Statistieken buurt De Bilt Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Bilt Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Bilt Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt De Bilt Zuid telt 1.295 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt De Bilt Zuid% verschil
20231.295-0,77%
20221.3051,56%
20211.2850%
20201.2851,98%
20191.2600,08%
20181.2590%
20171.2591,37%
20161.2420,40%
20151.2370,90%
20141.2260,08%
20131.225geen data

Het aantal inwoners in de buurt De Bilt Zuid is met 70 inwoners gestegen van 1.225 inwoners in 2013 tot 1.295 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 7 inwoners (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente De Bilt.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Bilt Zuid:

In 2013 waren er 1.225 inwoners in de buurt De Bilt Zuid. Het aantal van 1.225 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.305 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 80 (6,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 20 (1,56%). Het aantal van 1.305 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.295 inwoners in de buurt De Bilt Zuid.

Over de buurt De Bilt Zuid

Buurt De Bilt Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 160 hectare, waarvan 159 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 926 adressen per km2. Er wonen 475 huishoudens in de buurt De Bilt Zuid. Postcode 3731 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Bilt Zuid. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente De Bilt. Het Van Boetzelaepark ligt binnen de buurt De Bilt Zuid.

De gegevens van de buurt De Bilt Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Bilt Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Bilt West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Weltevreden, 2: De Bilt West, 3: De Bilt Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 464 woningen in de buurt De Bilt Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente De Bilt in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Bilt Zuid was €800.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Bilt Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Bilt Zuid% verschil
2023€800.00017%
2022€684.0004,91%
2021€652.0005,8%
2020€616.0007,5%
2019€573.00081%
2018€317.00026%
2017€250.6155,9%
2016€236.6081,30%
2015€233.577-3,32%
2014€241.588-5,6%
2013€255.886geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Bilt Zuid is met €544.114 toegenomen van €255.886 in 2013 tot €800.000 in 2023 (dat is een groei van 213%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €54.411 (14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente De Bilt.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Bilt Zuid met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente De Bilt.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Bilt Zuid is €800.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 464 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente De Bilt (geel), 6 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De buurt De Bilt Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt De Bilt Zuid: er zijn 156 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Bilt Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 618 totaal in de buurt De Bilt Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt De Bilt Zuid telt in totaal 618 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 67% van de adressen in buurt De Bilt Zuid ligt binnen de bebouwde kom en 33% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen De Bilt
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt De Bilt Zuid zijn er 568 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Bilt Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 173 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt De Bilt Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Bilt Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt De Bilt Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Bilt Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Bilt Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente De Bilt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Bilt Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Bilt Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Bilt Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Bilt Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.1059095
20221.1408085
20211.1307580
20201.1257882
20191.1057580
20181.0887882
20171.0768084
20161.0707882
20151.0687882
20141.0587882
20131.0717478

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Bilt Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 7% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 6,1% en herkomst van buiten Europa: 6,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in De Bilt naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Bilt Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Bilt Zuid in 2022 zijn Westers (125 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Bilt Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt De Bilt Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt De Bilt Zuid. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente De Bilt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Bilt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Bilt Zuid zijn G (179 adressen) en A (132 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Bilt Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt De Bilt Zuid: 179 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Bilt bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Bilt Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Bilt Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Bilt Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Bilt Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Bilt Zuid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Bilt Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Voorhof in De Bilt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Voorhof in De Bilt is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt De Bilt Zuid. Stembureau De Voorhof in De Bilt is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt De Bilt Zuid ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente De Bilt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Voorhof in De Bilt bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau De Voorhof in De Bilt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 50 stembureaus in de gemeente De Bilt en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente De Bilt. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente De Bilt.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€44.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Bilt Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Bilt: De Bilt Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Bilt Zuid is €44.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €60.300. Buurt De Bilt Zuid telt 1.000 inkomensontvangers op 1.295 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,40% procent van de huishoudens in buurt De Bilt Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Bilt: De Bilt Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (235 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Bilt Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Bilt Zuid zijn in totaal 235 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Bilt Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Bilt Zuid
Er zijn 14 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt De Bilt Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Bilt Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 14 elektrische auto’s in de buurt De Bilt Zuid. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Bilt Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 482 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Bilt Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Bilt Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 631 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Bilt Zuid (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 503 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Bilt Zuid in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Bilt Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Bilt Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 44 misdrijven in de buurt De Bilt Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Bilt Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Bilt Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 572 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt De Bilt Zuid 44 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Bilt Zuid in 2023 zijn Horizontale fraude (7 delicten) en Diefstal/inbraak woning (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt De Bilt Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt De Bilt Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Bilt Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Bilt Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente De Bilt.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,22 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt De Bilt Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt De Bilt Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Bilt Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Bilt Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Bilt Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Bilt Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Bilt Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Bilt Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Bilt Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt Zuid heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt Zuid sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
15% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Bilt Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
34% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Bilt Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
96% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Bilt Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
35% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Bilt Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Bilt Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Bilt Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Bilt Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal235Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.295Aantal2023
Mannen620Aantal2023
Vrouwen680Aantal2023
0 tot 15 jaar300Aantal2023
15 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 45 jaar205Aantal2023
45 tot 65 jaar400Aantal2023
65 jaar of ouder255Aantal2023
Ongehuwd680Aantal2023
Gehuwd510Aantal2023
Gescheiden50Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid814Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten25Aantal2022
WMO cliënten relatief19Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.800Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel32Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel406Aantal2024
Adressen met definitief energielabel180Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A132Aantal2024
Energielabels B5Aantal2024
Energielabels C57Aantal2024
Energielabels D44Aantal2024
Energielabels E59Aantal2024
Energielabels F109Aantal2024
Energielabels G179Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker90%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht62%percentage2020
Overgewicht36%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker10%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn57%percentage2020
Wekelijkse sporters66%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel eenzaam20%percentage2020
Sociaal eenzaam22%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking2%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie32%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal475Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens110Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen135Aantal2023
Huishoudens met kinderen230Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€60.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€44.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen26%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen46%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar53%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen12%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen57%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,80%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€728x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.105Aantal2023
Herkomst buiten Nederland185Aantal2023
Herkomst Europa90Aantal2023
Herkomst buiten Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland1.110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.140Aantal2022
Westers totaal125Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen8Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven44Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km157Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km156Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km339Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km25,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,67Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,84Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,24Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,24Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,06Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,98Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03100903Code2023
RegionaamDe Bilt ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03100903Code2023
Oppervlakte totaal160Aantal hectaren2023
Oppervlakte land159Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid926Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal618Aantal2024
Adressen met postcode618Aantal2024
Adressen met woonfunctie568Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie8Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie5Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie36Aantal2024
Verblijfsobjecten618Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres549Aantal2024
Adressen met pand616Aantal2024
Percelen met adres483Aantal2024
Adressen met perceel618Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom414Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom204Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom377Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom191Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190016Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925107Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950173Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970158Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20005Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202070Aantal2024
Panden met adres 2020 en later9Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190036Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925109Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950175Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970159Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19907Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020107Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later13Aantal2024
Postcodegebied3731EA-3732HLNaam2024
Meest voorkomende postcode3731Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal595Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine430Aantal2023
Personenautos - overige brandstof160Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte374Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad464Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€800.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen93%Percentage2023
Huurwoningen totaal7%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement68Aantal2024
Tussen of geschakelde woning149Aantal2024
Hoekwoning116Aantal2024
Tweeonder1kap156Aantal2024
Vrijstaande woning79Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.50Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Bilt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Bilt Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Bilt Zuid
Tabel met 618 adressen in de buurt De Bilt Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Bilt Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente De Bilt.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bilthovenseweg2 t/m 333731JA t/m 3731JBDe Bilt27
Blauwkapelseweg1 t/m 853731EA t/m 3731EBDe Bilt35
Dorpsstraat vo Steenstraat1283732HLDe Bilt1
Kerkdwarslaan1 t/m 213731EMDe Bilt28
Kerklaan1 t/m 973731EE t/m 3731EJDe Bilt74
Park Arenberg1 t/m 1253731EN t/m 3731EVDe Bilt138
Park Bloeyendael1 t/m 1273731GJDe Bilt104
Steinenburglaan1 t/m 123731GGDe Bilt13
Utrechtseweg301 t/m 4293731GA t/m 3731GEDe Bilt126
Veldzichtstraat1 t/m 283731GHDe Bilt25
Westerlaan1 t/m 483731EK t/m 3731ELDe Bilt47

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 11 openbare ruimtes en 618 adressen in de buurt De Bilt Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen De Bilt
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Bilt Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Bilt Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3731617
Postcode numeriek37321
WoonkernDe Bilt414
WoonplaatsDe Bilt618
WijkDe Bilt West618
GemeenteDe Bilt618
ProvincieUtrecht618
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden618
LandNederland618

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Bilt Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Bilt Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Bilt Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Bilt Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven