Statistieken buurt Poelpolder-noord

Aantal inwoners per jaar
De buurt Poelpolder-noord telt 0 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelpolder-noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelpolder-noord:

JaarAantal inwoners de buurt Poelpolder-noord% verschil
20230geen data
20220geen data
20210geen data
20200geen data
20190geen data
20180geen data
20170geen data
20160-100%
201530,00%
201430,00%
20133geen data

Het aantal inwoners in de buurt Poelpolder-noord is met 3 personen afgenomen van 3 personen in 2013 tot 0 personen in 2023 (dat is een daling van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 personen (-10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Poelpolder-noord:

In 2013 telde de buurt Poelpolder-noord 3 inwoners. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2015. In 2016 is het aantal gedaald tot 0 personen. Dit is een daling van 3 (-100%) ten opzichte van 2015. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2023.

Over de buurt Poelpolder-noord

Buurt Poelpolder-noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.432 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Poelpolder-noord. Postcode 2035 is de meest voorkomende postcode in de buurt Poelpolder-noord. De buurt Poelpolder-noord ligt binnen Boerhaavewijk in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de buurt Poelpolder-noord voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Poelpolder-noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Boerhaavewijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Boerhaavevaart, 2: Romolenpolder-oost, 3: Geleerdenbuurt, 4: Professorenbuurt, 5: Poelpolder-noord, 6: Geneesherenbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt Poelpolder-noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Poelpolder-noord was €164.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Poelpolder-noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelpolder-noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Poelpolder-noord% verschil
2015€150.000-2,60%
2014€154.000-6,1%
2013€164.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Poelpolder-noord is met €14.000 gedaald van €164.000 in 2013 tot €150.000 in 2015 (dat is een daling van 8,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2015 was €-7.000 (-4,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon dalende trend: De cijfers dalen ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Poelpolder-noord is €150.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 0 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Boerhaavewijk (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Poelpolder-noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Advertentie:

Adressen: 3 totaal in de buurt Poelpolder-noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Poelpolder-noord telt in totaal 3 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Poelpolder-noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Poelpolder-noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Poelpolder-noord. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Poelpolder-noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Poelpolder-noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Poelpolder-noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Poelpolder-noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Poelpolder-noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Poelpolder-noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Poelpolder-noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023000
2022000
2021000
2020000
2019000
2018000
2017000
2016000
2015202
2014202
2013202

In 2015 was de herkomst van inwoners in de buurt Poelpolder-noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 50%, herkomst uit Europese landen: 0,00% en herkomst uit landen buiten Europa: 50% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 50%, herkomst uit Europa: 0,00% en herkomst van buiten Europa: 50%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Poelpolder-noord

Er zijn voor de buurt Poelpolder-noord geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt Poelpolder-noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Poelpolder-noord. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen

0 adressen

Er zijn geen adressen bekend in de buurt Poelpolder-noord.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Poelpolder-noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Poelpolder-noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Poelpolder-noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Poelpolder-noord.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Poelpolder-noord voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Poelpolder-noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Schalkweide in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Schalkweide in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Poelpolder-noord. Stembureau Schalkweide in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Poelpolder-noord ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Schalkweide in Haarlem bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Schalkweide in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€18.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Poelpolder-noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Boerhaavewijk (Poelpolder-noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Boerhaavewijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Poelpolder-noord is €18.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.200. Buurt Poelpolder-noord telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
15% procent van de huishoudens in buurt Poelpolder-noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Boerhaavewijk (Poelpolder-noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Boerhaavewijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Poelpolder-noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Poelpolder-noord zijn in totaal 0 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 0 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 0 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Poelpolder-noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Poelpolder-noord in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Poelpolder-noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Poelpolder-noord (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Poelpolder-noord in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Poelpolder-noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Poelpolder-noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2 misdrijven in de buurt Poelpolder-noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Poelpolder-noord, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Poelpolder-noord zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 69 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 14 verschillende soorten delicten. Voor 18% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 69 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de buurt Poelpolder-noord 2 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Poelpolder-noord van 2012 t/m 2022 zijn Overige vermogensdelicten (23 delicten) en Diefstal/inbraak box/garage/schuur (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2022, buurt Poelpolder-noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Poelpolder-noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Poelpolder-noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Poelpolder-noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Poelpolder-noord helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Poelpolder-noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Poelpolder-noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Poelpolder-noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Poelpolder-noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Poelpolder-noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Poelpolder-noord zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Poelpolder-noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2015
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.754Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.470Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.960Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.200Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.050Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief0Aantal2023
Energielabels Voorlopig0Aantal2023
Energielabels Onbepaald3Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A0Aantal2023
Energielabels B0Aantal2023
Energielabels C0Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2015
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.200Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€18.600Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar51%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen53%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen18%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2015
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AOW1Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting0Aantal2022
Verkeersovertredingen0Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven2Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km34Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km36Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km65Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km190Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2015
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km107Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km47Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km148Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km64Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km212Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km13,90Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km433Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km63Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km63Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km36Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km55Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km50Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921905Code2023
RegionaamPoelpolder-noordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03921905Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land39Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2035.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.432Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3Aantal2023
Adressen met postcode3Aantal2023
Adressen met woonfunctie0Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen3Aantal2023
Panden3Aantal2023
Adressen met panden3Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20102Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2015
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€150.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning41%Percentage2015
Percentage meergezinswoning59%Percentage2015
Percentage bewoond95%Percentage2015
Percentage onbewoond5%Percentage2015
Koopwoningen34%Percentage2015
Huurwoningen totaal66%Percentage2015
In bezit woningcorporatie61%Percentage2015
In bezit overige verhuurders5%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 200094%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2015
Appartement0Aantal2023
Tussen of geschakelde woning0Aantal2023
Hoekwoning0Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning0Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend14Aantal2023
Woningtype n.v.t.3Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Poelpolder-noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Poelpolder-noord
Tabel met openbare ruimtes in de buurt Poelpolder-noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Poelpolder-noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bijenpad--Haarlem0
Boerhaavelaan70 t/m 742035RCHaarlem3
Bosbeekjufferbrug--Haarlem0
Donderkopbrug--Haarlem0
Graspad--Haarlem0
Keverpad--Haarlem0
Lantaarntjebrug--Haarlem0
Meikeverpad--Haarlem0
Plasromboutbrug--Haarlem0
Platbuikbrug--Haarlem0
Ratelaarpad--Haarlem0
Sprinkhaanpad--Haarlem0
Watersnuffelbrug--Haarlem0
Wrattenbijterbrug--Haarlem0
Zilvervisjepad--Haarlem0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 15 openbare ruimtes en 3 adressen in de buurt Poelpolder-noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Poelpolder-noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek20353
WoonkernHaarlem3
WoonplaatsHaarlem17
WijkBoerhaavewijk17
GemeenteHaarlem17
StadsdeelSchalkwijk3
ProvincieNoord-Holland17
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland3
LandNederland17

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Poelpolder-noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Poelpolder-noord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Poelpolder-noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Poelpolder-noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven