Statistieken buurt Oude Spaarndammerpolder

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote afname van 100% naar 0 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Oude Spaarndammerpolder is met 2 personen gedaald van 2 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Oude Spaarndammerpolder

Buurt Oude Spaarndammerpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 47 hectare, waarvan 44 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 268 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Oude Spaarndammerpolder. Postcode 0 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oude Spaarndammerpolder. De buurt Oude Spaarndammerpolder ligt binnen Spaarndam in de gemeente Haarlem. De polder Oude Spaarndammerpolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Oude Spaarndammerpolder.

De gegevens van de buurt Oude Spaarndammerpolder voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oude Spaarndammerpolder
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Spaarndam met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oude Spaarndammerpolder, 2: Oud Spaarndam.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt Oude Spaarndammerpolder.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(daling van 7,8% naar €284.000 in 2015)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Spaarndammerpolder, 2013 tot en met 2015.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Spaarndammerpolder is met €24.000 gedaald van €308.000 in 2013 tot €284.000 in 2015 (dat is 7,8%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Oude Spaarndammerpolder telt in totaal 1 adres, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oude Spaarndammerpolder, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Oude Spaarndammerpolder is met 2 personen afgenomen van 2 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond buurt Oude Spaarndammerpolder

Er zijn voor de buurt Oude Spaarndammerpolder geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Oude Kerk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Oude Kerk is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Oude Spaarndammerpolder. Oude Kerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Oude Spaarndammerpolder ligt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Haarlem als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Oude Kerk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Oude Kerk stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Haarlem telde bij deze verkiezingen in totaal 78 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Inwoners naar leeftijd - buurt Oude Spaarndammerpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Oude Spaarndammerpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Oude Spaarndammerpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022.0 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2016 in de buurt Oude Spaarndammerpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oude Spaarndammerpolder.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oude Spaarndammerpolder genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2016 in de buurt Oude Spaarndammerpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oude Spaarndammerpolder.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 geen misdrijven in de buurt Oude Spaarndammerpolder geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oude Spaarndammerpolder, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de buurt Oude Spaarndammerpolder zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 2 verschillende soorten delicten. Voor 0,82% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 3 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de buurt Oude Spaarndammerpolder geen misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oude Spaarndammerpolder van 2012 t/m 2022 zijn Ongevallen (weg) (2 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 2 soorten delicten die van 2012 tot en met 2022 geregistreerd zijn in de buurt Oude Spaarndammerpolder.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er geen misdrijven in de buurt Oude Spaarndammerpolder geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oude Spaarndammerpolder met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oude Spaarndammerpolder over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Oude Spaarndammerpolder helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oude Spaarndammerpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Spaarndam (Oude Spaarndammerpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Spaarndam is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oude Spaarndammerpolder is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.300. Buurt Oude Spaarndammerpolder telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,50% procent van de huishoudens in buurt Oude Spaarndammerpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Spaarndam (Oude Spaarndammerpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Spaarndam is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oude Spaarndammerpolder (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oude Spaarndammerpolder zijn in totaal 0 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2015).

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Oude Spaarndammerpolder
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Oude Spaarndammerpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oude Spaarndammerpolder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oude Spaarndammerpolder vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oude Spaarndammerpolder op 3 januari 2023 zijn A+++++ (0 adressen) en A++++ (0 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oude Spaarndammerpolder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A+++++ komt het meeste voor in de buurt Oude Spaarndammerpolder: 0 adressen hebben energielabel A+++++. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oude Spaarndammerpolder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Oude Spaarndammerpolder voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Oude Spaarndammerpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 buurt Oude Spaarndammerpolder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oude Spaarndammerpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2015
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2015
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2022
Mannen0Aantal2022
Vrouwen0Aantal2022
0 tot 15 jaar0Aantal2022
15 tot 25 jaar0Aantal2022
25 tot 45 jaar0Aantal2022
45 tot 65 jaar0Aantal2022
65 jaar of ouder0Aantal2022
Ongehuwd0Aantal2022
Gehuwd0Aantal2022
Gescheiden0Aantal2022
Verweduwd0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2016
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2016
Sterfte totaal0Aantal2016
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2016
Bevolkingsdichtheid867,00Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.810Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.050Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.230Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.630Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.570Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.460Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.780Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.650Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief0Aantal2023
Energielabels Voorlopig0Aantal2023
Energielabels Onbepaald0Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A0Aantal2023
Energielabels B0Aantal2023
Energielabels C0Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2022
Huishoudens met kinderen0Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2015
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2016
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.300Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar60%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2015
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting0Aantal2022
Verkeersovertredingen0Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven0Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2015
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km52Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km5,80Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km446Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km35Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km43Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km61Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km52Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921701Code2022
RegionaamOude SpaarndammerpolderNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03921701Code2022
Oppervlakte totaal47Aantal hectaren2022
Oppervlakte land44Aantal hectaren2022
Oppervlakte water3Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode0.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid268Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1Aantal2023
Adressen met postcode0Aantal2023
Adressen met woonfunctie0Aantal2023
Panden1Aantal2023
Percelen1Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2021
Verkeersongevallen totaal0Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2015
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2022
Motorfietsen0Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€284.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning88%Percentage2015
Percentage meergezinswoning12%Percentage2015
Percentage bewoond93%Percentage2015
Percentage onbewoond7%Percentage2015
Koopwoningen62%Percentage2015
Huurwoningen totaal37%Percentage2015
In bezit woningcorporatie24%Percentage2015
In bezit overige verhuurders13%Percentage2015
Eigendom onbekend1%Percentage2015
Bouwjaar voor 200098%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2015

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
De gegevens van de buurt Oude Spaarndammerpolder voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.