Statistieken Van Galenbuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Van Galenbuurt in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Van Galenbuurt in de gemeente Haarlem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Van Galenbuurt telt 655 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Van Galenbuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Van Galenbuurt:

JaarAantal inwoners de Van Galenbuurt% verschil
20236550,77%
2022650-0,76%
2021655-1,50%
20206650,76%
2019660-0,75%
2018665-0,75%
20176700,75%
2016665-0,15%
20156660,60%
20146620,30%
2013660geen data

De bevolking van de Van Galenbuurt is met 5 inwoners gedaald van 660 inwoners in 2013 tot 655 inwoners in 2023 (dat is een afname van 0,76%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 inwoners (-0,07%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Van Galenbuurt:

In 2013 waren er 660 inwoners in de Van Galenbuurt. In 2017 is het aantal gestegen tot 670 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 10 (1,52%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 5 (0,75%). Het aantal van 670 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 650 inwoners. Dit is een daling van 20 (-2,99%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -5 (-0,76%). Het aantal van 650 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 655 inwoners in de Van Galenbuurt.

Over de Van Galenbuurt

Van Galenbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 14 hectare, waarvan 13 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.833 adressen per km2. Er wonen 265 huishoudens in de Van Galenbuurt. Postcode 2014 is de meest voorkomende postcode in de Van Galenbuurt. De Van Galenbuurt ligt binnen Houtvaartkwartier in de gemeente Haarlem.

De naam van deze buurt veranderde van Kleine Hout in 2015 naar Van Galenbuurt in 2016. De gegevens van de Van Galenbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Van Galenbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Houtvaartkwartier met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Van Galenbuurt, 2: Zeeheldenbuurt, 3: Geschiedschrijversbuurt, 4: Natuurkundigenbuurt-oost, 5: Natuurkundigenbuurt-west.

Woningkenmerken
Er zijn 273 woningen in de Van Galenbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Van Galenbuurt was €701.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Van Galenbuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Van Galenbuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Van Galenbuurt% verschil
2023€701.00018%
2022€594.0006,5%
2021€558.0005,9%
2020€527.0009,1%
2019€483.0005,5%
2018€458.00019%
2017€385.0007,2%
2016€359.00031%
2015€274.000-0,72%
2014€276.000-8%
2013€300.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Van Galenbuurt is met €401.000 gegroeid van €300.000 in 2013 tot €701.000 in 2023 (dat is een groei van 134%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €40.100 (9,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Van Galenbuurt met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Van Galenbuurt is €701.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 273 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Houtvaartkwartier (oranje) en 4 buurten (blauw). De Van Galenbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Van Galenbuurt: er zijn 163 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Van Galenbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 300 totaal in de Van Galenbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Van Galenbuurt telt in totaal 300 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Van Galenbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen
In de Van Galenbuurt zijn er 273 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Van Galenbuurt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 125 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de Van Galenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Van Galenbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Van Galenbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Van Galenbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Van Galenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Van Galenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Van Galenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Van Galenbuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Van Galenbuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235705035
20225853827
20215804431
20205904431
20195854431
20185904431
20175904733
20165854733
20155834834
20145784834
20135774834

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Van Galenbuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 7,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 7,3% en herkomst van buiten Europa: 5,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Van Galenbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Van Galenbuurt in 2022 zijn Westers (60 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Van Galenbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Van Galenbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Van Galenbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Van Galenbuurt.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Van Galenbuurt:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.7901.000
Tussenwoning2.7001.360
Hoekwoning2.9101.660
Twee onder één kap woning5.0301.530
Vrijstaande woning4.3002.250
Huurwoning1.350930
Eigen woning2.9001.460

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Van Galenbuurt zijn C (89 adressen) en F (58 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Van Galenbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Van Galenbuurt: 89 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Van Galenbuurt voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Van Galenbuurt voor 2023:

DichtheidNederlandVan Galenbuurt
Bevolking5335.038
Adressen2.0553.833
Autos2652.077

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Van Galenbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Van Galenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Van Galenbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Van Galenbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Speeltuin Brouwersplein in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Speeltuin Brouwersplein in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de Van Galenbuurt. Stembureau Speeltuin Brouwersplein in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Van Galenbuurt ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Speeltuin Brouwersplein in Haarlem bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 14 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Speeltuin Brouwersplein in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Stembureaus Haarlem

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Van Galenbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Houtvaartkwartier (Van Galenbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Houtvaartkwartier is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Van Galenbuurt is €39.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.800. Van Galenbuurt telt 500 inkomensontvangers op 655 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de Van Galenbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Haarlem.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Van Galenbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Van Galenbuurt voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Van Galenbuurt zijn in totaal 80 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Van Galenbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Van Galenbuurt
Er zijn 9 elektrische auto’s in juli 2024 in de Van Galenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Van Galenbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 9 elektrische auto’s in de Van Galenbuurt. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Van Galenbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 228 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Van Galenbuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Van Galenbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 298 op naam geregistreerde voertuigen in de Van Galenbuurt (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 235 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Van Galenbuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Van Galenbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Van Galenbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 22 misdrijven in de Van Galenbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Van Galenbuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Van Galenbuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 278 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Van Galenbuurt 22 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Van Galenbuurt in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (5 delicten) en Horizontale fraude (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Van Galenbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de Van Galenbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Van Galenbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Van Galenbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,16 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Van Galenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Van Galenbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Van Galenbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Van Galenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Van Galenbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Van Galenbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Van Galenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Van Galenbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Van Galenbuurt ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Van Galenbuurt per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Van Galenbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Van Galenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Van Galenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in Van Galenbuurt.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Van Galenbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners655Aantal2023
Mannen305Aantal2023
Vrouwen345Aantal2023
0 tot 15 jaar105Aantal2023
15 tot 25 jaar90Aantal2023
25 tot 45 jaar75Aantal2023
45 tot 65 jaar210Aantal2023
65 jaar of ouder175Aantal2023
Ongehuwd305Aantal2023
Gehuwd270Aantal2023
Gescheiden40Aantal2023
Verweduwd35Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.038Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag40Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2022
Opleidingsniveau hoog280Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2022
WMO cliënten35Aantal2022
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.300Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.250Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel22Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel123Aantal2024
Adressen met definitief energielabel155Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A17Aantal2024
Energielabels B14Aantal2024
Energielabels C89Aantal2024
Energielabels D41Aantal2024
Energielabels E17Aantal2024
Energielabels F58Aantal2024
Energielabels G39Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker12%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2022
Drinker87%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht58%percentage2022
Overgewicht41%percentage2022
Ernstig overgewicht10%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2022
Wekelijkse sporters67%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2022
Lopen naar school of werk21%percentage2022
Fietsen naar school of werk53%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam27%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht11%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht58%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal265Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens65Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2023
Huishoudens met kinderen110Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen33%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar45%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen43%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€706x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW160Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland570Aantal2023
Herkomst buiten Nederland85Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland570Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Autochtoon585Aantal2022
Westers totaal60Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven22Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km117Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km215Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km76Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km107Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km164Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km193Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km267Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km22,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km49Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km191Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km107Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km104Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03920401Code2023
RegionaamVan GalenbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03920401Code2023
Oppervlakte totaal14Aantal hectaren2023
Oppervlakte land13Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.833Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal300Aantal2024
Adressen met postcode300Aantal2024
Adressen met woonfunctie273Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie19Aantal2024
Verblijfsobjecten300Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres257Aantal2024
Adressen met pand300Aantal2024
Percelen met adres249Aantal2024
Adressen met perceel300Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom300Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom273Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950125Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197036Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198081Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950133Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197036Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198086Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199030Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied2014AA-2014CMNaam2024
Meest voorkomende postcode2014Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal270Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine210Aantal2023
Personenautos - overige brandstof60Aantal2023
Personenautos per huishouden1,02Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.077Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad273Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€701.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie11%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200097%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2023
Appartement43Aantal2024
Tussen of geschakelde woning163Aantal2024
Hoekwoning55Aantal2024
Tweeonder1kap8Aantal2024
Vrijstaande woning4Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.27Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Van Galenbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Van Galenbuurt
Tabel met 300 adressen in de Van Galenbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Van Galenbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abel Tasmanbrug--Haarlem0
Abel Tasmankade1 t/m 612014AD t/m 2014AEHaarlem43
Abel Tasmanvaart--Haarlem0
Bestevaerstraat1 t/m 152014ALHaarlem8
Blauwbrug--Haarlem0
De Ruijterplein1 t/m 242014ASHaarlem22
De Ruijterweg3 t/m 252014ATHaarlem12
Houtmankade1 t/m 292014ACHaarlem13
Houtmanpad27 t/m 332014AZHaarlem7
Houtvaartpad2 t/m 222014AB t/m 2014APHaarlem20
Hyacintenbrug--Haarlem0
Jan van Galenstraat1 t/m 1002014AG t/m 2014AKHaarlem83
Koppestokstraat1 t/m 872014AM t/m 2014APHaarlem44
Lorentzkade450 t/m 4622014CMHaarlem7
Minister de Leeuwbrug--Haarlem0
Piet Heinstraat1 t/m 122014ARHaarlem6
Vlaamsebrug--Haarlem0
Westelijke Randweg1 t/m 52014AXHaarlem4
Willem Bontekoestraat1 t/m 312014AAHaarlem31

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 300 adressen in de Van Galenbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Haarlem
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Van Galenbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Van Galenbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2014300
WoonkernHaarlem300
WoonplaatsHaarlem306
WijkHoutvaartkwartier306
GemeenteHaarlem306
StadsdeelZuid-West300
ProvincieNoord-Holland306
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland306
LandNederland306

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Van Galenbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Van Galenbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Van Galenbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Van Galenbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven