Informatie buurt Oude Spaarndammerpolder:

Informatie buurt Oude Spaarndammerpolder:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oude Spaarndammerpolder in de gemeente Haarlem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oude Spaarndammerpolder in de gemeente Haarlem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote daling van 100% naar 0 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Oude Spaarndammerpolder, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Oude Spaarndammerpolder is met 2 personen gedaald van 2 in 2013 tot 0 in 2021 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oude Spaarndammerpolder
Kaart van de wijk Spaarndam met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Spaarndam met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oude Spaarndammerpolder, 2: Oud Spaarndam.

Over de buurt Oude Spaarndammerpolder

Buurt Oude Spaarndammerpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 47 hectare, waarvan 44 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 267 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Oude Spaarndammerpolder. Postcode 0.0 is de meest voorkomende postcode in buurt Oude Spaarndammerpolder. Buurt Oude Spaarndammerpolder ligt binnen Wijk Spaarndam in de gemeente Haarlem. De polder Oude Spaarndammerpolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Oude Spaarndammerpolder.

De gegevens van de buurt Oude Spaarndammerpolder voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de woningen in de buurt Oude Spaarndammerpolder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

0 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (daling van 8% naar €284.000 in 2015)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Spaarndammerpolder, 2013 tot en met 2015.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Spaarndammerpolder is met €24.000 afgenomen van €308.000 in 2013 tot €284.000 in 2015 (dat is 8%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oude Spaarndammerpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Spaarndam (Oude Spaarndammerpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Spaarndam is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oude Spaarndammerpolder is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.300. Buurt Oude Spaarndammerpolder telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,50% procent van de huishoudens in buurt Oude Spaarndammerpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Spaarndam (Oude Spaarndammerpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Spaarndam is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Oude Spaarndammerpolder.

Buurt Oude Spaarndammerpolder telt in totaal 0 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Oude Spaarndammerpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Oude Spaarndammerpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Haarlem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dienstgebouw Oude Kerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dienstgebouw Oude Kerk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dienstgebouw Oude Kerk is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Oude Spaarndammerpolder geen stembureau. Stembureau Dienstgebouw Oude Kerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Oude Spaarndammerpolder ligt. De gemeente Haarlem telde bij deze verkiezingen in totaal 77 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oude Spaarndammerpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oude Spaarndammerpolder, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Oude Spaarndammerpolder is met 2 personen gedaald van 2 in 2013 tot 0 in 2021 (dat is 100%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Oude Spaarndammerpolder: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Oude Spaarndammerpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Oude Spaarndammerpolder

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oude Spaarndammerpolder, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Oude Spaarndammerpolder zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven behoren allemaal tot hetzelfde type delict. Voor 0,84% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 2 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Oude Spaarndammerpolder geen misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2020, buurt Oude Spaarndammerpolder.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Oude Spaarndammerpolder voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Oude Spaarndammerpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oude Spaarndammerpolder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Oude Spaarndammerpolder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oude Spaarndammerpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2015
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2015
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2021
Mannen0Aantal2021
Vrouwen0Aantal2021
0 tot 15 jaar0Aantal2021
15 tot 25 jaar0Aantal2021
25 tot 45 jaar0Aantal2021
45 tot 65 jaar0Aantal2021
65 jaar of ouder0Aantal2021
Ongehuwd0Aantal2021
Gehuwd0Aantal2021
Gescheiden0Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal0Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2016
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2016
Sterfte totaal0Aantal2016
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2016
Bevolkingsdichtheid867Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.810Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.050Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.230Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.630Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.570Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.460Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.780Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.650Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2021
Huishoudens met kinderen0Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2015
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2016
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.300Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen33,30%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen23,40%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar60,10%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen34,10%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen25,40%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2015
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2021
Niet-westers totaal0Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers0Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2015
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km52Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km5,80Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km446Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km35Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km43Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km61Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km52Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921701Code2021
RegionaamOude SpaarndammerpolderNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03921701Code2021
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal47Aantal hectaren2021
Oppervlakte land44Aantal hectaren2021
Oppervlakte water3Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode0.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid267Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode0Aantal2021
Adressen totaal0Aantal2021
Panden0Aantal2021
Percelen0Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2016
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2016
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2016
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2015
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2016
Motorfietsen0Aantal2016
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2016
Gemiddelde woningwaarde€284.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning88%Percentage2015
Percentage meergezinswoning12%Percentage2015
Percentage bewoond93%Percentage2015
Percentage onbewoond7%Percentage2015
Koopwoningen62%Percentage2015
Huurwoningen totaal37%Percentage2015
In bezit woningcorporatie24%Percentage2015
In bezit overige verhuurders13%Percentage2015
Eigendom onbekend1%Percentage2015
Bouwjaar voor 200098%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2015

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
De gegevens van de buurt Oude Spaarndammerpolder voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.