Statistieken buurt Waarderpolder

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Waarderpolder in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Waarderpolder in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Waarderpolder telt 295 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Waarderpolder.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Waarderpolder:

JaarAantal inwoners de buurt Waarderpolder% verschil
202329526%
2022235-2,08%
2021240-2,04%
2020245-3,92%
2019255-12%
2018290-7,9%
201731511%
20162852,15%
2015279-0,36%
20142803,70%
2013270geen data

Het aantal inwoners in de buurt Waarderpolder is met 25 personen gestegen van 270 personen in 2013 tot 295 personen in 2023 (dat is een groei van 9,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 personen (1,35%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Waarderpolder:

In 2013 waren er 270 inwoners in de buurt Waarderpolder. In 2017 is het aantal gestegen tot 315 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 45 (17%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 30 (11%). Het aantal van 315 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 235 personen. Dit is een daling van 80 (-25%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -5 (-2,08%). Het aantal van 235 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Waarderpolder 295 inwoners.

Over de buurt Waarderpolder

Buurt Waarderpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 292 hectare, waarvan 272 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.723 adressen per km2. Er wonen 125 huishoudens in de buurt Waarderpolder. Postcode 2031 is de meest voorkomende postcode in de buurt Waarderpolder. De buurt Waarderpolder ligt binnen Waarder- en Veerpolder in de gemeente Haarlem.

De naam van deze buurt veranderde van Planetenwijk in 2015 naar Waarderpolder in 2016. De gegevens van de buurt Waarderpolder voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Waarderpolder
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Waarder- en Veerpolder met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schoteroog en Veerpolder, 2: Waarderpolder, 3: Sportliedenbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 74 woningen in de buurt Waarderpolder.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Waarderpolder was €353.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Waarderpolder.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Waarderpolder:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Waarderpolder% verschil
2023€353.0009%
2022€324.00010%
2021€294.0005%
2020€280.0008,1%
2019€259.00035%
2018€192.00016%
2017€166.0001,84%
2016€163.000-39%
2015€267.000-0,37%
2014€268.000-7,3%
2013€289.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Waarderpolder is met €64.000 toegenomen van €289.000 in 2013 tot €353.000 in 2023 (dat is een groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.400 (3,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Waarderpolder met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Waarderpolder is €353.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 74 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Waarder- en Veerpolder (oranje) en 2 buurten (blauw). De buurt Waarderpolder wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Waarderpolder: er zijn 34 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Waarderpolder.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.442 totaal in de buurt Waarderpolder

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Waarderpolder telt in totaal 2.442 adressen, met 2.372 verblijfsobjecten, 11 standplaatsen en 59 ligplaatsen. Alle adressen in buurt Waarderpolder liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Waarderpolder zijn er 1.716 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Waarderpolder.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 350 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Waarderpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Waarderpolder. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Waarderpolder

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Waarderpolder. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Waarderpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Waarderpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Waarderpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Waarderpolder per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Waarderpolder:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231703095
20221751446
20211801446
20201901342
20192001342
20182201753
20172401857
20162201649
20152161546
20142151548
20132081546

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Waarderpolder als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 58%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 32% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Waarderpolder
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Waarderpolder in 2022 zijn Westers (35 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Waarderpolder: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Waarderpolder.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Waarderpolder. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Waarderpolder zijn A (722 adressen) en C (124 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Waarderpolder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Waarderpolder: 722 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 85 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Waarderpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Waarderpolder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Waarderpolder vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Waarderpolder.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Waarderpolder voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Waarderpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Speeltuinvereniging Elba in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Speeltuinvereniging Elba in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Waarderpolder. Stembureau Speeltuinvereniging Elba in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Waarderpolder ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Speeltuinvereniging Elba in Haarlem bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Speeltuinvereniging Elba in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Waarderpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Waarder- en Veerpolder (Waarderpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Waarder- en Veerpolder is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Waarderpolder is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.600. Buurt Waarderpolder telt 200 inkomensontvangers op 295 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,5% procent van de huishoudens in buurt Waarderpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Waarder- en Veerpolder (Waarderpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Waarder- en Veerpolder is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.750 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Waarderpolder (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Waarderpolder zijn in totaal 1.750 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.750 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.745 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Waarderpolder. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Waarderpolder
Er zijn 250 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Waarderpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Waarderpolder op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 250 elektrische auto’s in de buurt Waarderpolder. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Waarderpolder die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.107 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de buurt Waarderpolder in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Waarderpolder geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.525 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Waarderpolder (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.204 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Waarderpolder in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Waarderpolder geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Waarderpolder. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 352 misdrijven in de buurt Waarderpolder geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Waarderpolder, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Waarderpolder zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.118 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Waarderpolder 352 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Waarderpolder in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (65 delicten) en Ongevallen (weg) (51 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Waarderpolder.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 32 misdrijven in de buurt Waarderpolder geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Waarderpolder met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Waarderpolder over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 677,97 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Waarderpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Waarderpolder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Waarderpolder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Waarderpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Waarderpolder.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Waarderpolder genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Waarderpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Waarderpolder.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Waarderpolder ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Waarderpolder per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Waarderpolder geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Waarderpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Waarderpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Waarderpolder.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Waarderpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.750Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie305Aantal2023
G+I Handel en horeca455Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie205Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed135Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening435Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners295Aantal2023
Mannen175Aantal2023
Vrouwen120Aantal2023
0 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 25 jaar35Aantal2023
25 tot 45 jaar90Aantal2023
45 tot 65 jaar85Aantal2023
65 jaar of ouder40Aantal2023
Ongehuwd165Aantal2023
Gehuwd95Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid108Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag80Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2022
Opleidingsniveau hoog30Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2021
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.570Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.560Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel1.183Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel590Aantal2024
Adressen met definitief energielabel669Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++3Aantal2024
Energielabels A+++91Aantal2024
Energielabels A++43Aantal2024
Energielabels A+104Aantal2024
Energielabels A722Aantal2024
Energielabels B72Aantal2024
Energielabels C124Aantal2024
Energielabels D17Aantal2024
Energielabels E33Aantal2024
Energielabels F20Aantal2024
Energielabels G24Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal125Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens60Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2023
Huishoudens met kinderen30Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers72%Percentage2018
Percentage zelfstandigen28%Percentage2018
Aantal inkomensontvangers200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€31x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW40Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland170Aantal2023
Herkomst buiten Nederland125Aantal2023
Herkomst Europa30Aantal2023
Herkomst buiten Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland175Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Autochtoon175Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal200Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven17Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting21Aantal2023
Verkeersovertredingen79Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven11Aantal2023
Totaal misdrijven352Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km74Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km183Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km74Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km151Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km128Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km234Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km473Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km91Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km60Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03920602Code2023
RegionaamWaarderpolderNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03920602Code2023
Oppervlakte totaal292Aantal hectaren2023
Oppervlakte land272Aantal hectaren2023
Oppervlakte water20Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.723Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.442Aantal2024
Adressen met postcode2.228Aantal2024
Adressen met woonfunctie74Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie31Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.716Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie488Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie9Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie302Aantal2024
Verblijfsobjecten2.372Aantal2024
Ligplaatsen59Aantal2024
Standplaatsen11Aantal2024
Panden met adres1.100Aantal2024
Adressen met pand2.363Aantal2024
Percelen met adres793Aantal2024
Adressen met perceel2.442Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.442Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom74Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190010Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195014Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197075Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198078Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990148Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200066Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010302Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020350Aantal2024
Panden met adres 2020 en later57Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190014Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195037Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970108Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980130Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990226Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000265Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010655Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020542Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later386Aantal2024
Postcodegebied2031AA-2031TENaam2024
Meest voorkomende postcode2031Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade24Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade60Aantal2022
Verkeersongevallen totaal85Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal920Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine445Aantal2023
Personenautos - overige brandstof480Aantal2023
Personenautos per huishouden7,36Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte338Aantal2023
Motorfietsen40Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad74Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€353.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning39%Percentage2023
Percentage meergezinswoning61%Percentage2023
Percentage bewoond62%Percentage2023
Percentage onbewoond38%Percentage2023
Koopwoningen42%Percentage2023
Huurwoningen totaal58%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders58%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200074%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement24Aantal2024
Tussen of geschakelde woning6Aantal2024
Hoekwoning4Aantal2024
Tweeonder1kap6Aantal2024
Vrijstaande woning34Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.298Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Waarderpolder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Waarderpolder
Tabel met 2.442 adressen in de buurt Waarderpolder.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Waarderpolder. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A. Hofmanweg1 t/m 752031BH t/m 2031BLHaarlem118
Amsterdamsevaart--Haarlem0
Amsterdamsevaart12031EZHaarlem1
Beijnesweg3 t/m 192031BBHaarlem21
Bingerweg1 t/m 252031AZHaarlem39
Bohnweg2-Haarlem1
Busweg12031DAHaarlem1
Carl Auer von Welsbachweg--Haarlem0
Claes Tillyweg2 t/m 82031CWHaarlem3
Cokesweg--Haarlem0
Conradkade1 t/m 102031CLHaarlem15
Conradweg2 t/m 402031CMHaarlem35
Drukkersweg1 t/m 142031EEHaarlem14
Emrikweg1 t/m 482031BTHaarlem50
Energieplein1 t/m 742031TCHaarlem25
Fustweg1 t/m 102031CJHaarlem20
Gedempte Oostersingelgracht--Haarlem0
H.N. Werkmanplantsoen--Haarlem0
H.N. Werkmanweg1 t/m 172031BAHaarlem3
Hendrik Figeeweg1 t/m 612031BJHaarlem128
Heringaplein--Haarlem0
Heringaweg1 t/m 82031BWHaarlem13
Hulswitweg4 t/m 1252031BGHaarlem194
Industriehaven--Haarlem0
Industrieweg2 t/m 1012031BXHaarlem3
Ir. Lelyweg8 t/m 552031CDHaarlem34
Izaäk Enschedéweg1 t/m 682031CR t/m 2031CSHaarlem86
J.W. Lucasweg1 t/m 372031BEHaarlem10
Jacques Meuwissenweg1 t/m 262031ADHaarlem7
Jan Pieter Zondervanweg1 t/m 132031ABHaarlem7
Jan Tademaweg2 t/m 612031CT t/m 2031CVHaarlem41
Jan van Geunsweg2 t/m 222031BDHaarlem12
Jan van Krimpenweg2 t/m 1002031CE t/m 2031CKHaarlem69
Kegge--Haarlem0
Keggeviaduct--Haarlem0
Kousenmakersweg1 t/m 32031EDHaarlem3
Kuipersweg1 t/m 112031EHHaarlem134
Kuppersweg1 t/m 892031EA t/m 2031ECHaarlem48
Laan van Decima1 t/m 32031CXHaarlem3
Lichtfabriekplein1 t/m 42031TEHaarlem4
Maus Gatsonidesweg1 t/m 102031AGHaarlem6
Minckelersweg3 t/m 402031EMHaarlem7
Mollerusweg1 t/m 1502031BZHaarlem80
Nijverheidsweg1 t/m 502031CN t/m 2031CPHaarlem68
Oerkapkade1 t/m 52031ENHaarlem6
Oostersingelspoorbrug--Haarlem0
Oude Waarderweg12031ACHaarlem1
Oudeweg6 t/m 1592031CCHaarlem30
Oudewegspoorbrug--Haarlem0
Palletweg1 t/m 782031DB t/m 2031DDHaarlem61
Pieter Goedkoopweg1 t/m 442031ELHaarlem21
Robert Peereboomweg4 t/m 242031BCHaarlem88
Schoteroogpad--Haarlem0
Schoteroogsloot--Haarlem0
Stokerspad--Haarlem0
Swensweg1 t/m 52031GAHaarlem3
Tappersweg1 t/m 912031ET t/m 2031EVHaarlem447
Ted Vermeulenweg62031AEHaarlem1
Tingietersweg2 t/m 1372031ER t/m 2031ESHaarlem89
Turbinestraat10 t/m 142031TDHaarlem3
Veerpad--Haarlem0
Voormalige Oudeweg--Haarlem0
Waarderbrug12031EWHaarlem1
Waarderhaven1 t/m 602031BMHaarlem57
Waardervaart--Haarlem0
Waarderveldweg1 t/m 1012031BKHaarlem16
Waarderweg1 t/m 962031BN t/m 2031BRHaarlem100
Wateringweg1 t/m 1552031EG t/m 2031EKHaarlem186
Watze Hilariusweg1 t/m 512031AAHaarlem27
Woudplein22031CZHaarlem2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 70 openbare ruimtes en 2.442 adressen in de buurt Waarderpolder. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Haarlem
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Waarderpolder. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Waarderpolder ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek20312228
WoonkernHaarlem2442
WoonplaatsHaarlem2460
WijkWaarder- en Veerpolder2460
GemeenteHaarlem2460
StadsdeelOost2442
ProvincieNoord-Holland2460
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland2460
LandNederland2460

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Waarderpolder ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Waarderpolder dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Waarderpolder ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Waarderpolder en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven