Informatie buurt De Leijen:

Informatie buurt De Leijen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Leijen in de gemeente De Bilt! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Leijen in de gemeente De Bilt!

De naam De Leijen wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk De Leijen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Aantal inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners De Leijen, jaren 2018 tot en met 2018.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van De Bilt
(buurt De Leijen is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in De Bilt. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Voor De Leijen is helaas geen kaart met buurt informatie beschikbaar. Daarom wordt hier de kaart voor heel Nederland getoond.

Over buurt De Leijen

De Leijen heeft een totale oppervlakte van 109 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.504 adressen per km2. Er wonen 2.170 huishoudens in De Leijen. Postcode 3723 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Leijen. De Leijen ligt binnen de wijk De Leijen in de gemeente De Bilt.

Kenmerken van de 2.264 woningen in De Leijen
Informatie over de 2.264 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor De Bilt. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken De Leijen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de De Leijen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2018 tot en met 2018.


WOZ waarde De Leijen:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Inwoners naar leeftijd in buurt De Leijen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - De Leijen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - De Leijen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - De Leijen

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in De Leijen naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in De Leijen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en De Leijen voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in De Leijen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor De Leijen zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over De Bilt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in De Bilt. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Bilt. Met verschillende handige overzichten voor alle 38 wijken en buurten en alle jaren sinds 2018!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor De Leijen voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt De Leijen
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Acacialaan1 - 513723XA - 3723XCBilthoven
Agaatvlinder1 - 153723TWBilthoven
Andoorn1 - 273723TLBilthoven
Anna Maria van Schuurmanlaan1 - 693723PH - 3723PJBilthoven
Apollovlinder1 - 713723RJ - 3723RKBilthoven
Appellaan2 - 263723VGBilthoven
Argusvlinder1 - 123723REBilthoven
Atlasvlinder2 - 283723TTBilthoven
Bakemakwartier1 - 83723AZBilthoven
Berkenlaan1 - 333723XM - 3723XNBilthoven
Berlagelaan2 - 1633723AA - 3723ADBilthoven
Bongerdlaan1 - 693723VA - 3723VCBilthoven
Bosanemoon2 - 123723TCBilthoven
Bosbes2 - 123723TDBilthoven
Bosrank2 - 203723TABilthoven
Bosroos2 - 123723TBBilthoven
Bostulp2 - 123723TEBilthoven
Brem2 - 123723TKBilthoven
Citroenvlinder1 - 423723RL - 3723RMBilthoven
Clara Peeterslaan1 - 613723PK - 3723PLBilthoven
Cornelia de Rijcklaan1 - 613723PM - 3723PNBilthoven
Dirk Boutslaan1 - 283723PC - 3723PDBilthoven
Distelvlinder1 - 83723RNBilthoven
Donsvlinder1 - 833723TXBilthoven
Dravik1 - 193723TPBilthoven
Dudokkwartier1 - 373723AV - 3723AWBilthoven
Dwarsweg2 - 43723BBBilthoven
Egelantier2 - 343723TGBilthoven
Eikenlaan1 - 73723XXBilthoven
Eikvaren1 - 303723TH - 3723TJBilthoven
Elzenlaan1 - 113723XPBilthoven
Esdoornlaan2 - 143723XJBilthoven
Friedhoffkwartier1 - 283723AM - 3723ANBilthoven
Geertgen tot Sint Janslaan1 - 233723CJ - 3723CKBilthoven
Goudenregenlaan1 - 143723XS - 3723XTBilthoven
Haagbeuklaan2 - 143723XKBilthoven
Hans Memlinglaan2 - 1133723WG - 3723WJBilthoven
Hazelaar2 - 123723TNBilthoven
Heidevlinder2 - 243723TPBilthoven
Hendrick de Keyserkwartier1 - 903723NA - 3723NCBilthoven
Herik2 - 83723TRBilthoven
Hugo van der Goeslaan1 - 643723WK - 3723WNBilthoven
Iepenlaan1 - 1273723XD - 3723XHBilthoven
J J P Oudkwartier1 - 1063723ZA - 3723ZJBilthoven
Jacob Romankwartier1 - 143723ALBilthoven
Jacob van Campenkwartier1 - 323723AH - 3723AJBilthoven
Jan Gossaertlaan1 - 363723CL - 3723CMBilthoven
Jan Provostlaan1 - 1613723RA - 3723RSBilthoven
Jan van Eycklaan1 - 4103723BCBilthoven
Jeroen Boschlaan1 - 143723RRBilthoven
Joos van Clevelaan1 - 273723PGBilthoven
Justus van Gentlaan1 - 113723NHBilthoven
Kameelvlinder1 - 93723RHBilthoven
Kastanjelaan1 - 363723XVBilthoven
Kersenlaan1 - 103723VEBilthoven
Klaver2 - 203723TSBilthoven
Kromhoutkwartier1 - 323723AE - 3723AGBilthoven
Larikslaan2 - 143723XZBilthoven
Levina Teerlinglaan1 - 253723PEBilthoven
Liguster2 - 83723TMBilthoven
Lindelaan1 - 203723XWBilthoven
Magnolialaan1 - 133723WDBilthoven
Massijslaan2 - 1423723NJ - 3723NLBilthoven
Perenlaan2 - 283723VJBilthoven
Perziklaan1 - 103723VDBilthoven
Pieter Breughellaan1 - 393723PA - 3723PBBilthoven
Pieter Noorwitskwartier1 - 373723AP - 3723ARBilthoven
Pieter Postkwartier1 - 143723AKBilthoven
Pieter de Swartkwartier1 - 313723AS - 3723ATBilthoven
Prunuslaan1 - 373723WB - 3723WCBilthoven
Purpervlinder1 - 203723TZBilthoven
Rembrandtlaan2 - 783723BJ - 3723BKBilthoven
Rietveldlaan623723AXBilthoven
Rogier van der Weydenlaan1 - 1363723BD - 3723NGBilthoven
Satijnvlinder2 - 123723RGBilthoven
Soestdijkseweg Noord301 - 3293723HABilthoven
Sparrenlaan2 - 123723XMBilthoven
Uilvlinder1 - 113723TVBilthoven
Van Heukelomlaan2 - 2223723ZK - 3723ZLBilthoven
Vogelvlinder1 - 123723RBBilthoven
Walnootlaan2 - 243723VHBilthoven
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]