Statistieken Ripperdabuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Ripperdabuurt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Ripperdabuurt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Ripperdabuurt telt 1.320 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Ripperdabuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Ripperdabuurt:

JaarAantal inwoners de Ripperdabuurt% verschil
20231.320-0,38%
20221.3250%
20211.325-0,75%
20201.3350%
20191.3356,8%
20181.2500,40%
20171.245-0,40%
20161.2500,56%
20151.2434,28%
20141.1922,41%
20131.164geen data

Het aantal inwoners in de Ripperdabuurt is met 156 personen toegenomen van 1.164 personen in 2013 tot 1.320 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 16 personen (1,29%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Ripperdabuurt:

In 2013 telde de Ripperdabuurt 1.164 inwoners. Het aantal van 1.164 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 1.335 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 171 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 85 (6,8%). Het aantal inwoners blijft 1.335 tot en met 2020. In 2023 telde de Ripperdabuurt 1.320 inwoners.

Over de Ripperdabuurt

Ripperdabuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 12 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.244 adressen per km2. Er wonen 525 huishoudens in de Ripperdabuurt. Postcode 2023 is de meest voorkomende postcode in de Ripperdabuurt. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de Ripperdabuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Ripperdabuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ter Kleefkwartier met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bomenbuurt-west, 2: Bomenbuurt-oost, 3: Schoterveenpolder, 4: Kweektuinbuurt, 5: Kleverpark-noord, 6: Ripperdabuurt, 7: Kleverpark-zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 534 woningen in de Ripperdabuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Ripperdabuurt was €717.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Ripperdabuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Ripperdabuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Ripperdabuurt% verschil
2023€717.00018%
2022€610.0006,8%
2021€571.0007,5%
2020€531.0007,5%
2019€494.00012%
2018€440.00015%
2017€382.0004,95%
2016€364.0009%
2015€334.000-1,76%
2014€340.000-4,23%
2013€355.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Ripperdabuurt is met €362.000 gestegen van €355.000 in 2013 tot €717.000 in 2023 (dat is een groei van 102%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €36.200 (7,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Ripperdabuurt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Ripperdabuurt is €717.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 534 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen), wijk Ter Kleefkwartier (oranje) en 6 buurten (blauw). De Ripperdabuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Ripperdabuurt: er zijn 372 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Ripperdabuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 592 totaal in de Ripperdabuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Ripperdabuurt telt in totaal 592 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Ripperdabuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen
In de Ripperdabuurt zijn er 559 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Ripperdabuurt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 150 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de Ripperdabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Ripperdabuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Ripperdabuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Ripperdabuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Ripperdabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Ripperdabuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Ripperdabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Ripperdabuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Ripperdabuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.020135170
20221.055120150
20211.065115145
20201.090108137
20191.100104131
20181.020102128
20171.020100125
20161.03595120
20151.02895120
201499488110
201397186108

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Ripperdabuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 7,4% en herkomst van buiten Europa: 9,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Ripperdabuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Ripperdabuurt in 2022 zijn Westers (200 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Ripperdabuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Ripperdabuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Ripperdabuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Ripperdabuurt zijn A (289 adressen) en F (112 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Ripperdabuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Ripperdabuurt: 289 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Ripperdabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Ripperdabuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Ripperdabuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Ripperdabuurt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Ripperdabuurt voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Ripperdabuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Basisschool Ter Cleeff in Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Basisschool Ter Cleeff in Haarlem is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de Ripperdabuurt. Stembureau Basisschool Ter Cleeff in Haarlem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Ripperdabuurt ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Basisschool Ter Cleeff in Haarlem bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Basisschool Ter Cleeff in Haarlem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€41.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Ripperdabuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ter Kleefkwartier (Ripperdabuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ter Kleefkwartier is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Ripperdabuurt is €41.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €54.600. Ripperdabuurt telt 900 inkomensontvangers op 1.320 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,0% procent van de huishoudens in Ripperdabuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ter Kleefkwartier (Ripperdabuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ter Kleefkwartier is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (190 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Ripperdabuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Ripperdabuurt zijn in totaal 190 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Ripperdabuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Ripperdabuurt
Er zijn 16 elektrische auto’s in mei 2024 in de Ripperdabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Ripperdabuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 16 elektrische auto’s in de Ripperdabuurt. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Ripperdabuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 452 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Ripperdabuurt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Ripperdabuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 582 op naam geregistreerde voertuigen in de Ripperdabuurt (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 468 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Ripperdabuurt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Ripperdabuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Ripperdabuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 41 misdrijven in de Ripperdabuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Ripperdabuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Ripperdabuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 404 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Ripperdabuurt 41 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Ripperdabuurt in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (11 delicten) en Diefstal af/uit/van ov. voertuigen (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Ripperdabuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3 misdrijven in de Ripperdabuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Ripperdabuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Ripperdabuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,21 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Ripperdabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Ripperdabuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Ripperdabuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Ripperdabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Ripperdabuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Ripperdabuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 43 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Ripperdabuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Ripperdabuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Ripperdabuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Ripperdabuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Ripperdabuurt heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Ripperdabuurt sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Ripperdabuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Ripperdabuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
36% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Ripperdabuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Ripperdabuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
96% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Ripperdabuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Ripperdabuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Ripperdabuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Ripperdabuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Ripperdabuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal190Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.320Aantal2023
Mannen615Aantal2023
Vrouwen710Aantal2023
0 tot 15 jaar265Aantal2023
15 tot 25 jaar115Aantal2023
25 tot 45 jaar225Aantal2023
45 tot 65 jaar350Aantal2023
65 jaar of ouder370Aantal2023
Ongehuwd630Aantal2023
Gehuwd520Aantal2023
Gescheiden75Aantal2023
Verweduwd95Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief43Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid11.000Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar240Aantal2022
Opleidingsniveau hoog520Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten110Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.390Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.030Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning980Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel41Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel269Aantal2024
Adressen met definitief energielabel282Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A289Aantal2024
Energielabels B14Aantal2024
Energielabels C15Aantal2024
Energielabels D18Aantal2024
Energielabels E22Aantal2024
Energielabels F112Aantal2024
Energielabels G77Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker89%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker10%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn63%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk64%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk52%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal525Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen160Aantal2023
Huishoudens met kinderen200Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€54.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€41.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen39%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar46%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen47%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,0%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€635x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.020Aantal2023
Herkomst buiten Nederland305Aantal2023
Herkomst Europa135Aantal2023
Herkomst buiten Europa170Aantal2023
Geboren in Nederland1.020Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa75Aantal2023
Autochtoon1.055Aantal2022
Westers totaal200Aantal2022
Niet-westers totaal70Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven41Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km142Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km193Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km76Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km121Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km156Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km205Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km247Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km23,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km306Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921206Code2023
RegionaamRipperdabuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03921206Code2023
Oppervlakte totaal12Aantal hectaren2023
Oppervlakte land12Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.244Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal592Aantal2024
Adressen met postcode591Aantal2024
Adressen met woonfunctie559Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie20Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten592Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres232Aantal2024
Adressen met pand592Aantal2024
Percelen met adres226Aantal2024
Adressen met perceel592Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom592Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom559Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925150Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195014Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20108Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202044Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190095Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925172Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195016Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19705Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010198Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202081Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later24Aantal2024
Postcodegebied2023EB-2023ZWNaam2024
Meest voorkomende postcode2023Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal425Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine325Aantal2023
Personenautos - overige brandstof95Aantal2023
Personenautos per huishouden0,81Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.542Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad534Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€717.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning34%Percentage2023
Percentage meergezinswoning66%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200051%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200049%Percentage2023
Appartement372Aantal2024
Tussen of geschakelde woning141Aantal2024
Hoekwoning36Aantal2024
Tweeonder1kap8Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.33Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Ripperdabuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Ripperdabuurt
Tabel met 592 adressen in de Ripperdabuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Ripperdabuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Afdelingsbrug--Haarlem0
Eskadronsbrug--Haarlem0
Gerrit van Heesstraat1 t/m 252023ELHaarlem21
Huzarenstraat1 t/m 112023GMHaarlem10
Judith Leysterstraat1 t/m 542023EG t/m 2023EHHaarlem47
Karabiniersstraat1 t/m 202023GHHaarlem20
Kazerneplein1 t/m 672023GLHaarlem67
Kleverlaan2 t/m 842023JG t/m 2023JJHaarlem72
Kornetstraat2 t/m 462023GNHaarlem23
Korpsbrug--Haarlem0
Kurassiersstraat1 t/m 62023GKHaarlem6
Lansiersstraat1 t/m 272023GAHaarlem27
Molenaerstraat1 t/m 472023EJ t/m 2023EKHaarlem55
Nieuwe Manegeplein1 t/m 262023GGHaarlem26
Regimentsbrug--Haarlem0
Ritmeesterstraat1 t/m 292023GJHaarlem29
Saenredamstraat107 t/m 1212023ZWHaarlem8
Schoterweg99-Haarlem1
Sint-Jorisveld1 t/m 1352023GD t/m 2023GEHaarlem134
Stormbaanstraat1 t/m 272023GBHaarlem27
Vaanbrug--Haarlem0
Velserstraat55 t/m 1092023EBHaarlem19
Wachtmeesterstraat--Haarlem0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 23 openbare ruimtes en 592 adressen in de Ripperdabuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Haarlem
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Ripperdabuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Ripperdabuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2023591
WoonkernHaarlem592
WoonplaatsHaarlem598
WijkTer Kleefkwartier598
GemeenteHaarlem598
StadsdeelNoord592
ProvincieNoord-Holland598
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland598
LandNederland598

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Ripperdabuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Ripperdabuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Ripperdabuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Ripperdabuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven