Statistieken Medanbuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Medanbuurt in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Medanbuurt in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Medanbuurt telt 2.030 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Medanbuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Medanbuurt:

JaarAantal inwoners de Medanbuurt% verschil
20232.0301,00%
20222.010-0,50%
20212.0200%
20202.0201,25%
20191.9950,25%
20181.990-1,00%
20172.0100%
20162.0100,50%
20152.0000,91%
20141.9823,82%
20131.909geen data

Het aantal inwoners in de Medanbuurt is met 121 personen gestegen van 1.909 personen in 2013 tot 2.030 personen in 2023 (dat is een toename van 6,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 personen (0,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Medanbuurt:

In 2013 waren er 1.909 inwoners in de Medanbuurt. Het aantal van 1.909 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.030 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 121 (6,3%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 20 (1,00%). Het aantal van 2.030 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Medanbuurt

Medanbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 14 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.432 adressen per km2. Er wonen 880 huishoudens in de Medanbuurt. Postcode 2022 is de meest voorkomende postcode in de Medanbuurt. De Medanbuurt ligt binnen Indischewijk in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de Medanbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Medanbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Indischewijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Medanbuurt, 2: Nieuw-Guineabuurt, 3: Weltevredenbuurt, 4: Molukkenbuurt, 5: Soendabuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 848 woningen in de Medanbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Medanbuurt was €443.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Medanbuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Medanbuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Medanbuurt% verschil
2023€443.00019%
2022€373.00014%
2021€327.0008,3%
2020€302.00010%
2019€274.00013%
2018€242.00016%
2017€208.0007,2%
2016€194.000-4,43%
2015€203.000-1,46%
2014€206.000-0,96%
2013€208.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Medanbuurt is met €235.000 gegroeid van €208.000 in 2013 tot €443.000 in 2023 (dat is een groei van 113%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €23.500 (8,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Medanbuurt met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Medanbuurt is €443.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 9% en er zijn 848 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Indischewijk (oranje) en 4 buurten (blauw). De Medanbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Medanbuurt: er zijn 612 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Medanbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 885 totaal in de Medanbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Medanbuurt telt in totaal 885 adressen, met 884 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in Medanbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen
In de Medanbuurt zijn er 863 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Medanbuurt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 403 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de Medanbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Medanbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Medanbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Medanbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Medanbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Medanbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Medanbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Medanbuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Medanbuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.455265315
20221.495235280
20211.530224266
20201.560210250
20191.555201239
20181.565194231
20171.600187223
20161.620178212
20151.602181215
20141.594176209
20131.555161190

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Medanbuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 8,4% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Medanbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Medanbuurt in 2022 zijn Westers (290 inwoners) en Overig (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Medanbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Medanbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Medanbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Medanbuurt.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Medanbuurt:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.850930
Tussenwoning2.6101.070
Hoekwoning2.2601.200
Twee onder één kap woning3.5501.420
Vrijstaande woning2.8201.690
Huurwoning2.0501.020
Eigen woning2.5501.070

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Medanbuurt zijn F (345 adressen) en G (150 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Medanbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de Medanbuurt: 345 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Medanbuurt voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Medanbuurt voor 2023:

DichtheidNederlandMedanbuurt
Bevolking53314.500
Adressen2.0553.432
Autos2655.286

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Medanbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Medanbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Medanbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Medanbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Goede Herderkerk in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Goede Herderkerk in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de Medanbuurt. Stembureau De Goede Herderkerk in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Medanbuurt ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Goede Herderkerk in Haarlem bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau De Goede Herderkerk in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Stembureaus Haarlem

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Medanbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Indischewijk (Medanbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Indischewijk is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Medanbuurt is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.500. Medanbuurt telt 1.600 inkomensontvangers op 2.030 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de Medanbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Haarlem.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Medanbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Medanbuurt voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Medanbuurt zijn in totaal 260 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 260 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 265 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Medanbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Medanbuurt
Er zijn 17 elektrische auto’s in juni 2024 in de Medanbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Medanbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de Medanbuurt. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Medanbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 780 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Medanbuurt in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Medanbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 952 op naam geregistreerde voertuigen in de Medanbuurt (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 711 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Medanbuurt in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Medanbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Medanbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 52 misdrijven in de Medanbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Medanbuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Medanbuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 713 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Medanbuurt 52 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Medanbuurt in 2023 zijn Ongevallen (weg) (10 delicten) en Horizontale fraude (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Medanbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 14 misdrijven in de Medanbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Medanbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Medanbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,37 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Medanbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Medanbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Medanbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Medanbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Medanbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Medanbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Medanbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Medanbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Medanbuurt ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Medanbuurt per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Medanbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Medanbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Medanbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in Medanbuurt.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Medanbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal260Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.030Aantal2023
Mannen1.020Aantal2023
Vrouwen1.015Aantal2023
0 tot 15 jaar425Aantal2023
15 tot 25 jaar205Aantal2023
25 tot 45 jaar730Aantal2023
45 tot 65 jaar495Aantal2023
65 jaar of ouder180Aantal2023
Ongehuwd1.225Aantal2023
Gehuwd635Aantal2023
Gescheiden130Aantal2023
Verweduwd40Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid14.500Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag290Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2022
Opleidingsniveau hoog630Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten60Aantal2022
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.820Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel34Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel369Aantal2024
Adressen met definitief energielabel482Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A27Aantal2024
Energielabels B21Aantal2024
Energielabels C90Aantal2024
Energielabels D96Aantal2024
Energielabels E121Aantal2024
Energielabels F345Aantal2024
Energielabels G150Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht51%percentage2022
Overgewicht47%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2022
Wekelijkse sporters60%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2022
Lopen naar school of werk23%percentage2022
Fietsen naar school of werk46%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal880Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens295Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen200Aantal2023
Huishoudens met kinderen390Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€280x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW160Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.455Aantal2023
Herkomst buiten Nederland580Aantal2023
Herkomst Europa265Aantal2023
Herkomst buiten Europa315Aantal2023
Geboren in Nederland1.455Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Autochtoon1.495Aantal2022
Westers totaal290Aantal2022
Niet-westers totaal225Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven52Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km197Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km151Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km245Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km360Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km95Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km95Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand0Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921101Code2023
RegionaamMedanbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03921101Code2023
Oppervlakte totaal14Aantal hectaren2023
Oppervlakte land14Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.432Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal885Aantal2024
Adressen met postcode885Aantal2024
Adressen met woonfunctie863Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie10Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten884Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres763Aantal2024
Adressen met pand884Aantal2024
Percelen met adres754Aantal2024
Adressen met perceel885Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom885Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom863Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925403Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950271Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197088Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925418Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950333Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970117Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202016Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied2022DD-2022VTNaam2024
Meest voorkomende postcode2022Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal740Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine655Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden0,84Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte5.286Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad848Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€443.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie8%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement166Aantal2024
Tussen of geschakelde woning612Aantal2024
Hoekwoning74Aantal2024
Tweeonder1kap8Aantal2024
Vrijstaande woning3Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.21Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Medanbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Medanbuurt
Tabel met 886 adressen in de Medanbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Medanbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bantamstraat1 t/m 562022TP t/m 2022TTHaarlem52
Benkoelenstraat3 t/m 392022PJ t/m 2022PKHaarlem35
Borskistraat1 t/m 382022PM t/m 2022PNHaarlem33
Cheribonstraat1 t/m 382022RM t/m 2022RNHaarlem40
Hodsonstraat1 t/m 432022DT t/m 2022DVHaarlem45
Indischestraat81 t/m 1892022VR t/m 2022VTHaarlem55
Jan Gijzenkade124 t/m 2582022DN t/m 2022DSHaarlem71
Medanstraat3 t/m 392022PG t/m 2022PHHaarlem34
Minahassastraat1 t/m 892022PS t/m 2022PVHaarlem74
Nieuw Guineaplein1 t/m 52022PDHaarlem5
Padangstraat1 t/m 462022RP t/m 2022RRHaarlem41
Pontianakstraat4 t/m 462022PLHaarlem27
Preangerstraat1 t/m 522022RS t/m 2022RTHaarlem49
Rijksstraatweg108 t/m 2502022DD t/m 2022DJHaarlem107
Semarangstraat1 t/m 352022RV t/m 2022RWHaarlem32
Sillemstraat1 t/m 452022PP t/m 2022PRHaarlem46
Soerabajastraat1 t/m 282022RX t/m 2022RZHaarlem26
Spaarnhovenstraat1 t/m 552022TH t/m 2022TJHaarlem28
Timorstraat109 t/m 2082022RD t/m 2022RLHaarlem86

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 886 adressen in de Medanbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Haarlem
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Medanbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Medanbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2022886
WoonkernHaarlem886
WoonplaatsHaarlem886
WijkIndischewijk886
GemeenteHaarlem886
StadsdeelNoord886
ProvincieNoord-Holland886
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland886
LandNederland886

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Medanbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Medanbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Medanbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Medanbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven