Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Adressen in de gemeente Albrandswaard

Overzicht van alle adressen in de gemeente Albrandswaard. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Albrandswaard telt 25.934 inwoners en 11.923 adressen. Van de totaal 11.923 adressen hebben 11.505 adressen een postcode. En van de 11.505 adressen met postcode hebben 10.815 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Albrandswaard. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Albrandswaard telt 25.934 inwoners en 11.923 adressen. Van de totaal 11.923 adressen hebben 11.505 adressen een postcode. En van de 11.505 adressen met postcode hebben 10.815 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.

Tabel met adressen in de gemeente Albrandswaard:

Bovenstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers per (statistische) buurt in de gemeente Albrandswaard. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen.

Download een Excel document met alle volledige adresgegevens voor de gemeente Albrandswaard. Het document heeft voor ieder individueel adres een aparte rij. De Excel tabel is daarom veel langer dan de tabel op deze pagina waar de huisnummers zijn gecombineerd. De rij toont de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities en de woonplaats. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen zeer eenvoudig alle adressen voor 1 of meer buurten getoond worden.

Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De adressen zijn toegekend aan buurten op basis van de geografische buurtindeling van het CBS. Zie deze toelichting.