30Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.300Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.578Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.609Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel69Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel220Aantal2024
Adressen met definitief energielabel271Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A33Aantal2024
Energielabels B25Aantal2024
Energielabels C50Aantal2024
Energielabels D39Aantal2024
Energielabels E39Aantal2024
Energielabels F156Aantal2024
Energielabels G143Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker24%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht54%percentage2022
Overgewicht44%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2022
Wekelijkse sporters62%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk63%percentage2022
Lopen naar school of werk28%percentage2022
Fietsen naar school of werk46%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam36%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen26%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk17%percentage2022
Mantelzorger10%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten27%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal525Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens260Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen145Aantal2023
Huishoudens met kinderen120Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€60x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW70Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland565Aantal2023
Herkomst buiten Nederland405Aantal2023
Herkomst Europa240Aantal2023
Herkomst buiten Europa165Aantal2023
Geboren in Nederland565Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon565Aantal2022
Westers totaal285Aantal2022
Niet-westers totaal115Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal89Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven117Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km149Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km200Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km78Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km87Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km128Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km157Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km212Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km251Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km376Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km61Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km105Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km63Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921003Code2023
RegionaamNelson MandelabuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03921003Code2023
Oppervlakte totaal12Aantal hectaren2023
Oppervlakte land12Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.051Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal560Aantal2024
Adressen met postcode558Aantal2024
Adressen met woonfunctie473Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie20Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie42Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten559Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres355Aantal2024
Adressen met pand559Aantal2024
Percelen met adres340Aantal2024
Adressen met perceel560Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom560Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom473Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190020Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925316Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19908Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190050Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925469Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19507Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199018Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20208Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied2021BN-2022EGNaam2024
Meest voorkomende postcode2021Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal305Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine265Aantal2023
Personenautos - overige brandstof35Aantal2023
Personenautos per huishouden0,58Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.542Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad466Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€412.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning53%Percentage2023
Percentage meergezinswoning47%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen52%Percentage2023
Huurwoningen totaal48%Percentage2023
In bezit woningcorporatie8%Percentage2023
In bezit overige verhuurders40%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement209Aantal2024
Tussen of geschakelde woning242Aantal2024
Hoekwoning17Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning5Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.86Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Nelson Mandelabuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Nelson Mandelabuurt
Tabel met 560 adressen in de Nelson Mandelabuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Nelson Mandelabuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Generaal Cronjéstraat1 t/m 222021JA t/m 2021JHHaarlem41
Generaal De Wetstraat1 t/m 752021XE t/m 2021XKHaarlem101
Generaal Joubertstraat1 t/m 782021XA t/m 2021XDHaarlem98
Gerstepad--Haarlem0
Haverpad--Haarlem0
Johannes de Breukstraat1 t/m 392021HAHaarlem27
Korte Johannes de Breukstraat1 t/m 302021HCHaarlem17
Nelson Mandelapark--Haarlem0
Nieuwe Landstraat12 t/m 142021DEHaarlem2
Paul Krugerkade2 t/m 282021BNHaarlem16
Paul Krugerstraat2 t/m 802021XN t/m 2021XPHaarlem61
President Steijnstraat2 t/m 692021VA t/m 2021VEHaarlem51
Regulierstraat1 t/m 392021HD t/m 2021HEHaarlem47
Schoterweg26 t/m 822021HM t/m 2021HPHaarlem69
Spaarndamseweg1 t/m 1202021KA t/m 2022EGHaarlem24
Tarwestraat--Haarlem0
Werfstraat1 t/m 112021BPHaarlem6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 17 openbare ruimtes en 560 adressen in de Nelson Mandelabuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Haarlem
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Nelson Mandelabuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Nelson Mandelabuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2021557
Postcode numeriek20221
WoonkernHaarlem560
WoonplaatsHaarlem564
WijkTransvaalwijk564
GemeenteHaarlem564
StadsdeelNoord560
ProvincieNoord-Holland564
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland564
LandNederland564

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Nelson Mandelabuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Nelson Mandelabuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Nelson Mandelabuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Nelson Mandelabuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven