Statistieken buurt De Bilt West

Aantal inwoners per jaar
De buurt De Bilt West telt 4.780 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt West:

JaarAantal inwoners de buurt De Bilt West% verschil
20234.780-0,10%
20224.785-0,42%
20214.8050,31%
20204.7901,16%
20194.735-1,60%
20184.8128,1%
20174.453-0,29%
20164.4662,06%
20154.376-0,21%
20144.385-0,07%
20134.388geen data

Het aantal inwoners in de buurt De Bilt West is met 392 inwoners toegenomen van 4.388 inwoners in 2013 tot 4.780 inwoners in 2023 (dat is een toename van 8,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 39 inwoners (0,89%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente De Bilt.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Bilt West:

In 2013 waren er 4.388 inwoners in de buurt De Bilt West. In 2015 is het aantal gedaald tot 4.376 inwoners. Dit is een daling van 12 (-0,27%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -9 (-0,21%). Het aantal van 4.376 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 4.812 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 436 (10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 359 (8,1%). Het aantal van 4.812 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt De Bilt West 4.780 inwoners.

Over de buurt De Bilt West

Buurt De Bilt West heeft afgerond een totale oppervlakte van 70 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.888 adressen per km2. Er wonen 2.275 huishoudens in de buurt De Bilt West. Postcode 3731 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Bilt West. De buurt De Bilt West ligt binnen De Bilt West in de gemeente De Bilt.

De naam De Bilt West wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk De Bilt West. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt De Bilt West voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Bilt West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Bilt West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Weltevreden, 2: De Bilt West, 3: De Bilt Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 2.317 woningen in de buurt De Bilt West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente De Bilt in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Bilt West was €467.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Bilt West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Bilt West% verschil
2023€467.00021%
2022€386.0007,2%
2021€360.0007,5%
2020€335.0008,4%
2019€309.000-2,52%
2018€317.00033%
2017€238.2956,8%
2016€223.0380,68%
2015€221.528-3,26%
2014€229.005-5,5%
2013€242.428geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Bilt West is met €224.572 gegroeid van €242.428 in 2013 tot €467.000 in 2023 (dat is een stijging van 93%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €22.457 (7,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente De Bilt.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Bilt West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente De Bilt.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Bilt West is €467.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 2.317 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente De Bilt (geel), 6 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 21 buurten (blauw). De buurt De Bilt West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt De Bilt West: er zijn 1.003 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Bilt West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.615 totaal in de buurt De Bilt West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt De Bilt West telt in totaal 2.615 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt De Bilt West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen De Bilt
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt De Bilt West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Bilt West. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt De Bilt West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Bilt West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Bilt West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente De Bilt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Bilt West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Bilt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Bilt West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.735325725
20223.825297663
20213.875288642
20203.860288642
20193.855272608
20183.989255569
20173.483300670
20163.524292651
20153.463283630
20143.468284634
20133.513271604

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Bilt West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in De Bilt naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Bilt West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Bilt West in 2022 zijn Westers (445 inwoners) en Overig (260 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Bilt West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt De Bilt West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Bilt West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente De Bilt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Bilt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Bilt West zijn C (473 adressen) en A (439 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Bilt West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt De Bilt West: 473 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Bilt bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Bilt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Bilt West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Bilt West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Bilt West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Bilt West voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Bilt West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau HF Witte Centrum in De Bilt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau HF Witte Centrum in De Bilt is uitgebracht. Stembureau HF Witte Centrum in De Bilt was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt De Bilt West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente De Bilt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau HF Witte Centrum in De Bilt bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt De Bilt West stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 50 stembureaus in de gemeente De Bilt en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente De Bilt. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente De Bilt.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Bilt West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Bilt: De Bilt West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Bilt West is €33.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.200. Buurt De Bilt West telt 3.900 inkomensontvangers op 4.780 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,90% procent van de huishoudens in buurt De Bilt West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Bilt: De Bilt West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (600 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Bilt West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Bilt West zijn in totaal 600 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 600 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 590 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Bilt West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Bilt West
Er zijn 59 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt De Bilt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Bilt West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59 elektrische auto’s in de buurt De Bilt West. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Bilt West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.059 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Bilt West in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Bilt West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.687 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Bilt West (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.131 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Bilt West in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Bilt West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Bilt West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 212 misdrijven in de buurt De Bilt West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Bilt West, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Bilt West zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.236 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt De Bilt West 212 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Bilt West in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (31 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (26 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt De Bilt West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 16 misdrijven in de buurt De Bilt West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Bilt West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Bilt West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente De Bilt.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt De Bilt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt De Bilt West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Bilt West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Bilt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Bilt West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Bilt West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Bilt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Bilt West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Bilt West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt West heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt West sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Bilt West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Bilt West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Bilt West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Bilt West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal600Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie40Aantal2022
G+I Handel en horeca80Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening190Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg145Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.780Aantal2023
Mannen2.285Aantal2023
Vrouwen2.500Aantal2023
0 tot 15 jaar810Aantal2023
15 tot 25 jaar485Aantal2023
25 tot 45 jaar1.085Aantal2023
45 tot 65 jaar1.250Aantal2023
65 jaar of ouder1.160Aantal2023
Ongehuwd2.390Aantal2023
Gehuwd1.700Aantal2023
Gescheiden385Aantal2023
Verweduwd305Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.838Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag600Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.230Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.520Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten295Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.387Aantal2023
Energielabels Voorlopig971Aantal2023
Energielabels Onbepaald260Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++7Aantal2023
Energielabels A++6Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A439Aantal2023
Energielabels B316Aantal2023
Energielabels C473Aantal2023
Energielabels D315Aantal2023
Energielabels E287Aantal2023
Energielabels F198Aantal2023
Energielabels G315Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk58%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk49%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.275Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens955Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen600Aantal2023
Huishoudens met kinderen725Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€258x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.050Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.735Aantal2023
Herkomst Europa325Aantal2023
Herkomst buiten Europa725Aantal2023
Geboren in Nederland3.735Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa165Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa375Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa165Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa345Aantal2023
Autochtoon3.825Aantal2022
Westers totaal445Aantal2022
Niet-westers totaal515Aantal2022
Marokko160Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers260Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal122Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting31Aantal2022
Verkeersovertredingen24Aantal2022
Vernieling20Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven212Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km167Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km14,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km84Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,26Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,74Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,37Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,54Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,37Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,94Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,71Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03100901Code2023
RegionaamDe Bilt WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03100901Code2023
Oppervlakte totaal70Aantal hectaren2023
Oppervlakte land70Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3731.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.888Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.618Aantal2023
Adressen met postcode2.618Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.336Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.618Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.336Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.317Aantal2023
Panden1.634Aantal2023
Adressen met panden2.617Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190011Aantal2023
Panden 1900 tot 1925232Aantal2023
Panden 1925 tot 1950432Aantal2023
Panden 1950 tot 1970901Aantal2023
Panden 1970 tot 1980561Aantal2023
Panden 1980 tot 199073Aantal2023
Panden 1990 tot 200089Aantal2023
Panden 2000 tot 2010266Aantal2023
Panden 2010 tot 202036Aantal2023
Panden 2020 en later16Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.040Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.665Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof375Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.917Aantal2023
Motorfietsen150Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.317Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€467.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning56%Percentage2023
Percentage meergezinswoning44%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement1.003Aantal2023
Tussen of geschakelde woning672Aantal2023
Hoekwoning348Aantal2023
Tweeonder1kap231Aantal2023
Vrijstaande woning82Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.282Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Bilt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Bilt West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Bilt West
Tabel met 2.618 adressen in de buurt De Bilt West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Bilt West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente De Bilt.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aeolusweg1 t/m 1453731XB t/m 3731XGDe Bilt91
Albert Einsteinweg1 t/m 1113731CS t/m 3731CZDe Bilt94
Albert Schweitzerweg1 t/m 663731LA t/m 3731LCDe Bilt51
Alfred Nobellaan1 t/m 7593731DA t/m 3731DZDe Bilt252
Biltse Rading--De Bilt0
Blauwkapelseweg2 t/m 783731EC t/m 3731EDDe Bilt40
Burgemeester De Withstraat1283732ENDe Bilt1
Burgemeester Van Heemstrakwartier1 t/m 2933731TA t/m 3731TNDe Bilt233
Buys Ballotweg1 t/m 1163731VE t/m 3731VLDe Bilt82
Cirrusweg2 t/m 83731XKDe Bilt4
Cornelius Heymansweg1 t/m 173731LDDe Bilt9
Cumulusweg1 t/m 713731VC t/m 3731VDDe Bilt36
Dr. Letteplein1 t/m 383731JR t/m 3731JSDe Bilt37
Essenkamp383732EXDe Bilt2
Eurusweg1 t/m 53731JTDe Bilt4
François Mauriacweg1 t/m 2433731BA t/m 3731CRDe Bilt148
Frederick G. Hopkinsweg1 t/m 233731CNDe Bilt13
Groen van Prinstererweg2 t/m 473731HA t/m 3731HBDe Bilt37
Groenekanseweg86 t/m 1573731AC t/m 3731AKDe Bilt50
Henri Dunantplein1 t/m 863731CK t/m 3731CMDe Bilt83
Herenweg13732CLDe Bilt1
Hessenhof1 t/m 573731JVDe Bilt29
Hessenweg1 t/m 2363731JC t/m 3731JPDe Bilt365
Lester Pearsonweg2 t/m 223731CDDe Bilt11
Looydijk121 t/m 1703731VA t/m 3732VHDe Bilt41
Marie Curieweg1 t/m 563731CE t/m 3731CHDe Bilt74
Martin Luther Kingweg--De Bilt0
Maurice Maeterlinckweg2 t/m 243731CJDe Bilt18
Nimbusweg1 t/m 63731XHDe Bilt6
Notusweg--De Bilt0
Otto Hahnweg1 t/m 173731CCDe Bilt9
Prof. dr. C. Eijkmanweg1 t/m 273731KTDe Bilt15
Prof. dr. F. Zernikeweg1 t/m 683731KC t/m 3731KEDe Bilt60
Prof. dr. H. Kamerlingh Onnesweg1 t/m 393731KG t/m 3731KHDe Bilt26
Prof. dr. H.A. Lorentzweg1 t/m 353731KV t/m 3731KWDe Bilt53
Prof. dr. J. Tinbergenweg1 t/m 903731LE t/m 3731LHDe Bilt57
Prof. dr. J.D. v.d. Waalsweg1 t/m 663731KK t/m 3731KMDe Bilt70
Prof. dr. J.H. van ’t Hoffweg1 t/m 163731KADe Bilt17
Prof. dr. P. Zeemanweg1 t/m 473731KR t/m 3731KSDe Bilt35
Prof. dr. P.J. Crutzenlaan1 t/m 423731DLDe Bilt42
Prof. dr. P.J.W. Debijeweg1 t/m 1873731KB t/m 3731MGDe Bilt101
Prof. dr. T.M.C. Asserweg1 t/m 233731KXDe Bilt24
Prof. dr. W. Einthovenweg1 t/m 363731KN t/m 3731KPDe Bilt31
Ralph Buncheweg1 t/m 173731CADe Bilt9
Robert Kochweg1 t/m 173731CBDe Bilt9
Stratusplein1 t/m 123731XADe Bilt12
Waterweg1 t/m 2413731HC t/m 3731HSDe Bilt234
Zephyrusweg1 t/m 33731XJDe Bilt2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 48 openbare ruimtes en 2.618 adressen in de buurt De Bilt West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Bilt West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Bilt West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek37312613
Postcode numeriek37325
WoonkernDe Bilt2618
WoonplaatsDe Bilt2621
WijkDe Bilt West2621
GemeenteDe Bilt2621
ProvincieUtrecht2621
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden2618
LandNederland2621

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Bilt West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Bilt West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Bilt West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Bilt West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven