Statistieken Nieuw-Guineabuurt

Aantal inwoners per jaar
De Nieuw-Guineabuurt telt 1.760 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuw-Guineabuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuw-Guineabuurt:

JaarAantal inwoners de Nieuw-Guineabuurt% verschil
20231.7601,15%
20221.740-1,97%
20211.775-0,84%
20201.790-0,28%
20191.795-1,10%
20181.8158%
20171.6803,07%
20161.630-11%
20151.8302,01%
20141.7944,18%
20131.722geen data

Het aantal inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is met 38 personen toegenomen van 1.722 personen in 2013 tot 1.760 personen in 2023 (dat is een toename van 2,21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 personen (0,33%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Nieuw-Guineabuurt:

In 2013 waren er 1.722 inwoners in de Nieuw-Guineabuurt. In 2015 is het aantal gestegen tot 1.830 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 108 (6,3%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 36 (2,01%). Het aantal van 1.830 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2016 is het aantal gedaald tot 1.630 personen. Dit is een daling van 200 (-11%) ten opzichte van 2015. Het aantal van 1.630 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de Nieuw-Guineabuurt 1.760 inwoners.

Over de Nieuw-Guineabuurt

Nieuw-Guineabuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 20 hectare, waarvan 14 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.669 adressen per km2. Er wonen 860 huishoudens in de Nieuw-Guineabuurt. Postcode 2022 is de meest voorkomende postcode in de Nieuw-Guineabuurt. De Nieuw-Guineabuurt ligt binnen Indischewijk in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de Nieuw-Guineabuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Nieuw-Guineabuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Indischewijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Medanbuurt, 2: Nieuw-Guineabuurt, 3: Weltevredenbuurt, 4: Molukkenbuurt, 5: Soendabuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 835 woningen in de Nieuw-Guineabuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Nieuw-Guineabuurt was €457.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Nieuw-Guineabuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuw-Guineabuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Nieuw-Guineabuurt% verschil
2023€457.00017%
2022€390.0007,7%
2021€362.0006,2%
2020€341.0009,3%
2019€312.00018%
2018€265.00015%
2017€231.0008,5%
2016€213.0004,89%
2015€203.061-1,46%
2014€206.067-0,93%
2013€208.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Nieuw-Guineabuurt is met €249.000 gestegen van €208.000 in 2013 tot €457.000 in 2023 (dat is een toename van 120%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €24.900 (8,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Nieuw-Guineabuurt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Nieuw-Guineabuurt is €457.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 835 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Indischewijk (oranje) en 4 buurten (blauw). De Nieuw-Guineabuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Nieuw-Guineabuurt: er zijn 458 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Nieuw-Guineabuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 851 totaal in de Nieuw-Guineabuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De Nieuw-Guineabuurt telt in totaal 851 adressen, met 850 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in Nieuw-Guineabuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Nieuw-Guineabuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Nieuw-Guineabuurt. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Nieuw-Guineabuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Nieuw-Guineabuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Nieuw-Guineabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Nieuw-Guineabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Nieuw-Guineabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Nieuw-Guineabuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuw-Guineabuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.205195355
20221.220184336
20211.245188342
20201.270184336
20191.285181329
20181.320176319
20171.255151274
20161.220145265
20151.440138253
20141.418134243
20131.378122223

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Nieuw-Guineabuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Nieuw-Guineabuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Nieuw-Guineabuurt in 2022 zijn Westers (215 inwoners) en Marokko (105 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Nieuw-Guineabuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Nieuw-Guineabuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Nieuw-Guineabuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Nieuw-Guineabuurt zijn A (288 adressen) en B (169 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Nieuw-Guineabuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Nieuw-Guineabuurt: 288 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Nieuw-Guineabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Nieuw-Guineabuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Nieuw-Guineabuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Nieuw-Guineabuurt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Nieuw-Guineabuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Nieuw-Guineabuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum de Horizon in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Wijkcentrum de Horizon in Haarlem is uitgebracht. Stembureau Wijkcentrum de Horizon in Haarlem was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Nieuw-Guineabuurt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum de Horizon in Haarlem bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de Nieuw-Guineabuurt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 145 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Nieuw-Guineabuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Indischewijk (Nieuw-Guineabuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Indischewijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Nieuw-Guineabuurt is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.900. Nieuw-Guineabuurt telt 1.400 inkomensontvangers op 1.760 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,2% procent van de huishoudens in Nieuw-Guineabuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Indischewijk (Nieuw-Guineabuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Indischewijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Nieuw-Guineabuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Nieuw-Guineabuurt zijn in totaal 170 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Nieuw-Guineabuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Nieuw-Guineabuurt
Er zijn 15 elektrische auto’s in februari 2024 in de Nieuw-Guineabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Nieuw-Guineabuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de Nieuw-Guineabuurt. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Nieuw-Guineabuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 752 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Nieuw-Guineabuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nieuw-Guineabuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 912 op naam geregistreerde voertuigen in de Nieuw-Guineabuurt (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 681 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Nieuw-Guineabuurt in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nieuw-Guineabuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Nieuw-Guineabuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 41 misdrijven in de Nieuw-Guineabuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Nieuw-Guineabuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Nieuw-Guineabuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 556 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Nieuw-Guineabuurt 41 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Nieuw-Guineabuurt in 2022 zijn Horizontale fraude (12 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Nieuw-Guineabuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 8 misdrijven in de Nieuw-Guineabuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Nieuw-Guineabuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Nieuw-Guineabuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de Nieuw-Guineabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Nieuw-Guineabuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Nieuw-Guineabuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Nieuw-Guineabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Nieuw-Guineabuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Nieuw-Guineabuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Nieuw-Guineabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Nieuw-Guineabuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Nieuw-Guineabuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nieuw-Guineabuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nieuw-Guineabuurt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nieuw-Guineabuurt voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nieuw-Guineabuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nieuw-Guineabuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nieuw-Guineabuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nieuw-Guineabuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nieuw-Guineabuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Nieuw-Guineabuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuw-Guineabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuw-Guineabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Nieuw-Guineabuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal170Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca15Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.760Aantal2023
Mannen835Aantal2023
Vrouwen920Aantal2023
0 tot 15 jaar245Aantal2023
15 tot 25 jaar165Aantal2023
25 tot 45 jaar485Aantal2023
45 tot 65 jaar515Aantal2023
65 jaar of ouder345Aantal2023
Ongehuwd850Aantal2023
Gehuwd635Aantal2023
Gescheiden175Aantal2023
Verweduwd100Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid12.662Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag400Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar540Aantal2021
Opleidingsniveau hoog410Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten140Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.150Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.820Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.640Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning870Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief663Aantal2023
Energielabels Voorlopig176Aantal2023
Energielabels Onbepaald12Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A288Aantal2023
Energielabels B169Aantal2023
Energielabels C104Aantal2023
Energielabels D70Aantal2023
Energielabels E55Aantal2023
Energielabels F105Aantal2023
Energielabels G46Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal860Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens335Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen235Aantal2023
Huishoudens met kinderen290Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€35x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW320Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.205Aantal2023
Herkomst Europa195Aantal2023
Herkomst buiten Europa355Aantal2023
Geboren in Nederland1.205Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa195Aantal2023
Autochtoon1.220Aantal2022
Westers totaal215Aantal2022
Niet-westers totaal305Aantal2022
Marokko105Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers100Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting14Aantal2022
Verkeersovertredingen5Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven41Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km195Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km150Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km244Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km387Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921102Code2023
RegionaamNieuw-GuineabuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03921102Code2023
Oppervlakte totaal20Aantal hectaren2023
Oppervlakte land14Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2022.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.669Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal851Aantal2023
Adressen met postcode851Aantal2023
Adressen met woonfunctie837Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom850Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom837Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen337Aantal2023
Panden588Aantal2023
Adressen met panden850Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 1950264Aantal2023
Panden 1950 tot 197067Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 1990223Aantal2023
Panden 1990 tot 200074Aantal2023
Panden 2000 tot 2010106Aantal2023
Panden 2010 tot 2020115Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal785Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine670Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof115Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte5.661Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad835Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€457.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning67%Percentage2023
Percentage meergezinswoning33%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen37%Percentage2023
Huurwoningen totaal63%Percentage2023
In bezit woningcorporatie50%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200074%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement280Aantal2023
Tussen of geschakelde woning458Aantal2023
Hoekwoning99Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning0Aantal2023
Ligplaats1Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.13Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Nieuw-Guineabuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Nieuw-Guineabuurt
Tabel met 851 adressen in de Nieuw-Guineabuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Nieuw-Guineabuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambonstraat1 t/m 372022DL t/m 2022DMHaarlem36
Bandoengstraat7 t/m 942022EJ t/m 2022EKHaarlem71
Bantamstraat49 t/m 1142022TR t/m 2022TVHaarlem59
Besoekistraat1 t/m 352022EP t/m 2022ERHaarlem40
Botterboulevard1 t/m 2092022GAHaarlem137
Djambistraat1 t/m 422022EX t/m 2022EZHaarlem38
Indischestraat92 t/m 1902022VW t/m 2022VZHaarlem52
Jan Gijzenkade2 t/m 602022DWHaarlem28
Kedoestraat1 t/m 452022EM t/m 2022ENHaarlem45
Klipperkade1 t/m 312022GBHaarlem29
Madioenstraat1 t/m 202022ELHaarlem19
Nieuw Guineaplein6 t/m 402022PD t/m 2022PEHaarlem35
Nieuw Guineastraat2 t/m 382022PA t/m 2022PCHaarlem32
Rembangstraat2 t/m 852022ES t/m 2022EWHaarlem61
Schokkerkade1 t/m 52022GDHaarlem2
Schoterbrug--Haarlem0
Spaarndamseweg13 t/m 7902022ED t/m 2022EGHaarlem117
Spaarnhovenstraat57 t/m 1192022TK t/m 2022TLHaarlem32
Tjalkkade1 t/m 352022GCHaarlem18

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 851 adressen in de Nieuw-Guineabuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Nieuw-Guineabuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Nieuw-Guineabuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2022851
WoonkernHaarlem850
WoonplaatsHaarlem852
WijkIndischewijk852
GemeenteHaarlem852
StadsdeelNoord850
ProvincieNoord-Holland852
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland851
LandNederland852

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Nieuw-Guineabuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Nieuw-Guineabuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Nieuw-Guineabuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Nieuw-Guineabuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven