Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Adressen in de gemeente De Bilt

Overzicht van alle adressen in de gemeente De Bilt. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente De Bilt telt 43.508 inwoners en 23.315 adressen. Van de totaal 23.315 adressen hebben 23.243 adressen een postcode. En van de 23.243 adressen met postcode hebben 20.053 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente De Bilt. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente De Bilt telt 43.508 inwoners en 23.315 adressen. Van de totaal 23.315 adressen hebben 23.243 adressen een postcode. En van de 23.243 adressen met postcode hebben 20.053 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.

Tabel met adressen in de gemeente De Bilt:

Bovenstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers per (statistische) buurt in de gemeente De Bilt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen.

Download een Excel document met alle volledige adresgegevens voor de gemeente De Bilt. Het document heeft voor ieder individueel adres een aparte rij. De Excel tabel is daarom veel langer dan de tabel op deze pagina waar de huisnummers zijn gecombineerd. De rij toont de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities en de woonplaats. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen zeer eenvoudig alle adressen voor 1 of meer buurten getoond worden.

Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De adressen zijn toegekend aan buurten op basis van de geografische buurtindeling van het CBS. Zie deze toelichting.