Statistieken woonplaats Rhoon

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rhoon. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rhoon. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Rhoon telt 16.695 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rhoon.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rhoon:

JaarAantal inwoners de woonplaats Rhoon% verschil
202316.6951,67%
202216.4201,02%
202116.2551,34%
202016.0402,36%
201915.6700,67%
201815.5650,74%
201715.4501,21%
201615.265-0,07%
201515.2750,43%
201415.2100,36%
201315.155geen data

De bevolking van de woonplaats Rhoon is met 1.540 inwoners gestegen van 15.155 inwoners in 2013 tot 16.695 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 154 inwoners (0,97%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Albrandswaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Rhoon:

In 2013 telde de woonplaats Rhoon 15.155 inwoners. Het aantal van 15.155 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 16.695 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.540 (10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 275 (1,67%). Het aantal van 16.695 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Rhoon

Woonplaats Rhoon heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.632 hectare, waarvan 1.472 land en 160 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rhoon telt 7.655 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 859 adressen per km2. Er wonen 6.795 huishoudens en er zijn in totaal 6.831 woningen. De woonplaats telt 8.280 auto's en 2.090 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rhoon ligt in de gemeente Albrandswaard.

De brondata voor woonplaats Rhoon is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rhoon zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rhoon valt samen met 4 wijken. Dit zijn: wijk Rhoon-Noord, wijk Rhoon-Zuid, wijk Buitengebied Albrandswaard en wijk Portland. De cijfers voor de woonplaats Rhoon zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rhoon zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Albrandswaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Rhoon
Kaart van de woonplaats Rhoon. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rhoon binnen de gemeente Albrandswaard.

Woningkenmerken
Er zijn 6.831 woningen in de woonplaats Rhoon.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Albrandswaard in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Rhoon was €447.346 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Rhoon.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rhoon:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Rhoon% verschil
2023€447.34619%
2022€377.30010%
2021€341.7236,8%
2020€319.8649,4%
2019€292.2828,1%
2018€270.4985,4%
2017€256.6322,07%
2016€251.4300,60%
2015€249.935-3,05%
2014€257.785-4,11%
2013€268.822geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Rhoon is met €178.524 gegroeid van €268.822 in 2013 tot €447.346 in 2023 (dat is een stijging van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.852 (5,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Albrandswaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Albrandswaard.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rhoon is €447.346, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 6.831 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Albrandswaard (geel), woonplaats (groen), 6 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De woonplaats Rhoon wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Rhoon: er zijn 2.833 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Rhoon.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.655 totaal in de woonplaats Rhoon

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Rhoon telt in totaal 7.655 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 96% van de adressen in woonplaats Rhoon ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Albrandswaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Rhoon zijn er 7.015 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Rhoon.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.030 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de woonplaats Rhoon.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Rhoon. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Rhoon

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Rhoon. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Rhoon


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Albrandswaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Rhoon


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Rhoon.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Rhoon per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rhoon:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202312.3451.1203.235
202212.4001.0342.986
202112.3809972.878
202012.3559482.737
201912.1808982.592
201812.1758722.518
201712.1458502.455
201612.0908172.358
201512.1508042.321
201412.2137712.226
201312.1957612.199

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Rhoon als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 5% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Albrandswaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Rhoon
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Rhoon in 2022 zijn Westers (1.420 inwoners) en Overig (870 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Rhoon: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Rhoon.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Rhoon. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Albrandswaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Albrandswaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Rhoon.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Rhoon:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.973562
Tussenwoning2.812884
Hoekwoning3.0101.056
Twee onder één kap woning3.7691.281
Vrijstaande woning4.9301.647
Huurwoning2.017709
Eigen woning3.3391.079

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Rhoon zijn A (3.155 adressen) en B (1.218 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Rhoon. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Rhoon: 3.155 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Albrandswaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Rhoon voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Rhoon voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Rhoon
Bevolking5331.134
Adressen2.055859
Autos265562

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Rhoon ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 73 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Rhoon.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Rhoon. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Rhoon vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Rhoon

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Rhoon. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Rhoon.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Rhoon.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 37 stembureaus in de gemeente Albrandswaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Albrandswaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Albrandswaard.

Stembureaus Albrandswaard
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.112)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Rhoon.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rhoon was in 2022 €31.112.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (2.090 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rhoon (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Rhoon voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Rhoon zijn in totaal 2.090 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rhoon. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Rhoon
Er zijn 425 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Rhoon.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Rhoon op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 425 elektrische auto’s in de woonplaats Rhoon. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Rhoon die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.410 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Rhoon in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rhoon geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.725 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rhoon (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.607 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Rhoon in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rhoon geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Rhoon. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 582 misdrijven in de woonplaats Rhoon geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rhoon, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Rhoon zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.081 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Rhoon 582 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Rhoon in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (122 delicten) en Ongevallen (weg) (66 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Rhoon.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 40 misdrijven in de woonplaats Rhoon geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Rhoon met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Rhoon over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Albrandswaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,45 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Rhoon.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Rhoon.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Rhoon. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Rhoon.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Rhoon.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Rhoon genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Rhoon.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Rhoon.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rhoon voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.090Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie255Aantal2023
G+I Handel en horeca310Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie245Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed215Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening540Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg330Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten170Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners16.695Aantal2023
Mannen8.170Aantal2023
Vrouwen8.540Aantal2023
0 tot 15 jaar3.205Aantal2023
15 tot 25 jaar1.950Aantal2023
25 tot 45 jaar3.735Aantal2023
45 tot 65 jaar4.865Aantal2023
65 jaar of ouder2.950Aantal2023
Ongehuwd7.880Aantal2023
Gehuwd7.010Aantal2023
Gescheiden1.160Aantal2023
Verweduwd660Aantal2023
Geboorte totaal155Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal80Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.134Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.660Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura320Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,8%Percentage2022
WMO cliënten790Aantal2022
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.982Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.973Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.812Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.769Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.017Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.339Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal974Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement562Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning884Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.056Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.281Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.647Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning709Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.079Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming1%Percentage2022
Adressen zonder energielabel633Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.484Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.538Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++85Aantal2024
Energielabels A+++107Aantal2024
Energielabels A++29Aantal2024
Energielabels A+45Aantal2024
Energielabels A3.155Aantal2024
Energielabels B1.218Aantal2024
Energielabels C1.061Aantal2024
Energielabels D443Aantal2024
Energielabels E341Aantal2024
Energielabels F250Aantal2024
Energielabels G287Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.795Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.870Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.905Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.005Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,45Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers12.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.150Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.112Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,63%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,84%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€237x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO410Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.620Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.345Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.355Aantal2023
Herkomst Europa1.120Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.235Aantal2023
Geboren in Nederland12.345Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa605Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.860Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa510Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.370Aantal2023
Autochtoon12.400Aantal2022
Westers totaal1.420Aantal2022
Niet-westers totaal2.600Aantal2022
Marokko220Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba230Aantal2022
Suriname815Aantal2022
Turkije450Aantal2022
Overig niet-westers870Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal308Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven52Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting74Aantal2023
Verkeersovertredingen87Aantal2023
Vernieling39Aantal2023
Overige misdrijven21Aantal2023
Totaal misdrijven582Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,46Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,49Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,21Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,53Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,22Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,62Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km97Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,32Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,65Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,66Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,55Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,66Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,52Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,49Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,23Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,92Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,12Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,26Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,84Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,61Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,11Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,15Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,61Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,88Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,41Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2362Code2024
RegionaamRhoonNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.632Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.472Aantal hectaren2023
Oppervlakte water160Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid859Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.655Aantal2024
Adressen met postcode7.412Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.015Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie46Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie75Aantal2024
Adressen met industriefunctie245Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie285Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie14Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie76Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie349Aantal2024
Verblijfsobjecten7.655Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres5.945Aantal2024
Adressen met pand7.651Aantal2024
Percelen met adres4.981Aantal2024
Adressen met perceel7.655Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.382Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom273Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.765Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom250Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190039Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925109Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950338Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970937Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980722Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990747Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000400Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.030Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020471Aantal2024
Panden met adres 2020 en later150Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190043Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925111Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950340Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970977Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980955Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990960Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000530Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.830Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020655Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later248Aantal2024
Postcodegebied3161AA-3162ZGNaam2024
Meest voorkomende postcode3161Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode62%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade54Aantal2022
Verkeersongevallen totaal73Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal8.280Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.615Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.665Aantal2023
Personenautos per huishouden1,22Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte562Aantal2023
Motorfietsen620Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.831Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€447.346Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200048%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200052%Percentage2023
Appartement1.618Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.833Aantal2024
Hoekwoning1.150Aantal2024
Tweeonder1kap690Aantal2024
Vrijstaande woning724Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.640Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!